Είκοσι αλλαγές περιλαμβάνει το νέο έντυπο φορολογικής δήλωσης με το οποίο θα
δηλωθούν το 2004 τα εισοδήματα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2003. Το
περυσινό έντυπο E1A που αφορά μόνο τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους
(χωρίς εισοδήματα από άλλες πηγές) αντικαθίσταται φέτος από δήλωση
εισοδηματικής κατάστασης, στην οποία πρέπει να αναγραφεί μεταξύ άλλων η
περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων, όπως τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα
που έχουν στη διάθεσή τους.


H «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» παρουσιάζει τα δύο νέα βασικά έντυπα E1 και E1A της φορολογικής
δήλωσης που προέκυψαν μετά τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και θα
ισχύουν για τα φετινά εισοδήματα καθώς και τις διαφορές τους σε σχέση με τα
αντίστοιχα έντυπα στα οποία δηλώθηκαν τα περυσινά εισοδήματα. Παράλληλα,
εξηγείται βήμα βήμα ο τρόπος συμπλήρωσης των νέων δηλώσεων, οι οποίες παρά το
γεγονός ότι έχουν την ίδια έκταση με τις προηγούμενες, είναι σχετικά
απλοποιημένες αφού περιλαμβάνουν λιγότερους πίνακες και κωδικούς.


Ειδικότερα, το βασικό έντυπο της φορολογίας εισοδήματος E1 παρουσιάζει τις
εξής αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο:


* Στον πίνακα 2 που αφορά σε πληροφοριακά στοιχεία έχει προστεθεί ο
νέος κωδικός 017-018 στον οποίο οι φορολογούμενοι πρέπει να απαντήσουν με ένα
NAI ή ΟΧΙ αν διατηρούν εμπορικό κατάστημα σε οικισμό με πληθυσμό κάτω των 100
κατοίκων. Σημειώνεται ότι για αυτά τα καταστήματα, όπως εξαγγέλθηκε με το
κοινωνικό πακέτο της κυβέρνησης, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται στα 10.000
ευρώ, από 8.400 ευρώ που ισχύει για τις αντίστοιχες επιχειρήσεις που
λειτουργούν σε πόλεις.


* Στον πίνακα 4A (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) έχει απαλειφθεί ο
κωδικός 311-312 στον οποίο αναγράφονταν τα ποσά εισοδηματικής ενίσχυσης που
προβλέπονται στο άρθρο 14 του νόμου 2837/2000.


* Στον πίνακα 4B (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) έχει απαλειφθεί
ο υποπίνακας στον οποίο αναγράφονταν τα στοιχεία των καλλιεργειών ατομικής
αγροτικής επιχείρησης με βάση τα βιβλία, αλλά έχει παραμείνει ο σχετικός
κωδικός όπου θα πρέπει να αναγραφεί μόνο το ποσό του εισοδήματος.


* Στον πίνακα 4Γ (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) έχουν απαλειφθεί
οι υποπίνακες στους οποίους αναγραφόταν η επωνυμία της επιχείρησης.


* Στον πίνακα 4Δ (εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα) έχει απαλειφθεί ο
κωδικός 503-504 που αφορούσε στις καθαρές αμοιβές ελεγκτή Ανωνύμου Εταιρείας
κ.λπ.


* Στον πίνακα 4E (εισόδημα από ακίνητα) έχει αφαιρεθεί ο υποπίνακας και
οι κωδικοί 121-122 που αφορούσαν στον φόρο ιδιοκατοίκησης λόγω της κατάργησής
του με την τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση.


* Στον ίδιο πίνακα έχουν απαλειφθεί οι κωδικοί από 153-154, 161-162 και
155-156 που αφορούν σε δαπάνες συντήρησης κατοικιών και τα σχετικά ποσά που
αναγράφονταν σε αυτούς θα πρέπει να αναγραφούν στον κωδικό 151-152.


* Στον ίδιο πίνακα έχει γίνει προσθήκη του κωδικού 741-742 όπου πρέπει
να αναγραφεί το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα για το οποίο δεν βεβαιώνεται
χαρτόσημο.


* Ο πίνακας 5 των νέων δηλώσεων αφορά πλέον στα τεκμήρια και όχι στα
πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία που ήταν στις προηγούμενες δηλώσεις.


* Στον ίδιο πίνακα ο κωδικός 707-708 απέκτησε υποπίνακα στον οποίο
πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία της ιδιοκατοικούμενης ή ενοικιαζόμενης κύριας
κατοικίας του φορολογούμενου, προκειμένου να υπολογιστεί το τεκμήριο
ιδιοκατοίκησης. Σημειώνεται ότι δεν «πιάνονται» στην παγίδα του τεκμηρίου οι
φορολογούμενοι με κατοικία μικρότερη των 200 τετραγωνικών μέτρων.


