Με ρυθμούς της τάξης 20%-25% αυξάνεται φέτος η αγορά του leasing στον τομέα
του εξοπλισμού. Η απόκτηση εξοπλισμού με leasing είναι μια από τις πιο
συνηθισμένες μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπου ο πελάτης επιλέγει τον
επαγγελματικό εξοπλισμό της αρεσκείας του και εν συνεχεία η εταιρεία αγοράζει
τον εξοπλισμό προκειμένου να τον εκμισθώσει στον πελάτη.
Η διάρκεια μίσθωσης για τον εξοπλισμό είναι συνήθως από 3 έως 6 έτη,
ανάλογα με το πάγιο, και η αποπληρωμή γίνεται μέσω συμφωνημένου μισθώματος το
οποίο θα καταβάλλεται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, όπως για τουριστικές μονάδες, η μέγιστη διάρκεια μπορεί να φτάσει
και τα 7 χρόνια. Συγχρόνως παρέχεται το δικαίωμα στον μισθωτή είτε να αγοράσει
το πάγιο στη λήξη της σύμβασης είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο
χρόνο.


Στην περίπτωση αγοράς εξοπλισμού, τα επιτόκια διαμορφώνονται κατά κανόνα
μεταξύ 7% και 9%, ανάλογα με την εταιρεία, ενώ το ποσοστό χρηματοδότησης
μπορεί να φτάσει μέχρι και το 100% της αξίας του παγίου, ανάλογα με την
πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη.


Στη πλειονότητα των συμβάσεων, οι πελάτες επιλέγουν τα μηνιαία μισθώματα, ενώ
τους δίνεται η δυνατότητα πληρωμής και κάθε τρεις μήνες. Ας σημειωθεί ότι το
μηνιαίο μίσθωμα επιβαρύνεται με ΦΠΑ 18%.


Το ύψος των συμβάσεων


Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι το μέσο ύψος των συμβάσεων leasing για
πάγιο εξοπλισμό ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
κυμαίνεται μεταξύ 25.000 και 30.000 ευρώ και οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση
είναι κυρίως γιατροί, δικηγόροι, εμπορικές επιχειρήσεις ρουχισμού και μικρές
τουριστικές μονάδες.


Υπάρχουν και κάποια προϊόντα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες ειδικών κατηγοριών
ελεύθερων επαγγελματιών, όπως για γιατρούς, όπου τα επιτόκια είναι χαμηλότερα
για το πρώτο εξάμηνο.


Οι διαδικασίες απόκτησης ενός παγίου μέσω leasing είναι ακριβώς οι ίδιες που
ισχύουν και στον τραπεζικό δανεισμό. Ο πελάτης πρέπει να προσκομίσει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων ετών
και έναρξη επιτηδεύματος αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας και ισολογισμούς
συνήθως των τριών τελευταίων ετών, εάν είναι ανώνυμη επιχείρηση.


Εν συνεχεία, συνάπτεται η σύμβαση leasing με τον πελάτη, γίνεται η παραγγελία
και η παράδοση του εξοπλισμού και ακολουθεί η πληρωμή του προμηθευτή.


Όπως και στον τραπεζικό δανεισμό, έτσι και οι εταιρείες leasing για να
χρηματοδοτήσουν μια επιχείρηση εξετάζουν την πιστοληπτική της ικανότητα.
Εξετάζουν δηλαδή τον ετήσιο τζίρο μιας επιχείρησης, σε συνδυασμό με τις
δυνατότητες που θα της προσφέρει η νέα επένδυση για περαιτέρω αύξησή του, το
πελατολόγιό και άλλα οικονομικά στοιχεία τα οποία καθορίζουν τη δυνατότητα
αποπληρωμής.


Για γιατρούς

Όπως και στον τραπεζικό δανεισμό, έτσι και οι εταιρείες leasing για να
χρηματοδοτήσουν μια επιχείρηση εξετάζουν την πιστοληπτική της ικανότητα


Στην αγορά, υπάρχουν διάφορα προϊόντα που αφορούν κάποιες ειδικές κατηγορίες
επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών και ένα από αυτά είναι και το leasing
ιατρικού εξοπλισμού. Το συγκεκριμένο προϊόν απευθύνεται σε γιατρούς οι οποίοι
θέλουν να εξοπλίσουν εξαρχής το ιατρείο τους ή να ανανεώσουν και να
αναβαθμίσουν τον υπάρχοντα εξοπλισμό τους.


Για παράδειγμα, ένας γιατρός θέλει να αγοράσει μέσω leasing εξοπλισμό αξίας
10.000 ευρώ. Μπορεί να επιλέξει πρόγραμμα με 4,9% σταθερό επιτόκιο για τους
πρώτους έξι μήνες και κυμαινόμενο 7,5% για όλη την υπόλοιπη διάρκεια της
σύμβασης.


Αν συνάψει μια σύμβαση διάρκειας 3 ετών, το μηνιαίο μίσθωμα για το πρώτο
εξάμηνο θα είναι 300,58 ευρώ, ενώ για όλη την υπόλοιπη διάρκεια θα καταβάλει
311,78 ευρώ τον μήνα, με την υπόθεση ότι το επιτόκιο διατηρείται στο 7,5%.


Σε περίπτωση που επιλέξει να χρηματοδοτηθεί για το ίδιο ποσό, αλλά αποφασίσει
να εξοφλήσει σε 5 χρόνια, τότε οι δόσεις διαμορφώνονται σε 190,14 ευρώ και
202,58 ευρώ, αντίστοιχα.


Για ξενοδοχειακές μονάδες


Άλλα προϊόντα καλύπτουν τις ανάγκες των ξενοδοχειακών μονάδων σε εξοπλισμό. Ας
υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση θέλει να αγοράσει νέο εξοπλισμό, αξίας 10.000
ευρώ, και ότι επιλέγει ένα πρόγραμμα τριετούς διάρκειας, το οποίο προσφέρει
5,9% σταθερό επιτόκιο για το πρώτο εξάμηνο και κυμαινόμενο επιτόκιο 7,5%
για την υπόλοιπη διάρκεια. Σε αυτή την περίπτωση το μηνιαίο μίσθωμα που θα
πρέπει να καταβάλει ο επιχειρηματίας για τους πρώτους έξι μήνες διαμορφώνεται
στα 304,84 ευρώ και για όλη την υπόλοιπη διάρκεια στα 312,25 ευρώ. Αν επιλέξει
να εξοφλήσει σε 5 χρόνια, με τα ίδια πάντα επιτόκια, θα πληρώνει μηνιαίο
μίσθωμα 194,61 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο και 202,86 για όλη την υπόλοιπη διάρκεια.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από