Ο σχεδιασμός του Μάρκετινγκ περιλαμβάνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις για την
επικοινωνία ενός οργανισμού, που θα τον βοηθήσουν να επιτύχει τους
στρατηγικούς του στόχους. Κάθε προϊόν ή υπηρεσία χρειάζεται το δικό του
πρόγραμμα Μάρκετινγκ. Επιπλέον, κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει ένα γενικό
επικοινωνιακό σχέδιο, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλους τους τρόπους και τα
κανάλια επικοινωνίας. Το σχέδιο Μάρκετινγκ μπορεί, επίσης, να αποτελεί μέρος
ενός ευρύτερου επιχειρηματικού σχεδίου.


ENIAIA ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ


Μία εταιρεία έχει συνήθως πολλά τμήματα και διαφορετικούς ανθρώπους που
ασχολούνται με την επικοινωνία (Μάρκετινγκ, Διαφήμιση, Πωλήσεις, Δημόσιες
Σχέσεις κ.λπ.). Αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να είναι συντονισμένες και να
εντάσσονται σε μια ενιαία στρατηγική, ώστε να μη λειτουργούν ανταγωνιστικά
αλλά και να επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας. H ολοκληρωμένη επικοινωνία του
Μάρκετινγκ (Integrated Marketing Communications) ενσωματώνει όλες τις σχετικές
με την εταιρική επικοινωνία δραστηριότητες.


H σύνταξη ενός σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) είναι μία διαδικασία που
εξελίσσεται συνεχώς, καθώς είναι δυνατόν να προστεθούν νέα στοιχεία, να
ληφθούν υπόψη τυχόν αλλαγές του μακροπεριβάλλοντος και να γίνουν όποιες
προσαρμογές κριθούν απαραίτητες στην πορεία. Το σχέδιο Μάρκετινγκ χρησιμεύει
και ως οδηγός-χάρτης, στον οποίο αποτυπώνονται όλες οι δημιουργικές ιδέες.
Ακόμα και οι καλύτερες ιδέες, αν δεν γραφτούν και αναλυθούν σε ένα κομμάτι
χαρτί, δεν είναι δυνατόν να μετουσιωθούν σε χρήσιμες ενέργειες / δράσεις για
έναν οργανισμό. H έρευνα αγοράς (πρωτογενής ή δευτερογενής) είναι απαραίτητη,
προτού αρχίσει η καταγραφή και γίνει ο σχεδιασμός της διαδικασίας του
Μάρκετινγκ.


Ένας χρήσιμος τρόπος, αφενός για να καταγραφούν οι πρώτες διαθέσιμες σκέψεις
και ιδέες και αφετέρου για να εξεταστεί η πληρότητα ενός τέτοιου σχεδίου,
είναι οι ερωτήσεις.


20 ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ


Ακολουθούν 20 κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι πρόκειται
να συντάξουν ένα Marketing Plan:


1. Υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι; Ποιος είναι ο σκοπός του συγκεκριμένου
Marketing Plan;


2. Σε ποια φάση βρίσκεται η επιχείρηση (ανάπτυξης, ωρίμασης κ.λπ.);


3. Ποιοι εξωτερικοί παράγοντες (ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον)
είναι καθοριστικοί και πώς μπορεί να μεταβληθούν στον χρόνο;


4. Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα χαρακτηριστικά του
προϊόντος; Τι πρέπει και τι μπορεί να αλλάξει;


5. Ποια είναι η θέση (εικόνα, μερίδιο αγοράς κ.λπ.) που κατέχουν τα
προϊόντα στην αγορά; Πού τοποθετούνται τα προϊόντα από άποψη ποιότητας; Τι
πρέπει και τι μπορεί να αλλάξει;


6. Τι επηρεάζει την τιμή των προϊόντων; Πρέπει - και μπορεί; - να
αλλάξει η τιμολόγηση των προϊόντων; Αν ναι, προς ποια κατεύθυνση;


7. Πώς «επικοινωνεί» το προϊόν (διαφήμιση κ.λπ.); Γίνεται σωστή χρήση
των μέσων επικοινωνίας;


8. Ποιες επιπρόσθετες ενέργειες προώθησης πρέπει να οργανωθούν;


9, Πώς στηρίζεται έμμεσα το προϊόν (Δημόσιες Σχέσεις κ.λπ.);


10. Έχει γίνει σωστή έρευνα και τμηματοποίηση της αγοράς;


11. Ποιοι είναι οι μεγάλοι και ποιοι οι μικροί πελάτες;


12. Τι πιστεύουν οι πελάτες για το προϊόν ή την εταιρεία;


13. Τα κανάλια διανομής είναι επαρκή; Είναι δυνατόν να βρεθούν νέα
κανάλια διανομής;


14. Πώς αλλιώς είναι δυνατόν να αυξηθούν τα μερίδια αγοράς;


15. Μήπως υπάρχει κάποιο ανεξερεύνητο «κομμάτι» της αγοράς που μπορεί
να προσεγγιστεί;


16. Υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι πωλήσεων;


17, Στηρίζονται οι ενέργειες της πώλησης με επιπρόσθετες ενέργειες που
δίνουν αξία στο προϊόν;


18. Υπάρχουν σαφή χρονοδιαγράμματα;


19. H υπάρχουσα υποδομή σε έμψυχο και άυλο υλικό αρκεί για να στηρίξει
όλες τις ενέργειες που περιγράφονται στο Marketing Plan;


20. Ποιες μέθοδοι υπάρχουν για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της
επικοινωνίας και των πωλήσεων;


TipsΤο σχέδιο...... Μάρκετινγκ χρησιμεύει και ως οδηγός-χάρτης, στον οποίο αποτυπώνονται
όλες οι δημιουργικές ιδέες

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από