Τι αλλάζει στα I.X.* Στον πίνακα 5 έχει μειωθεί στη μια σειρά ο υποπίνακας για τα I.X.,
ενώ έχει απαλειφθεί ο υποπίνακας για τα στοιχεία των δικύκλων. Με τις
πρόσφατες αλλαγές στη φορολογία δεν αποτελεί τεκμήριο διαβίωσης η κατοχή
αυτοκινήτου αξίας κάτω των 50.000 ευρώ, ενώ δεν αποτελεί τεκμήριο η κατοχή
δικύκλων.


* Στον ίδιο πίνακα η κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για την
απασχόληση οικιακού προσωπικού οδήγησε στην απάλειψη του σχετικού κωδικού
731-732.


* Ο πίνακας 6 της νέας δήλωσης αφορά στα πρόσθετα πληροφοριακά
στοιχεία. Στον ίδιο πίνακα εντάχθηκαν και οι κωδικοί που αφορούν στα ποσά για
την κάλυψη των τεκμηρίων.


* Από τα τεκμήρια έχει καταργηθεί η χορήγηση δανείων προς οποινδήποτε.
Ωστόσο, σύμφωνα με πλήροφορίες, το τεκμήριο αυτό εξετάζεται να τεθεί και πάλι
σε ισχύ.


H συμπλήρωση της νέας δήλωσηςH συμπλήρωση της νέας φορολογικής δήλωσης με βάση την οποία θα φορολογηθούν τα
εισοδήματα που αποκτήθηκαν φέτος ξεκινά από την αναγραφή των στοιχείων του
φορολογουμένου στον πίνακα 1, στην πρώτη σελίδα της δήλωσης.


* Στον πίνακα 2 (στην πρώτη σελίδα) της φορολογικής δήλωσης που αφορά
σε πληροφοριακά στοιχεία καλούνται οι φορολογούμενοι να απαντήσουν σε μια
σειρά από ερωτήσεις. Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι πρέπει να συμπληρώσουν
τον πίνακα μόνο σε περιπτώσεις καταφατικής απάντησης. H απάντηση γίνεται με
διαγραφή της ένδειξης 1 που υπάρχει δίπλα σε κάθε κωδικό.


Στον κωδικό 003-004 του πίνακα 3 (στην πρώτη σελίδα) οι φορολογούμενοι θα
πρέπει να γράψουν αριθμητικά τον αριθμό των παιδιών τους που τους επιβαρύνουν.


* Στον πίνακα 4 της φορολογικής δήλωσης συμπληρώνονται τα ποσά με τα
εισοδήματα των φορολογουμένων από κάθε πηγή. Για παράδειγμα στον πίνακα 4A της
φορολογικής δήλωσης που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα οι φορολογούμενοι θα
πρέπει να αναγράψουν τα ποσά που απέκτησαν το 2003 από μισθωτές υπηρεσίες. Τα
συγκεκριμένα ποσά πρέπει να αναγραφούν στον κωδικό 301-302. Οι συνταξιούχοι θα
πρέπει να αναγράψουν τα ποσά που απέκτησαν το 2003 από συντάξεις στον κωδικό
303-304. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ)
θα πρέπει να γράψουν το σχετικό ποσό στον κωδικό 305-306.


Όσοι έχουν εισοδήματα από ακίνητα θα πρέπει να συμπληρώσουν τον πίνακα 4E, ενώ
οι έμποροι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να συμπληρώσουν τους
πίνακες 4Γ και 4Δ, αντίστοιχα (στη δεύτερη σελίδα).


Τόκοι στεγαστικών και ιατρικά έξοδαΣτον κωδικό 051-052 του πίνακα 7 (στην τρίτη και τέταρτη σελίδα) πρέπει να
αναγραφούν οι ιατρικές και νοσοκομειακές δαπάνες του φορολογούμενου. Στους
κωδικούς 063 έως 070, πρέπει να αναγραφούν οι τόκοι στεγαστικών δανείων που
κατέβαλε ο φορολογούμενος για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. H επιλογή του
σωστού κωδικού θα γίνει με βάση το έτος χορήγησης του δανείου. Στον κωδικό 075
πρέπει να αναγραφεί το ποσό των οικογενειακών δαπανών των μισθωτών και
συνταξιούχων. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να ξεπερνά τα 500 ευρώ. Στον κωδικό
811-812 πρέπει να αναγραφεί το ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος για ενοίκιο
κύριας κατοικίας.


Στον κωδικό 313-314 πρέπει να αναγραφούν τα ποσά φόρων που παρακρατήθηκαν από
μισθούς και συντάξεις και στον κωδικό 315-316 θα πρέπει να αναγραφεί το ποσό
του φόρου που αναλογεί.


Πώς μειώνεται ο φόρος* Στον πίνακα 7 της νέας δήλωσης πρέπει να αναγραφούν οι δαπάνες του
φορολογούμενου που μειώνουν το φορολογητέο του εισόδημα ή και τον φόρο που
πρέπει να καταβάλει.


