ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΆ Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (ΚΤΕΟ) οδηγούνται άρον άρον πάνω από 2 εκατ. οχήµατα σε ολόκληρη τη χώρα. Σε διαφορετική περίπτωση, από τον ερχόµενο µήνα οι ιδιοκτήτες τους δεν θαµπορούν πλέον να τα ασφαλίζουν! Βάσει του νόµουγια την Οδική Ασφάλεια που ψηφίστηκε πρόσφατα, από τις 10 Ιουνίου 2011 και µετά οι ασφαλιστικές εταιρείες θα ζητούν υποχρεωτικά το ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου από το ΚΤΕΟ. Από την ίδια ηµεροµηνία, ακριβότερα έως και 200% γίνονται και τα παράβολα για τους εκπρόθεσµους ελέγχους στα ΚΤΕΟ. Ετσι, πέραν του παραβόλου ελέγχου (40 ευρώ στα δηµόσια ΚΤΕΟ, 48 - 55 ευρώ σταιδιωτικά), θα επιβαρύνονται µε:

n 17 ευρώ, για καθυστέρηση έως 30 ηµέρες (22 ευρώ για φορτηγά).

n 34 ευρώ, για καθυστέρηση από 30 ηµέρες έως 6 µήνες (44 ευρώ για φορτηγά). n 68 ευρώ για καθυστέρηση άνω των 6 µηνών (88 ευρώ για φορτηγά).