Την Δευτέρα 30 Μαΐου έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών για τις 32 μελέτες κτηματογράφησης που προκηρύχθηκαν στις 8/4/2016 στο πλαίσιο του διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ - 16 και αφορούν στην κτηματογράφηση του υπολοίπου της χώρας. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ολοκληρώθηκε με επιτυχία αξιοποιώντας την υποδομή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Συνολικά, για τις 32 συμβάσεις του διαγωνισμού κατατέθηκαν 111 προσφορές από 24 υποψήφιους αναδόχους, ενώ ο αριθμός των προσφορών ανά σύμβαση κυμαίνεται από 2 έως 7. Επίσης, συμβάσεις μικρού σχετικά προϋπολογισμού προσέλκυσαν αυξημένο αριθμό προσφορών. Τα πρώτα αυτά στοιχεία ήδη συνιστούν ένδειξη λειτουργίας υγιούς ανταγωνισμού και επιβεβαιώνουν βασικές επιλογές σχεδιασμού της επαναπροκήρυξης της κτηματογράφησης, όπως την μεγαλύτερη δυνατή διακύμανση των προϋπολογισμών των συμβάσεων και την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών.

Την Παρασκευή 3/6/2016 θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Από τη στιγμή εκείνη, τόσο η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών όσο και οι διαγωνιζόμενοι αποκτούν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των φακέλων αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των στοιχείων.

Η τελευταία αυτή φάση κτηματογράφησης της χώρας εκ παραλλήλου με την επανεκκίνηση των διαδικασιών που αφορούν στους δασικούς χάρτες όπως αυτές προδιαγράφονται από το πρόσφατο σχετικό νομοθέτημα, εγγυώνται την ολοκλήρωση του έργου του εθνικού κτηματολογίου το 2020.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από