Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την κατάρτιση του εθνικού χωροταξικού
σχεδίου, καθώς και των ειδικών σχεδίων που θα το συνοδεύουν, με σκοπό να
απελευθερωθούν το ταχύτερο δυνατόν φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια στους τομείς της
ενέργειας, του τουρισμού και της οργανωμένης παραθεριστικής κατοικίας.

Ο κ. Σουφλιάς φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα είδος «συντάγματος» για τη γη, να
θεσπίσει κανόνες, όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, με σκοπό να
απελευθερωθούν το ταχύτερο δυνατόν φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια στους τομείς της
ενέργειας, του τουρισμού και της οργανωμένης παραθεριστικής κατοικίας


Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι τις προηγούμενες ημέρες ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ
κ. Γ. Σουφλιάς παρέλαβε τις σχετικές μελέτες και ήδη προετοιμάζεται για την
επόμενη φάση της διαβούλευσης με συναρμόδιους υπουργούς και εμπλεκόμενους
παραγωγικούς φορείς.


Υπολογίζει ότι η διαβούλευση θα διαρκέσει περίπου έξι μήνες και εκτιμά ότι την
προσεχή άνοιξη θα έχουν αποσαφηνισθεί οι χρήσεις γης στην ελληνική επικράτεια,
θα γνωρίζει ο καθείς πού μπορεί να κάνει τι, με ποιους όρους και ποιες
προϋποθέσεις.


Φιλοδοξεί δηλαδή να διαμορφώσει ένα είδος «συντάγματος» για τη γη, να θεσπίσει
κανόνες, όρους, προϋποθέσεις, περιορισμούς και βεβαίως να απελευθερώσει
δραστηριότητες από πλήθος Αρχών, τοπικών ή ακόμη και δικαστικών, που σήμερα
παρεμβαίνουν κατά το δοκούν, δημιουργώντας δαιδάλους γραφειοκρατίας και
περιοχές συναλλαγής. Ουσιαστικά, με το εθνικό και τα ειδικά χωροταξικά σχέδια
θα προσδιορισθούν συγκεκριμένες ζώνες επενδυτικών δραστηριοτήτων και
οικιστικής ανάπτυξης, με γνώμονα τις δυνατότητες, τις ανάγκες αλλά και τις
αξίες (πολιτισμικές, περιβαλλοντολογικές και άλλες) που κάθε περιοχή
ενσωματώνει.


«Πρόκειται για έργο δύσκολο και εξαιρετικά σύνθετο, που όμως έχει ανάγκη η
χώρα», συνηθίζει να λέει με κάθε ευκαιρία ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ. Επιμένει όμως πως
είναι καιρός να προσδιορισθούν οι χρήσεις γης και να υπάρξει ένας σαφής
μηχανισμός, που κατά περιοχή, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
τόπου, θα διευκολύνει ή θα αποτρέπει δραστηριότητες.


Το φαντάζεται ως «λάστιχο»


Ο ίδιος φαντάζεται το εθνικό χωροταξικό ως «λάστιχο», το οποίο δεν θα
απαγορεύει ρητώς αλλά θα επιβάλει εμμέσως απαγορεύσεις, καθιστώντας πιο
αυστηρούς τους όρους και τις προϋποθέσεις για μια δραστηριότητα. Αντιστοίχως,
όταν κάποια δραστηριότητα κρίνεται επιθυμητή θα διευκολύνεται και θα
απαλλάσσεται από εμπόδια, πολλαπλές άδειες και άλλα, τα οποία σήμερα
λειτουργούν αποτρεπτικά για τις επενδύσεις.


Με τα ειδικά χωροταξικά θα προβλεφθούν π.χ. περιοχές εγκατάστασης αιολικών
πάρκων. Θα γνωρίζουν οι υποψήφιοι επενδυτές ότι μπορούν να δραστηριοποιηθούν
σε συγκεκριμένες περιοχές και θα είναι βέβαιοι πως, επιλέγοντας μία από τις
προτεινόμενες, δεν θα συναντήσουν εμπόδια αν τηρούν τους κανόνες και τους
όρους εγκατάστασής τους. Το ίδιο θα προβλεφθεί και για το ειδικό τουριστικό
χωροταξικό σχέδιο, όπως και για το βιομηχανικό, με προφανή σκοπό να
διευκολυνθούν οι συγκεκριμένες επενδύσεις σε περιοχές έτοιμες να τις
υποδεχθούν.


Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιάς θεωρεί αυτό ως έργο ζωής και όχι τον Αχελώο,
όπως πολλοί υποθέτουν. Πιστεύει ότι επιβολή του εθνικού χωροταξικού σχεδίου θα
συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη και στην ανάδειξη περιοχών.


Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα ξεπεράσει τις αντιδράσεις που σίγουρα θα
υπάρξουν από το πλήθος των παραγόντων και κυρίως από τους τοπικούς άρχοντες,
τους νομάρχες, αλλά και τους μηχανισμούς των περιφερειών, οι οποίοι θα χάσουν
σημαντικό πεδίο εξουσίας. Είναι ένα στοίχημα, λέει ο ίδιος, αλλά πιστεύει ότι
έχει όλο τον καιρό να πείσει.