Μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες φορολογουμένους, επιχειρηματίες και επιτηδευματίες στους οποίους οφείλονται χρήματα από φορείς του Δημοσίου θα δώσει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που θα προβλέπει πως κάθε βεβαιωμένος φόρος, ληξιπρόθεσμη οφειλή, ακόμα και χρέη σε διαδικασία ρύθμισης θα μπορούν να συμψηφίζονται αυτεπάγγελτα με ποσά που οφείλει το Δημόσιο στους φορολογουμένους. 
Η κυβέρνηση με το φορολογικό νομοσχέδιο που προτίθεται να καταθέσει προς ψήφιση στη Βουλή εντός του επόμενου διμήνου σκοπεύει θα προχωρήσει στην τροποποίηση του άρθρου 11 του Ν. 3943/2011 ώστε να επιτρέπει τον συμψηφισμό οφειλών και απαιτήσεων μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου σε όλους τους φορείς και οργανισμούς της γενικής κυβέρνησης, όπως δήμοι, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, ΝΠΙΔ κ.ά. Με τον τρόπο αυτό αφενός θα μειωθούν δραστικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, αφετέρου θα περιορισθούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων προς το Δημόσιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», ο συμψηφισμός απαιτήσεων προχωρεί με εντολή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, ενώ αρχικά η σχετική εισήγηση των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών αναφερόταν σε συμψηφισμό του ΦΠΑ με οφειλές και απαιτήσεις μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου, τελικά διαφαίνεται πως η οριστική ρύθμιση θα αφορά όλες ανεξαρτήτως τις οφειλές και όλους τους φόρους.
Ωστόσο, η πλήρης νομοτεχνική επεξεργασία της πρότασης δεν έχει ακόμη προχωρήσει, ενώ υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες καθώς για να διενεργηθεί συμψηφισμός θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και εκκαθαρισμένη η χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά της γενικής κυβέρνησης, κάτι που σήμερα παίρνει πολύ χρόνο.

«Το πλαίσιο που διέπει τον συμψηφισμό οφειλών πρέπει να αλλάξει. Δεν αποτελεί προαπαιτούμενο ή απαίτηση του Μνημονίου. Είναι απόφαση της κυβέρνησης», δήλωσε στα «ΝΕΑ» στέλεχος του οικονομικού επιτελείου, αποκαλύπτοντας πως η τεχνική επιτροπή που θα αναλάβει την αλλαγή του Ν. 3943/2011 δεν έχει ακόμη συνεδριάσει.
Το σημερινό πλαίσιο. Σήμερα σε συμψηφισμό οφειλών προς και από το Δημόσιο - είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του φορολογουμένου - υπόκεινται οι βεβαιωμένες οφειλές ληξιπρόθεσμες και μη, οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή, οι βεβαιωμένες οφειλές που για οποιονδήποτε λόγο καταβάλλονται τμηματικά, αλλά και οι παραγεγραμμένες οφειλές οι οποίες αντιτάσσονται σε συμψηφισμό για μία τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής τους.
Βάσει του Ν. 3943/2011, σήμερα προτείνονται σε συμψηφισμό ή συμψηφίζονται αυτεπάγγελτα μόνον τα χρέη που είναι βεβαιωμένα στο με στενή έννοια Δημόσιο με απαιτήσεις του οφειλέτη που προέρχονται από το με στενή έννοια Δημόσιο, εφόσον υφίστανται κατά τον ίδιο χρόνο. Δηλαδή, δεν συμψηφίζονται σε καμία περίπτωση απαιτήσεις κατά του Δημοσίου με οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ υπέρ τρίτων (π.χ. υπέρ ΝΠΔΔ, τράπεζας κ.λπ.) Επίσης δεν συμψηφίζονται οφειλές προς το Δημόσιο με απαιτήσεις του οφειλέτη κατά ΟΤΑ (δήμοι, περιφέρειες), ΝΠΔΔ, ΟΠΑΔ, δημόσιων επιχειρήσεων, νοσοκομείων που έχουν μορφή ΝΠΔΔ κ. λπ. καθ' όσον δεν υφίσταται αμοιβαιότητα.

Ακόμη, σήμερα ο δικαιούχος απαίτησης κατά του Δημοσίου προτείνει σε συμψηφισμό οφειλές προς το Δημόσιο που έχουν βεβαιωθεί στο όνομά του και όχι σε τρίτο πρόσωπο και εφόσον αυτές συνυπάρχουν κατά τον χρόνο της δήλωσης συμψηφισμού ή του αυτεπάγγελτου συμψηφισμού. Συνεπώς, απαίτηση του ομόρρυθμου εταίρου κατά του Δημοσίου δεν μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλές της εταιρείας προς αυτό. Η χρηματική δε απαίτηση κατά του Δημοσίου πρέπει να είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη. Επίσης, προϋπόθεση για τον συμψηφισμό είναι η χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου να αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή άλλο δημόσιο έγγραφο.

