Σε «κατηγορία επιτήρησης» υπήχθησαν οι μετοχές της εταιρείας ΑΝΕΚ καθώς σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις 04/04/2013 βάσει του άρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού οι ζημιές της χρήσης 2012 ήταν μεγαλύτερες από το 30% των ιδίων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η Διοίκηση του Ομίλου έχει προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες με στόχο την άρση του εν λόγω κριτηρίου υπαγωγής.

Η εταιρεία προσβλέπει σε βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου στη χρήση 2015 και επισημαίνει ότι η προτιθέμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα άρει τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην «Κατηγορία Επιτήρησης» και θα συμβάλλει στη ρευστότητα της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνάρτηση με το στάδιο ωρίμανσης των συζητήσεων με τις δανείστριες τράπεζες σχετικά με την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας, καθώς και με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.

Τα αποτελέσματα

Bελτιωμένα εμφανίζονται τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα της ΑΝΕΚ μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες 8,9 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. το α' τρίμηνο του 2014, ενώ αντίστοιχα τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 8,4 εκατ. ευρώ έναντι 11,3 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο.

Το α' τρίμηνο του 2015, ο Oμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, και για τον λόγο αυτόν τα αποτελέσματα του α' τριμήνου δεν είναι ενδεικτικά για το σύνολο του έτους.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο α' τρίμηνο του 2015 ανήλθε σε 27,2 εκατ. ευρώ έναντι 29,2 εκατ. ευρώ, με 6% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε σε 23,7 εκατ. ευρώ έναντι 26,6 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2014.

Τα ενοποιημένα μεικτά αποτελέσματα για το α' τρίμηνο του 2015, ανήλθαν σε κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,1 εκατ. το α' τρίμηνο του 2014, ενώ για την εταιρεία ανήλθαν σε κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,5 εκατ. ευρώ.

Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου, παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών των καυσίμων, και διαμορφώθηκε σε 25,7 εκατ. ευρώ από 32,3 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο εταιρείας μειώθηκε σε 22,5 εκατ. ευρώ από 29,1 εκατ. ευρώ.

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το α' τρίμηνο του 2015, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,2 εκατ. ευρώ, ενώ για τη μητρική διαμορφώθηκαν σε ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,0 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2014.

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει προχωρήσει σε συμφωνία για εκναύλωση πλοίου σε εταιρεία του εξωτερικού κατά τη θερινή περίοδο, ενώ στο επόμενο διάστημα αναμένεται να επιτευχθεί συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες σχετικά με την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της μητρικής.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από