Προτεραιότητα της ΕΕ για το επόμενο διάστημα θα αποτελέσει η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση στη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση.

Αυτό συζήτησαν σήμερα στο πλαίσιο του άτυπου Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχή, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας.

Τις απόψεις τους για το θέμα παρουσίασαν στο Συμβούλιο ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (European Investment Fund) κ. Πιερ Λιγκουί Ζιλμπέρ, ο διευθυντής Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF) κ. Τζεφρυ ‘Αντερσον και ο γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) κ. Πήτερ Φάρος.

Στο Συμβούλιο συζητήθηκε η ανάγκη προσαρμογών στις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους όπως το επίπεδο ανάπτυξης, οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιφέρεια και τη χώρα εγκατάστασης τους κ.α. καθώς και η περαιτέρω αξιοποίηση χρηματοοικονομικών εργαλείων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων αυτών σε επιχορηγήσεις, δάνεια, εγγυήσεις δανείων, κ.α.

Σύμφωνα με το νέο ΕΣΠΑ της ΕΕ κατά την περίοδο 2014 – 2020 διπλασιάζονται τα κονδύλια που θα κατευθυνθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 70 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο 2007-2013 σε 140 δισεκατομμύρια ευρώ , με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στο άτυπο συμβούλιο τονίστηκε, επίσης, η ανάγκη να δοθεί έμφαση στην καινοτομία προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα των μικρομεσαίων και παράλληλα να ενθαρρυνθούν οι επιχειρηματικές συνεργασίες σε διακρατικό επίπεδο προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να επεκταθούν σε νέες αγορές και να ενισχυθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου προσωπικό.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ κ. Γιοχάνες Χαν παρουσίασε τις εξελίξεις ως προς την υποβολή από τις χώρες – μέλη προς την ΕΕ των ΣΕΣ ( το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020) και των επιμέρους επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία έχουν υποβληθεί τα 27 από τα 28 ΣΕΣ ( το ελληνικό πρόγραμμα είναι μεταξύ αυτών που υπεβλήθησαν).

Επίσης τις εργασίες του άτυπου Συμβουλίου απασχόλησε και το ζήτημα της αστικής ανάπτυξης, στη βάση των συμπερασμάτων του Συνεδρίου για τις Πόλεις του Μέλλοντος που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Φεβρουάριο στις Βρυξέλλες.

Με δεδομένο ότι η πλειονότητα του πληθυσμού τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως κατοικεί σε αστικές περιοχές, καθώς και ότι πάνω από το 50 % των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής θα διοχετευθούν επίσης σε αστικές περιοχές, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τρεις άξονες και συγκεκριμένα στο καλύτερο προσανατολισμό των κονδυλίων προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που επιφέρει η αστική ανάπτυξη (π.χ. ρύπανση του περιβάλλοντος, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός), στην αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ ΕΕ, εθνικών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών για την αντιμετώπιση των αστικών προβλημάτων και τέλος στην προοπτική διαμόρφωσης μιας ευρωπαϊκής ατζέντας για την αστική ανάπτυξη.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης «το Άτυπο Συμβούλιο Συνοχής συμπίπτει με την έναρξη της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 αλλά και με την περίοδο που οι οικονομίες των χωρών που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση βρίσκονται, στον ένα ή τον άλλο βαθμό κοντά σε αλλαγή σελίδας.

Θα πρέπει να επιτραπεί η υιοθέτηση προγραμμάτων χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της οικονομίας κάθε χώρας, ιδιαίτερα αυτών που επλήγησαν από την κρίση. Δεν είναι νοητό, πολύ περισσότερο σήμερα, να αγνοήσουμε τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις χώρες αυτές».

Μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι όπου απαιτείται, θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού προκειμένου να μην υπονομευθεί περαιτέρω η θέση των επιχειρήσεων των πιο αδύναμων χωρών και παράλληλα να στηριχθούν οι καινοτόμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις με ειδικά προσαρμοσμένα, ευέλικτα χρηματοδοτικά προϊόντα και να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα των Κοινοτικών πόρων.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από