Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει διάχυτη δυσαρέσκεια με τις απολαβές των μεγαλοστελεχών. Λογικό, αφού πρόσφατα μια ανεξάρτητη μελέτη του LSE βρήκε ότι αύξηση 10% της χρηματιστηριακής αξίας μιας εταιρείας συνεπάγεται 3% αύξηση στις αποδοχές του CEO και μόλις 0,2% στους μισθούς των εργαζομένων.