Άρθρο 1.


Ολοκλήρωση της Ιδρυτικής Συμφωνίας


1. Οι δύο αρχηγοί θα έχουν ως πρωταρχικό στόχο δικό τους και των αρχών
τους την ολοκλήρωση της Ιδρυτικής Συμφωνίας το αργότερο μέχρι τις 28
Φεβρουαρίου 2003.


2. Οι δύο αρχηγοί θα περιορίσουν τις δραστηριότητές τους και τις
δραστηριότητες των Αρχών τους στις αυστηρά και απόλυτα απαραίτητες για τη
λειτουργία των Αρχών τους επιχειρήσεις. Όλες οι δράσεις θα λαμβάνουν υπόψη το
γράμμα και πνεύμα του Σχεδίου Ιδρυτικής Συμφωνίας.


3. Οποιαδήποτε απολύτως απαραίτητη επιχείρηση στον τομέα των διεθνών
σχέσεων θα διεξάγονται σε στενή συνεννόηση - σύσκεψη μεταξύ των δύο αρχηγών
και θα προωθούν τα κοινά συμφέροντα των δύο πλευρών. Δεν θα υπάρχουν
επισκέψεις σε χώρες.


Άρθρο 2.


Επιτροπές για την ολοκλήρωση της Ιδρυτικής Συμφωνίας


Με την υπογραφή της Συνολικής Διευθέτησης, οι δύο αρχηγοί θα ορίσουν πρόσωπα
για να συμμετέχουν σε ισότιμες και από τις δύο πλευρές Επιτροπές, οι οποίες θα
προεδρεύονται από εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών και θα πραγματοποιούν
συστάσεις με ομοφωνία πριν από το τέλος της περιόδου, για την ολοκλήρωση των
Παραρτημάτων της Ιδρυτικής Συμφωνίας.


Άρθρο 3.


Διαγωνισμός σημαίας και ύμνου


Ένας διαγωνισμός θα διεξαχθεί για τη σημαία και τον ύμνο της Κύπρου και μια
ισότιμη και από τις δύο πλευρές Επιτροπή, με προεδρεύοντα εκπρόσωπο των
Ηνωμένων Εθνών, θα κάνει στους δύο αρχηγούς συστάσεις με ομοφωνία για τις
συμμετοχές που θα ληφθούν.


Άρθρο 4.


Σύνταγμα και Νομοθεσία «συμμετέχοντος μέρους»


Κάθε πλευρά, χωρίς καθυστέρηση, θα προβεί στις απαραίτητες προετοιμασίες για
τα ζητήματα κάθε «συμμετέχοντος μέρους» που θα τεθούν σε δημοψήφισμα μαζί με
την Ιδρυτική Συμφωνία. Γι' αυτό τον σκοπό:


α. Κάθε πλευρά θα προετοιμάσει ένα σχέδιο Συντάγματος «συμμετέχοντος
μέρους», σύμφωνο με το Σύνταγμα της Κύπρου.


β. Κάθε πλευρά θα προετοιμάσει μια διάταξη διευκρινίζοντας εκείνους
τους νόμους οι οποίοι θα γίνουν νόμοι των αντίστοιχων «συμμετεχόντων μερών»,
με την προϋπόθεση ότι αυτοί οι νόμοι δεν θα εμπίπτουν στη συμφωνηθείσα σφαίρα
επάρκειας του «κοινού κράτους» και είναι επίσης συμβατοί με άλλο τρόπο προς
την Ιδρυτική Συμφωνία.


