Άρθρο 22


Το Δικαστήριο Ιδιοκτησίας


1. Θα ιδρυθεί ένα δικαστήριο ιδιοκτησίας με την εξουσία να διενεργεί
την τελική δικαστική επανεξέταση των αποφάσεων του Γραφείου Ιδιοκτησίας.


2. Το Δικαστήριο Ιδιοκτησίας θα αποτελείται από έναν περιττό αριθμό
δικαστών. Αυτός ο αριθμός θα προσδιορίζεται από τον πρόεδρο του ανωτάτου
δικαστηρίου έπειτα από διαβούλευση με τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου και θα
συμπεριλαμβάνει ίσο αριθμό δικαστών από κάθε «συστατικό κράτος» και όχι
λιγότερους από τρεις μη Κυπρίους δικαστές που δεν θα είναι υπήκοοι της
Ελλάδος, της Τουρκίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Ο πρόεδρος και οι δικαστές
του Δικαστηρίου Ιδιοκτησίας θα επιλέγονται με τον ίδιο τρόπο και για το ίδιο
χρονικό διάστημα με τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εκτός αν το
Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά.


3. Οι αποφάσεις του Γραφείου Ιδιοκτησίας δεν θα είναι αντικείμενο
έφεσης από κανένα δικαστήριο ενός «συστατικού κράτους», εκτός από την οδό της
δικαστικής επανεξέτασης από το Δικαστήριο Ιδιοκτησίας σε συμφωνία με τον νόμο
και αυτές τις πρόνοιες.


4. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου Ιδιοκτησίας δεν θα είναι αντικείμενο
περαιτέρω επανεξέτασης ή έφεσης στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.


5. Η αίτηση δικαστικής επανεξέτασης μιας απόφασης του Γραφείου
Ιδιοκτησίας θα μπορεί να υποβάλλεται στο Δικαστήριο Ιδιοκτησίας από κάθε μέρος
με νόμιμο συμφέρον στην εν λόγω απόφαση ή περιουσία μέσα σε εξήντα ημέρες από
τη δημοσίευση της απόφασης σύμφωνα με τους κανόνες του.


6. Το Δικαστήριο Ιδιοκτησίας θα έχει την εξουσία να χρεώνει εισφορές
στα μέρη που προσφεύγουν ενώπιόν του.


7. Το Δικαστήριο Ιδιοκτησίας παραμένει σε λειτουργία, έως ότου, το
Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίσει να αναλάβει τα καθήκοντά του.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από