Σε αναδιατύπωση της επίμαχης τροπολογίας που έθετε φραγμό στα σχέδια της Βιοχάλκο και σε κάθε άλλη εισηγμένη στο ΧΑ εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της στο εξωτερικό προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών ύστερα από τις έντονες αντιδράσεις και τον θόρυβο που προκάλεσε η αρχική διάταξη.
Πλέον για την απορρόφηση εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών από εισηγμένη σε αγορά του εξωτερικού απαιτείται έγκριση της γενικής συνέλευσης με απαρτία 90% και όχι 95%, αλλά το ποσοστό μπορεί να υποχωρήσει και στο 67% αν οι μέτοχοι λάβουν ως αντάλλαγμα μετοχές εταιρείας εισηγμένης στο ελληνικό Χρηματιστήριο.

ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Δηλαδή, οι Αρχές ζητούν από τη διοίκηση του ομίλου οι μετοχές της Viohalco SA που θα απορροφήσει τη Βιοχάλκο, εκτός από το Euronext στις Βρυξέλλες, να εισαχθούν ταυτόχρονα και στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Πρόκειται για μια διαδικασία περίπλοκη, καθαρά νομική.
Επί της ουσίας, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου αναδιπλώνεται μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, καθώς η προχθεσινή τροπολογία ερμηνεύτηκε από την αγορά ως φωτογραφική και τιμωρητική για τον μεταλλουργικό όμιλο, που επιδίωκε την αλλαγή έδρας της εταιρείας συμμετοχών για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει με πιο φθηνό χρήμα τις επενδύσεις στα εργοστάσια των θυγατρικών της στην Ελλάδα.
Υπήρξε  έντονο παρασκήνιο και συνάντηση του ίδιου του Γιάννη Στουρνάρα με στελέχη της Βιοχάλκο για να οδηγηθούμε στη χθεσινή επαναδιατύπωση της τροπολογίας. Από το υπουργείο έλεγαν χθες πως «έριξαν» το ποσοστό από 95% σε 90% με αντάλλαγμα την επίσπευση των επενδύσεων 300 εκατ. ευρώ που έχει προγραμματίσει ο όμιλος για τις μονάδες του στην Ελλάδα.
ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑ. Δεδομένου ότι ο όμιλος με ανακοίνωσή του  είχε δεσμευτεί ότι μετά την είσοδο της Viohalco SA στο Euronext και την ολοκλήρωση της απορρόφησης στη Βιοχάλκο θα έκανε αίτηση να εισαχθούν οι μετοχές της Viohalco SA και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το μόνο που αλλάζει είναι πως για να «πέσει» στο 67%  θα πρέπει να δεσμευτεί εκ νέου ότι την ημερομηνία που θα εισαχθούν οι μετοχές της Viohalco SA στο Euronext θα εισαχθούν ταυτόχρονα και στο ΧΑ.
Αναλυτικά η επαναδιατύπωση του άρθρου 2 της τροπολογίας που περιέχεται στο σχέδιο νόμου Δημόσιες Υπεραστικές Οδικές Μεταφορές Επιβατών αναφέρει τα εξής:
«Εάν, συνεπεία των εταιρικών μετασχηματισμών, οι μέτοχοι της απορροφώμενης, διασπώμενης ή μετατρεπόμενης εταιρείας λαμβάνουν εισηγμένες μετοχές σε οργανωμένη αγορά κράτους άλλου πλην της Ελλάδας, σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω μετασχηματισμών, το ποσοστό της απαιτούμενης πλειοψηφίας του πρώτου εδαφίου ορίζεται σε 90%. Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται εάν, συνεπεία εταιρικών μετασχηματισμών, οι μέτοχοι της απορροφώμενης, διασπώμενης ή μετατρεπόμενης εταιρίας λαμβάνουν μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα».
Από το υπουργείο υποστηρίζουν ότι η τροπολογία αποσκοπεί στην προσέγγιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τα ισχύοντα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσον αφορά το απαιτούμενο ποσοστό για τη διαγραφή εταιρειών από το Χρηματιστήριο χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια πρόταση με προφανή στόχο την προστασία των μετόχων της μειοψηφίας.