Σύμφωνα με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρη Ρέππα πρόκειται για «ένα κείμενο αρχών και προτάσεων για τον τρόπο μετάβασης σε ένα κράτος επιτελικό, το οποίο δρα συντονισμένα και αποτελεσματικά».

Βασική καινοτομία των νέων ρυθμίσεων είναι ότι η μεταρρύθμιση του κράτους ανατίθεται πλέον στον ίδιο τον πρωθυπουργό, που θα συνεπικουρείται σε αυτόν τον τομέα από τον υπουργό Επικρατείας, ο οποίος αναδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο σε υπερυπουργό, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο αναγκαίο συντονισμός για να καταστεί πράξη η μεταρρύθμιση.

Με βάση τα συμπεράσματα της «Λευκής Βίβλου», μέσω της οποίας μεταφέρεται η διοικητική εμπειρία των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Eνωσης, και τις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση των δομών και του προσωπικού του Δημοσίου, τη μετάβαση σε ένα επιτελικό κράτος, την αναδιοργάνωση με βάση νέα οργανογράμματα των κρατικών φορέων, την μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα υπουργεία στην περιφέρεια και την κινητικότητα του προσωπικού.