Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου ΤΑ ΝΕΑ παρουσιάζουν μια επίκαιρη ιστορική έκδοση, «Το Μακεδονικό Ζήτημα», του καθηγητή και συγγραφέαΚωνσταντίνου Βακαλόπουλου

Η ιστορία του ελληνισμού της Μακεδονίας. Οι μεγάλες δυνάμεις, η διπλωματία, οι διεκδικήσεις και οι πολεμικές συγκρούσεις για τη Μακεδονία από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τις ελληνικές νίκες των Βαλκανικών Πολέμων.

Ενα έργο απαραίτητο για την κατανόηση ενός τόσο κρίσιμου, και πάλι σήμερα, επίκαιρου ζητήματος και για την ουσιαστική γνώση μίας από τις σημαντικότερες ιστορικές περιόδους.

Εάν το ελληνικό κράτος αποτύχαινε ν’ αποκομίσει ουσιώδη εδαφικά πλεονεκτήματα στη Μακεδονία, τότε η Ελλάδα θα παρέμενε μια μικρή και αδύναμη βαλκανική δύναμη, στο έλεος των βορείων γειτόνων της, παρά την προσάρτηση των Ιονίων νήσων, της Θεσσαλίας και της Κρήτης.

Πρόκειται για μια ιστορική περίοδο κατά την οποία συνδυάστηκε με επιτυχία η πρωτοβουλία του Πατριαρχείου, της Εκκλησίας και του ελληνισμού, της επίσημης ελληνικής πολιτικής που, αν και αντιμάχονταν σε ιδεολογικό επίπεδο, κατάφεραν παρ’ όλ’ αυτά να συνεργαστούν και να ενδυναμωθούν.

Με τη συζήτηση για το όνομα αλλά και τους άλλους όρους που θέτει η ελληνική πλευρά προκειμένου να γίνει αποδεκτή ενδεχόμενη ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη, «ΤΑ ΝΕΑ» προσφέρουν σήμερα αυτό το κεντρικής σημασίας έργο στο αναγνωστικό κοινό, με τη βεβαιότητα ότι η μελέτη του θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην κατανόηση της ουσίας ενός τόσο κρίσιμου θέματος, η οποία συχνά χάνεται πίσω από την ομίχλη της πολιτικής διαμάχης της εκάστοτε στιγμής. Η κατανόησή της δείχνει και τον δρόμο.