Στο σημερινό μας άρθρο θέλουμε να εστιάσουμε στα ελεύθερα επαγγέλματα και να παρουσιάσουμε κάποια τμήματα που μπορούν να προσφέρουν αρκετές εναλλακτικές για το παιδί σας στην αγορά εργασίας σε αυτόν τον τομέα.
Ψυχολογίας. Θα ξεκινήσουμε από τα Τμήματα Ψυχολογίας, τα οποία ασχολούνται με το αντικείμενο της ψυχολογίας σε όλες τις κατευθύνσεις της. Βασικό αντικείμενο είναι η ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς και η συμβολή στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου. Για να μπορεί ν" αποκτήσει το παιδί σας την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ψυχολόγου, άρα και να έχει τη δυνατότητα ν" ανοίξει δικό του γραφείο, θα πρέπει να έχει τελειώσει ένα από τα τέσσερα Τμήματα Ψυχολογίας (στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΑΠΘ). Πέρα από δικό του γραφείο, μπορεί ν" απασχοληθεί και στους τομείς της επικοινωνίας ή του μάρκετινγκ, των δημόσιων σχέσεων ή στο ανθρώπινο δυναμικό μέσα σε κάποια επιχείρηση με το αντίστοιχο μεταπτυχιακό.
Διατροφής και Διαιτολογίας. Συνεχίζοντας, θα δούμε τα Τμήματα Διατροφής και Διαιτολογίας που επικεντρώνονται στη μελέτη της ανθρώπινης διατροφής και των εξωγενών ή εγγενών παραγόντων που την επηρεάζουν. Παράλληλα, ασχολούνται με την έρευνα τρόπων χρήσης των τροφίμων ως πηγής ενέργειας και τρόπων συνδυασμού τους, με στόχο μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Να τονίσουμε εδώ ότι το παιδί σας θα μπορεί ν" ανοίξει το δικό του γραφείο διαιτολόγου – διατροφολόγου μόνο μέσω των 3 ΤΕΙ Διατροφής και Διαιτολογίας και του αντίστοιχου Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής στο Χαροκόπειο.
Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ. Πάμε σ" ένα διαφορετικό αντικείμενο και στο Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ, το οποίο ασχολείται με τη μελέτη διάφορων υποσυστημάτων ενός οχήματος, τη σχεδίαση και την ανάλυση της λειτουργίας τους σε επίπεδο θεωρητικό και εργαστηριακό. Ειδικότερα, το παιδί θα μπορεί να δουλέψει τόσο στην παραγωγή των οχημάτων όσο και στον σχεδιασμό νέων τύπων ή καινοτομιών, στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας, στον έλεγχο, στη μεθοδευμένη συντήρηση, στην πραγματογνωμοσύνη και στην έρευνα σχετικά με τα οχήματα. Από το συγκεκριμένο τμήμα έχει τη δυνατότητα ν" ανοίξει το δικό του συνεργείο αυτοκινήτων και φυσικά με κάποια μετεκπαίδευση, αποκτώντας την απαραίτητη εξειδικευση πάνω στη μηχανολογία των οχημάτων, να διεκδικήσει ευκαιρίες σε ισχυρές βιομηχανίες, ακόμη και θέσεις μηχανικού σε μηχανοκίνητα σπορ.
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τέλος, θέλουμε να τονίσουμε τις προοπτικές που μπορεί να έχει το παιδί σας επιλέγοντας να φοιτήσει στα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τα τμήματα αυτά ασχολούνται με τον τομέα του λογιστηρίου και του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης (finance). Στόχοι των τμημάτων είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, η σύνδεση με την επιχειρηματική δραστηριότητα και η κατάρτιση στελεχών που ικανοποιούν το πρότυπο του σύγχρονου οικονομικού στελέχους ή διευθυντή. Οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες επιτρέπουν στους πτυχιούχους να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικά στελέχη στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που θα δραστηριοποιηθούν. Επιπλέον, είναι καταρτισμένοι ώστε να λαμβάνουν χρηματοοικονομικές αποφάσεις σε νευραλγικούς φορείς, όπως τράπεζες, λογιστικές – ελεγκτικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες κ.λπ. Τέλος, οι πτυχιούχοι έχουν τις δυνατότητες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πολύπλοκων διαδικασιών των σύγχρονων λογιστηρίων, των ταχύτατα μεταβαλλόμενων αγορών κεφαλαίου και χρήματος, της εκπόνησης υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών μελετών, να ξεκινήσουν από λογιστές Β" τάξης και με 3ετή εμπειρία στον χώρο να φτάσουν μέχρι λογιστές Α" τάξης, ενώ διαχειρίζονται το δικό τους λογιστικό γραφείο.
Οι Σπύρος Μιχαλούλης και Νίκος Παυλάκος είναι συγγραφείς του βιβλίου «Πάμε… Πανεπιστήμιο 2015», εκδόσεις Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

Οι 10 πρώτοι που θα μας στείλετε e-mail με τα στοιχεία σας (όνομα μαθητή/γονέα, τηλ., περιοχή) στο orientum@orientum.gr θα κερδίσετε ΔΩΡΕΑΝ το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων (Horizon), που σας παρουσιάζει τις σχολές που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα του παιδιού σας.