Με καπέλο στην τιμή πληρώνουν το δωμάτιο στο ξενοδοχείο ή στα ενοικιαζόμενα οι πελάτες από την αρχή του έτους. Εκτός από την τιμή που έχουν κλείσει για κάθε διανυκτέρευση επιβαρύνονται και με τον φόρο διαμονής. Τον φόρο εισπράττουν με ξεχωριστή απόδειξη τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα και θα πρέπει τώρα να τον αποδώσουν στο Δημόσιο μέχρι το τέλος του μήνα με την υποβολή μηνιαίας δήλωσης. Η δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί χειρόγραφα και σε δυο αντίτυπα στην Εφορία.
Η διαδικασία επιβολής και απόδοσης του φόρου διαμονής, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου αυτού, αλλά και το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του «ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής» καθορίζονται με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με την απόφαση:
1. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται υπέρ του Δημοσίου σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια -διαμερίσματα της ο οποίος βαρύνει τον διαμένοντα που έκανε χρήση αυτών.
2. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται από τις συγκεκριμένες  επιχειρήσεις με την έκδοση «ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής», το οποίο εκδίδεται πάντοτε προς τον χρήστη του δωματίου ή του διαμερίσματος μετά την διαμονή και πριν την αναχώρηση.
3. Ο φόρος αποδίδεται με μηνιαίες δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του «ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής».
4. Το «ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» περιλαμβάνει κατ'ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
n ημερομηνία έκδοσης, επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ της εκδούσας επιχείρησης, ονοματεπώνυμο διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται, ημερομηνίες που αφορά η διαμονή και το συνολικό ποσό φόρου διαμονής καθώς και τον αριθμό και την ημερομηνία του παραστατικού πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) που εκδόθηκε για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.
5.  Το «ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» εκδίδεται προς τον διαμένοντα στο δωμάτιο ή διαμέρισμα ή, σε περίπτωση περισσότερων διαμενόντων στο ίδιο δωμάτιο ή διαμέρισμα, σε έναν εξ αυτών. Το «ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» δύναται να εκδίδεται και συγκεντρωτικά, όταν ο φόρος διαμονής αφορά τη χρήση περισσότερων του ενός δωματίων ή διαμερισμάτων και το παραστατικό πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών εκδίδεται για το σύνολο των δωματίων ή διαμερισμάτων προς έναν εκ των διαμενόντων ή προς τρίτο.
6. Το «ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής» δεν επιβαρύνεται με φόρο προστιθέμενης αξίας.
7. Ο φόρος διαμονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής.
8. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
9. Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν τα «ειδικά στοιχεία αποδείξεις είσπραξης φόρου διαμονής» που εκδίδονται από 1.1.2018 και μετά.
10. Μέχρι την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής, η δήλωση απόδοσης του φόρου διαμονής υποβάλλεται σε έντυπη μορφή από τις επιχειρήσεις/υπόχρεα πρόσωπα φορολογίας εισοδήματος σε δυο αντίτυπα.
Εξαιρέσεις
Δεν επιβαρύνονται με φόρο η διαμονή στα εξής καταλύματα:
n Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
n Ξενώνες φιλοξενίας νέων: Ξενώνες φιλοξενίας νέων είναι κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα τα οποία ευρίσκονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών.
n Σύνθετα τουριστικά καταλύματα: Σύνθετα τουριστικά καταλύματα είναι τα ξενοδοχειακά καταλύματα  που ανεγείρονται σε συνδυασμό με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. Ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής νοούνται συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα,  κέντρα ευεξίας και αισθητικής και κέντρα καταδυτικού τουρισμού.
n Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels).  Πρόκειται  για  ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 3 ή 4 ή 5 αστέρων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, επί των οποίων, με τη μορφή δωματίων ή διαμερισμάτων επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και η σύσταση ή μεταβίβαση ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε τρίτους. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών.
n Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων.
n Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες).
n Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από