Θετικό μέτρο. Θετικά αποτιμά ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών Κωνσταντίνος Λουράντος τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο συμψηφισμό οφειλών. Οπως αναφέρει, ο Πρωθυπουργός ήδη από τον Ιούνιο του 2012 είχε δεσμευθεί για την αλλαγή αυτή, ωστόσο μέχρι σήμερα παρά τις δεκάδες παρεμβάσεις του συλλόγου για το θέμα δεν είχε υπάρξει σχετική πρωτοβουλία.
«Ο ΕΟΠΠΥ οφείλει στους φαρμακοποιούς της Αττικής 300 εκατ. ευρώ για φάρμακα που έχουμε προμηθεύσει στους ασφαλισμένους από το 2011 μέχρι και σήμερα και για τα οποία έχουμε ήδη καταβάλει ΦΠΑ ύψους 18 εκατ. ευρώ. Την τελευταία τριετία πληρώνουμε φόρους για εισοδήματα που ακόμη δεν έχουμε εισπράξει. Αν λοιπόν προχωρήσει η ρύθμιση για τον συμψηφισμό θα πάρουμε μια ανάσα, ειδικά ενόψει της υποβολής των νέων φορολογικών δηλώσεων για το 2012» τόνισε.
Τα οφέλη είναι προφανή. Για παράδειγμα, φαρμακοποιός που χρωστά στην Εφορία 20.000 ευρώ από φόρο εισοδήματος 2011 και στον οποίο ο ΕΟΠΠΥ χρωστά 30.000 ευρώ (για τα οποία ο επαγγελματίας έχει ήδη καταβάλει ΦΠΑ 1.800 ευρώ) με την ενεργοποίηση της ρύθμισης δεν θα πληρώσει φόρο. Σε δεύτερη φάση είτε θα λάβει τα υπόλοιπα 10.000 ευρώ από τον ΕΟΠΠΥ είτε θα τα συμψηφίσει με μελλοντικό φόρο εισοδήματος.

Αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ζητήσει συμψηφισμό των οφειλομένων σε ιατρούς από ασφαλιστικά ταμεία με οφειλές σε Εφορία και ΙΚΑ. Ακόμη, έχει ζητήσει να μην υπάρχουν διώξεις γιατρών από χρέη σε Εφορία - ΙΚΑ, να μην μπαίνουν στον Τειρεσία και να μην υπάρχουν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης από Δημόσιο ή τράπεζες, αν υπάρχουν οφειλές του Δημοσίου και ασφαλιστικών ταμείων προς τους ιατρούς.

Οι οφειλές του Δημοσίου. Η ρύθμιση θα μειώσει το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς ιδιώτες. Σήμερα οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου ανέρχονται σε 8,1 δισ. ευρώ και μεγαλύτερος οφειλέτης είναι τα ασφαλιστικά ταμεία με χρέη 4,3 δισ., έπονται τα νοσοκομεία με 2 δισ., οι ΟΤΑ με 961 εκατ. και τα υπουργεία με 538 εκατ. Αν προκύψει ότι οι φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές των προμηθευτών του Δημοσίου είναι για παράδειγμα 3 δισ. ευρώ (δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το πόσα οφείλουν εκείνοι που έχουν να λαμβάνουν από το Δημόσιο), τότε το υπουργείο θα χρειαστεί πλέον 5 δισ. ευρώ για να εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεών του.

Σημειώνεται πως στα πλαίσια του δεύτερου Μνημονίου η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 8 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή οφειλών του Δημοσίου προς τρίτους, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί εντός του 2013. Ωστόσο, καθώς οι οφειλές των φορέων της γενικής κυβέρνησης εξακολουθούν να αυξάνονται, όπως και τα χρέη επιχειρήσεων και επιτηδευματιών προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, η ρύθμιση για τον συμψηφισμό οφειλών θα αποτελέσει βαλβίδα αποσυμπίεσης για όλες τις γενόμενες οφειλές.


Ολοι οι φορείς στη ρύθμιση

Η κυβέρνηση με το φορολογικό νομοσχέδιο που προτίθεται να καταθέσει προς ψήφιση στη Βουλή εντός του επόμενου διμήνου σκοπεύει να επιτρέπει τον συμψηφισμό οφειλών και απαιτήσεων μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου σε όλους τους φορείς και οργανισμούς της γενικής κυβέρνησης.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από