Από την έρευνα της QED στις επιχειρήσεις, προέκυψε ότι η κινητή τηλεφωνία αποτελεί έναν από τους πιο καλά οργανωμένους κλάδους, με το ποσοστό ικανοποίησης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες να φτάνει στο 90%. Πάνω από το 80% του συνόλου των επιχειρήσεων θεωρεί ότι με την κινητή τηλεφωνία αυξήθηκε η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητά τους, καθώς και η λειτουργικότητα των μετακινήσεων. Περισσότερο από το 50% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι έχει αυξηθεί η κερδοφορία τους από τη χρήση της κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με την έρευνα, ο κλάδος των κινητών επικοινωνιών θεωρείται εξίσου σημαντικός με τον κλάδο του τουρισμού για την ελληνική οικονομία και βρίσκεται στην πρώτη θέση της εμπιστοσύνης των ελλήνων.