1ος ΣΤΑΘΜΟΣ
4 Μαρτίου
Εκλογή συνέδρων
2ος ΣΤΑΘΜΟΣ
16-18 Μαρτίου, ιδρυτικό Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής
(Ανάδειξη ενιαίων οργάνων, απόφαση για όνομα, σύμβολο και πολιτικές θέσεις, συγκρότηση οργανωτικών αξόνων)
3ος ΣΤΑΘΜΟΣ
Εθνικές Εκλογές
(Κάθοδος ως ενιαίο κόμμα, ενιαία Κοινοβουλευτική Ομάδα) Σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τις εκλογές θα ακολουθήσει δεύτερο Συνέδριο