* Στον κωδικό 057-058 του ίδιου πίνακα θα πρέπει φέτος να αναγραφούν τα
ποσά δωρεών ακινήτων προς τον «Αθήνα 2004».


* Αντίστοιχα ο κωδικός που αφορούσε το ποσό για αγορά οικιακών συσκευών
φυσικού αερίου και ηλιακού θερμοσίφωνα έχει αφαιρεθεί λόγω της κατάργησης των
συγκεκριμένων φοροαπαλλαγών.


* Στον κωδικό 055-056 πρέπει να αναγραφεί πλέον το ποσό τόκων
στεγαστικού δανείου για απόκτηση πρώτης κατοικίας που συνάφθηκε μετά την
1-1-2003.


* Στον νέο κωδικό 069-070 αναγράφεται το συνολικό ποσό του δανείου.
Σημειώνεται ότι οι δύο τελευταίοι κωδικοί προστέθηκαν καθώς άλλαξε ο τρόπος
υπολογισμού της φοροέκπτωσης για τα στεγαστικά δάνεια που συνάφθηκαν μετά την
1-1-2003. Παράλληλα, η έκπτωση του φόρου αναγνωρίζεται για το ποσό του
στεγαστικού δανείου έως τα 200.000 ευρώ.


* Προστέθηκε ο κωδικός 067-068 στον οποίο πρέπει να αναγραφούν τα ποσά
που δαπανήθηκαν πριν από το 2001 για την αγορά μεικτών ή μετοχικών αμοιβαίων
κεφαλαίων.


* Καταργήθηκε ο κωδικός που αφορούσε σε δωρεές ακινήτων προς το
Δημόσιο.


* Καταργήθηκε ο κωδικός στον οποίο αναγραφόταν η δαπάνη για την αγορά
ηλεκτρονικού υπολογιστή και υπηρεσίας πρόσβασης στο Ίντερνετ. Οι συγκεκριμένες
φοροαπαλλαγές καταργήθηκαν φέτος.


* Στον πίνακα 9 (προκαταβληθέντες- παρακρατηθέντες φόροι) έχει
προστεθεί ο κωδικός 611-612 στον οποίο πρέπει να αναγραφεί το ποσό του φόρου
που παρακρατήθηκε στις αγροτικές ενισχύσεις.


Ακίνητα και I.X. θα δηλώσουν μισθωτοί - συνταξιούχοιΜισθωτοί και συνταξιούχοι, χωρίς εισοδήματα από άλλες πηγές συμπληρώσουν μόνο
το έντυπο E1A θα πρέπει να γράψουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, καθώς και τα
στοιχεία των αυτοκινήτων τους ακόμη και αν τα τελευταία απαλλάσσονται της
ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης.


Πρόκειται για απλουστευμένη δήλωση εισοδηματικής κατάστασης. Στη συγκεκριμένη
δήλωση, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, εκτός από τα ποσά του εισοδήματός
τους, τις δαπάνες και τους παρακρατηθέντες φόρους, θα πρέπει να αναγράψουν και
τα στοιχεία της περιουσιακής τους κατάστασης.


Τα τεκμήρια που διατηρούνται

* Στον πίνακα 5 (στην τρίτη σελίδα) οι φορολογούμενοι θα πρέπει να
αναγράψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία καθώς και δαπάνες οι οποίες
συνεπάγονται τεκμαρτό εισόδημα. Παράλληλα θα πρέπει να αναγράψουν και τις
δαπάνες που πραγματοποίησαν το 2003 για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων
όπως ακίνητα και αυτοκίνητα.


Ειδικότερα στον πρώτο υποπίνακα του πίνακα 5 πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία
της κύριας κατοικίας, της πρώτης δευτερεύουσας μη εξοχικής καθώς και της
πρώτης δευτερεύουσας εξοχικής κατοικίας. Πρόκειται για τα στοιχεία που αφορούν
το τεκμήριο ιδιοκατοίκησης, το οποίο θεσπίστηκε φέτος. Σημειώνεται ότι όσοι
φορολογούμενοι δεν διαθέτουν κατοικία, ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη, μεγαλύτερη
των 200 τετραγωγικών μέτρων δεν θα συμπληρώσουν τον συγκεκριμένο πίνακα.


Όσοι φορολογούμενοι έχουν I.X. αυτοκίνητα αξίας άνω των 50.000 ευρώ θα πρέπει
να αναγράφουν τα στοιχεία των αυτοκινήτων (αριθμός κυκλοφορίας, φορολογήσιμους
ίππους, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.λπ.) στους κωδικούς 750 και 751. Το τεκμαρτό
εισόδημα που προκύπτει από την κατοχή αυτοκινήτου θα πρέπει να αναγραφεί στους
κωδικούς 851-852 και 853-854 εφόσον υπάρχει και δεύτερο αυτοκίνητο.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από