ΠΤΩΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ καταγράφηκαν χθες Δευτέρα στην αγορά Παραγώγων, ενώ ο
όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.
Αντίστοιχα, στη spot αγορά, ο δείκτης FTSE/ASE 20 έκλεισε στις 2.125,78
μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,21%, ενώ ο FTSE/ASE MID 40
περιορίστηκε κατά 0,98% και έκλεισε στις 4.218,46 μονάδες. Στην αγορά ΣΜΕ, τα
συμβόλαια σειράς Σεπτεμβρίου στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης διαμορφώθηκαν
στο τέλος της συνεδρίασης στις 2.120,00 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες της
τάξης του 0,11%. Ομοίως, υποχώρηση της τάξης του 0,78%, κατέγραψαν τα ΣΜΕ στον
δείκτη FTSE/ASE MID 40 σειράς Σεπτεμβρίου που έκλεισαν στις 4.197,00 μονάδες.
Η αξία συναλλαγών στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στους δείκτες FTSE/ASE
διαμορφώθηκε στα 114,06 εκατ. ευρώ. To μεγαλύτερο μέρος της ημερήσιας
ρευστότητας κατέληξε στα ΣΜΕ που παρακολουθούν τις διακυμάνσεις του δείκτη των
είκοσι blue chips, όπου έγιναν συνολικά 9.709 συμβόλαια, που αντιστοιχούν σε
αξία συναλλαγών 102,43 εκατ. ευρώ, ενώ στα ΣΜΕ στον δείκτη FTSE/ASE MID 40
πραγματοποιήθηκαν 554 συμβόλαια αξίας 11,63 εκατ. ευρώ. Στην αγορά των ΣΜΕ επί
των μετοχών, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29,78 εκατ. ευρώ.