Η επιχειρηματικότητα και μάλιστα αυτή που αφορά δραστηριότητες στους τομείς
του εμπορίου και των υπηρεσιών φαίνεται ότι βρίσκεται στους στόχους μεγάλης
μερίδας των Ελλήνων πολιτών.


Το γεγονός αυτό καταγράφεται σε έρευνα της ICAP, σύμφωνα με την οποία στην
πενταετία 1995-1999 δημιουργήθηκαν και συνεχίζουν να λειτουργούν 22.667 νέες
επιχειρήσεις Α.Ε. και ΕΠΕ, ενώ για τη δημιουργία των επιχειρήσεων αυτών
επενδύθηκαν, συνολικά, κεφάλαια συνολικού ύψους 1 τρισ. δρχ. περίπου. Οι
περισσότερες από τις νέες αυτές εταιρείες δραστηριοποιούνται στους τομείς του
εμπορίου σε ποσοστό 36% και λοιπών υπηρεσιών σε ποσοστό 37,7%, ενώ σημαντικές
είναι και οι επενδύσεις στον βιομηχανικό κλάδο, οι οποίες καταλαμβάνουν
ποσοστό 19,4%.


Ο μεγαλύτερος όγκος των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων συγκεντρώνεται στον νομό
Αττικής και δευτερευόντως στον νομό Θεσσαλονίκης με αντίστοιχα ποσοστά 58,7%
και 12,5% αντίστοιχα. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την έρευνα της ICAP, η
μία στις δύο νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται έχει ως αντικείμενο
δραστηριότητας τον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών, γεγονός που συμβαδίζει με την
πορεία της οικονομίας συνολικά και αντανακλά τις επενδυτικές ευκαιρίες, οι
οποίες διανοίγονται με την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Από τα ίδια
στοιχεία προκύπτει ότι η πορεία των νέων κεφαλαίων τα οποία εισέρρευσαν στην
οικονομία ήταν ανοδική καθ' όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης πενταετίας,
καθώς, ενώ το 1995 επενδύθηκαν 157,5 δισ. δρχ., το 1999 τα κεφάλαια που
επενδύθηκαν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων ανήλθαν στα 291,19 δισ.


Μάλιστα, στη διετία 1998-1999 ο ρυθμός αύξησης των κεφαλαίων που επενδύθηκαν
για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων υπερέβη κατά πολύ την αύξηση του γενικού
επιπέδου των τιμών, γεγονός που αποδίδεται στη δημιουργία μερικών πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται και η βελτίωση του
επιχειρηματικού κλίματος και των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες
σχετίζονται με τη σταθερότητα της οικονομικής πολιτικής αλλά και τις
προοπτικές που υπήρχαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο για την είσοδο της χώρας
στην ΟΝΕ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι επενδύσεις για νέες βιομηχανικές
δραστηριότητες, παρά το γεγονός ότι παρέμειναν σε σημαντικά επίπεδα,
υποχώρησαν από το 20,3% το 1995 στο 15,6% το 1999, ενώ αντίθετα οι αντίστοιχες
επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών εκτός από το εμπόριο και τον τουρισμό
αντιπροσώπευαν το 1999 το 47,6% των συνολικών επενδύσεων έναντι 33,8% το 1995.


Για την εικόνα που παρουσιάζουν οι νέες επενδυτικές δραστηριότητες ανά
γεωγραφική περιοχή, η έρευνα της ICAP επισημαίνει ότι το μερίδιο που κατέχει η
περιοχή της Αττικής σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια που επενδύθηκαν αυξήθηκε από το
49,3% που ήταν το 1995 στο 60,6% το 1999, ενώ σε ό,τι αφορά τον αριθμό των
νέων επιχειρήσεων η περιοχή της Αττικής κατέχει ποσοστό 58,7%.


Επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των νέων επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν με
αντικείμενο το εμπόριο και λοιπές υπηρεσίες εγκατέστησαν την έδρα τους στην
περιοχή της Αττικής, ενώ αντίθετα τα μερίδια της βιομηχανίας και του τουρισμού
ήταν σημαντικά μικρότερα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από