Καταστροφική αποδείχθηκε η τετραετία 2009-2012 για τον κλάδο μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικών, αφού η αγορά απώλεσε σε αυτό το διάστημα 5,66 δισ. ευρώ από τις πωλήσεις της.
Από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία των 115 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου, που συνέλεξε και επεξεργάστηκε η Direction Business Reports για την τετραετία 2009-2012, προκύπτει ότι ο τζίρος το 2012 διαμορφώθηκε στα 2,24 δισ. ευρώ έναντι 7,90 δισ. ευρώ το 2009, σημειώνοντας ποσοστιαία πτώση 71,59% ή σε απόλυτα νούμερα 5,66 δισ. ευρώ.
Πραγματική καθίζηση υπέστη και το μεικτό κέρδος των επιχειρήσεων που κατήλθε το 2012 στα 395,05 εκατ. ευρώ έναντι 1,07 δισ. ευρώ το 2009 (-63,09%).
Ο συνολικές ζημίες προ φόρων των εταιρειών έφτασαν το 2012 στα 214,90 εκατ. ευρώ (αρνητικό ρεκόρ για τον κλάδο) έναντι επίσης ζημιών 196,66 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ το 2010 οι ζημιές προ φόρων είχαν διαμορφωθεί στα 207,55 εκατ. ευρώ. Το 2009, που ήταν η χρονιά που σταδιακά τα μεγαλύτερα στρώματα της κοινωνίας εισέρχονταν στην ύφεση, ο κλάδος διατήρησε θετικό πρόσημο στα κέρδη προ φόρων του, καθώς είχαν διαμορφωθεί στα 80,86 εκατ. ευρώ.
Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 115 μεγαλύτερων επιχειρήσεων το 2012 διολίσθησαν στα 472,57 εκατ. ευρώ από 931,90 εκατ. ευρώ το οικονομικό έτος 2009. Κατεγράφη δηλαδή μια ισχυρή μείωση 49,29% στα 4 υφεσιακά χρόνια που προηγήθηκαν. Οι εταιρείες το 2012 εργάστηκαν με αρνητικό περιθώριο καθαρού κέρδους -9,56% έναντι 1,02% το 2009.
Δυσμενής ήταν το 2012 και η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια που διαμορφώθηκε στο 4,89 έναντι 4,39 το 2009, με τις περισσότερες επιχειρήσεις να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του δανεισμού τους.
Την πρώτη θέση με βάση τις πωλήσεις του 2012 κατέλαβε η Kosmocar ΑΕ με 148,44 εκατ. ευρώ (-38,71% σε σχέση με το 2011) και ζημίες προ φόρων 2,98 εκατ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Σφακιανάκης ΑΕΒΕ με πωλήσεις 134,58 εκατ. ευρώ (-29,21% σε σχέση με το 2011) και ζημιές προ φόρων 39,31 εκατ. ευρώ και στην τρίτη θέση η Toyota Ελλάς ΑΒΕΕ με κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 119,13 εκατ. ευρώ (-46,55%) αλλά κερδοφόρο προ φόρων αποτέλεσμα στα 6,21 εκατ. ευρώ.