γ. Κάθε πλευρά θα περιλάβει την ακόλουθη διάταξη στο σχέδιο Συντάγματος
«συμμετέχοντος μέρους»:


i) «οι νόμοι του συμμετέχοντος μέρους υιοθετούνται σύμφωνα με διάταξη η
οποία τίθεται σε δημοψήφισμα μαζί με την Ιδρυτική Συμφωνία και αυτό το
Σύνταγμα, από την στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ η Ιδρυτική Συμφωνία, θα
εφαρμόζεται σε αυτό το συμμετέχον μέρος με τέτοιες τροποποιήσεις ώστε, όπως
πιθανόν να είναι απαραίτητο, να είναι σύμφωνοι με την Ιδρυτική Συμφωνία και το
Σύνταγμα του συμμετέχοντος μέρους».


ii) «Καμιά διάταξη σε οποιοδήποτε τέτοιο νόμο η οποία είναι αντίθετη ή
ασύμβατη με οποιαδήποτε διάταξη της Ιδρυτικής Συμφωνίας ή αυτού του
Συντάγματος δεν θα εξακολουθήσει να ισχύει».


iii) «Ο όρος τροποποίηση στις παραπάνω παραγράφους περιλαμβάνει την
τροποποίηση, την προσαρμογή και την ανάκληση».


Άρθρο 5.


Μέτρα για την προώθηση της εμπιστοσύνης


1. Θα γίνουν βήματα, χωρίς καθυστέρηση, για την άρση των περιορισμών
στο εμπόριο, στη διακίνηση τουριστών και στη συμμετοχή σε διεθνείς αθλητικές
και πολιτιστικές δραστηριότητες.


2. Οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ελευθερία κίνησης της Δύναμης των
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) θα τερματιστούν με άμεσες ενέργειες.


Άρθρο 6.


Μεταβατικοί δικαστές Ανωτάτου Δικαστηρίου


1. Οι δύο αρχηγοί θα επιλέξουν με ομοφωνία από μια λίστα υποψηφίων, την
οποία θα παρουσιάσουν τα μέλη του Μεταβατικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης, τρεις μη
Κύπριους δικαστές και τρεις από κάθε πλευρά για να συγκαλούν το Μεταβατικό
Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου για περίοδο ενός έτους μετά την ισχύ της
Ιδρυτικής Συμφωνίας.


2. Τα μέλη του Μεταβατικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης, σε συμφωνία με τις
διατάξεις του σχεδίου νόμου, σε διάστημα 30 ημερών, από την υπογραφή της
Συνολικής Διευθέτησης, θα συνεδριάσουν με πρόσκληση των Ηνωμένων Εθνών,
προκειμένου να προτείνουν υποψηφίους για το Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστήριο.


Άρθρο 7.


Άδειες εισαγωγής και διανομής


Οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε διευθετήσεις, χωρίς να παραβαίνουν τη
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να εξασφαλίσουν ότι η Ιδρυτική
Συμφωνία και η νέα κατάσταση σχέσεων δεν θα ερμηνεύονται ως παράγοντες
αλλοίωσης των δικαιωμάτων τα οποία απολαμβάνουν οι επιχειρηματίες που τελούν
υπό καθεστώς άδειας εισαγωγής ή και διανομής, πριν να τεθεί σε ισχύ η
Συμφωνία, και ότι αυτές οι άδειες θα ερμηνεύονται, όπου είναι δυνατόν, ως
άδειες σε αυτά τα πρόσωπα να συνεχίσουν να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους
στο «συμμετέχον μέρος» μετά τη θέση σε ισχύ της Ιδρυτικής Συμφωνίας.


Άρθρο 8.


Αγνοούμενοι


Οι δύο αρχηγοί, χωρίς καθυστέρηση, θα κάνουν βήματα για την επίλυση του
ζητήματος των αγνοουμένων ατόμων. Και οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν πλήρως με
την Επιτροπή Αγνοούμενων Ατόμων της Κύπρου, σε συμφωνία με τους όρους αναφοράς
της και έχοντας υπόψη την συμφωνία τους, της 31ης Ιουλίου 1997. Κάθε πλευρά θα
διεξαγάγει και θα τελειώσει όποιες και όλες τις απαραίτητες έρευνες,
συμπεριλαμβανομένων των εκταφών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από