"Στο τραπεζικό σύστημα συντελούνται σήμερα σημαντικές αλλαγές που θα
προετοιμάσουν μια μεγαλύτερη διαρθρωτική αλλαγή". Την εκτίμηση αυτή εκφράζει ο
υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας κ. Ανδρέας Βρανάς, όταν ερωτάται για το
μέλλον του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Όπως λέει, "μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση των αποκρατικοποιήσεων και συγχωνεύσεων τραπεζών κατά την
προηγούμενη τριετία συμπληρώθηκε μια φάση που οδήγησε στον σχηματισμό
λιγότερων σε αριθμό, αλλά μεγαλύτερων σε μέγεθος και ισχυρότερων από
ανταγωνιστικής πλευράς, τραπεζικών ομίλων".


Προς το παρόν το ενδιαφέρον φαίνεται να στρέφεται αλλού. "Σήμερα οι τράπεζες
έχουν στρέψει την προσοχή τους στον εσωτερικό τους εκσυγχρονισμό, στη
διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών για την ικανοποίηση της ζήτησης, που
γίνεται ολοένα και πιο σύνθετη, στη δημιουργία ισχυρών οργανωτικών δομών για
τη διατήρηση και διεύρυνση των μεριδίων αγοράς. Από νέες ισχυρές θέσεις στην
εγχώρια και περιφερειακή αγορά, η επόμενη φάση διαρθρωτικών αλλαγών στο
ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα σηματοδοτήσει την ισότιμη ένταξη των ισχυρότερων
ελληνικών τραπεζών στο κεντρικό πεδίο της τραπεζικής δραστηριότητας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, στις μεγάλες χρηματοοικονομικές αγορές του Λονδίνου, της
Φρανκφούρτης και των άλλων χρηματοοικονομικών κέντρων των χωρών της ΟΝΕ"
εκτιμά ο κ. Βρανάς.


Ο ρόλος της Εθνικής σε αυτό το νέο πεδίο που διαμορφώνεται θα είναι, εκ των
πραγμάτων, καθοριστικός. Όπως επισημαίνει ο υποδιοικητής της, "η Εθνική,
έχοντας ήδη την ισχυρότερη θέση στην εγχώρια αγορά, διασφαλίζει την ηγετική
της θέση, διευρύνει τις δραστηριότητές της στο εσωτερικό, καλύπτει το σύνολο
των αναγκών της μεγάλης επιχειρηματικής πελατείας, φέρνει σ' επαφή την
ελληνική οικονομία με τις διεθνείς αγορές, αναβαθμίζει την ποιότητα των
υπηρεσιών που προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανανεώνει συνεχώς τα
προϊόντα λιανικής τραπεζικής". Ποιος θα είναι ο βασικός της προσανατολισμός;
"Η ελληνική οικονομία και η ανάπτυξη στην εγχώρια τραπεζική αγορά". Σύμφωνα με
τον κ. Βρανά, "η ελληνική τραπεζική αγορά έχει πολύ μεγάλα περιθώρια
ανάπτυξης. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι η χρηματοδότηση ιδιωτών ως ποσοστό του
ΑΕΠ είναι η χαμηλότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά δε την επιχειρηματική
χρηματοδότηση, η αγορά εταιρικών ομολόγων μόλις τώρα έχει αρχίσει να
δημιουργείται. Υπάρχουν συνεπώς τμήματα της αγοράς που θα αναπτυχθούν με πολύ
γρήγορους ρυθμούς".


Διεθνής επέκταση


Τα σχέδια της μεγαλύτερης εμπορικής τράπεζας της χώρας δεν περιορίζονται όμως
εντός των στενών ελληνικών ορίων. "Με προσεκτικό σχεδιασμό", λέει ο κ. Βρανάς,
"η τράπεζα επεκτείνει τις εργασίες της στο διεθνές πεδίο, δημιουργώντας τις
κατάλληλες θέσεις ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς. Για την περιοχή
των Βαλκανίων, όπου η Εθνική Τράπεζα κατέχει ήδη την πρώτη θέση από πλευράς
μεγέθους, η στρατηγική της τράπεζας στοχεύει στην ανάπτυξη πλήρους φάσματος
τραπεζικών εργασιών: επιχειρηματικής, επενδυτικής και λιανικής τραπεζικής".


Ποια θα είναι τα αμέσως επόμενα βήματα; "Μια περαιτέρω διεύρυνση των θέσεων
της τράπεζας στην περιοχή ασφαλώς θα περιλαμβάνει τη Ρουμανία και τη Σερβία,
οι οικονομίες των οποίων κατά την προσεχή δεκαετία προβλέπεται να παρουσιάσουν
σημαντική πρόοδο" απαντά ο υποδιοικητής της Εθνικής. Όμως τα επεκτατικά σχέδια
της τράπεζας δεν σταματούν στη βαλκανική ενδοχώρα. Έτσι, όπως λέει ο κ.
Βρανάς, "πέρα από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, η Εθνική Τράπεζα έχει από
μακρού χρόνου αναπτύξει δραστηριότητα στη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη.
Η υιοθέτηση του ευρώ ως εθνικού νομίσματος της χώρας μας αυξάνει ουσιαστικά
τις δυνατότητες συμμετοχής της τράπεζας στις διεθνείς αυτές αγορές και ήδη οι
μονάδες Λονδίνου, Φρανκφούρτης, Παρισιού και Άμστερνταμ (πρώην Ρότερνταμ)
αναπτύσσουν τις εργασίες διεθνών κοινοπρακτικών και ομολογιακών δανείων,
ναυτιλιακών εργασιών και διαχείρισης διαθεσίμων. Παράλληλα, η NBG
International εξειδικεύεται στους τομείς επενδυτικής τραπεζικής, project
financing και venture capital".


Βήματα ουσίας


Οι αλλαγές όμως που συντελούνται στην Εθνική επεκτείνονται σε όλη την γκάμα
των εργασιών και των λειτουργιών της. Όπως τονίζει ο υποδιοικητής της, "σε
όλους τους τομείς εργασιών της τράπεζας πραγματοποιούνται αλλαγές που
βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της με γνώμονα πάντοτε την
εξυπηρέτηση των πελατών. Νέες συνεργασίες αναπτύσσονται για τη δραστηριοποίηση
της τράπεζας σε καινούργιους τομείς. Αυτή είναι μια συνεχής διαδικασία, και θα
έλεγα επιταχυνόμενη, λόγω των ραγδαίων αλλαγών που σημειώνονται στο τραπεζικό
σύστημα. Ορισμένοι τομείς όμως έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και αποτελούν
προτεραιότητες για το τρέχον έτος".


Ποιοι είναι αυτοί; "Δύο από τα μεγαλύτερα έργα που πραγματοποιούνται φέτος",
απαντά ο κ. Βρανάς, "είναι η αναδιοργάνωση του δικτύου καταστημάτων της
τράπεζας και η αναβάθμιση των συστημάτων πληροφορικής. Η εφαρμογή του
ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής IRIS εξελίσσεται με επιταχυνόμενο ρυθμό
και σύντομα θα καλύπτει το σύνολο σχεδόν των εφαρμογών της τράπεζας
(χορηγήσεις ευρώ και συναλλάγματος, καταθέσεις, ομολογιακά και κοινοπρακτικά
δάνεια κλπ.). Επίσης το σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατείας (Customer
Relationship Administration) θα ολοκληρωθεί εντός του έτους. Όσον αφορά στο
δίκτυο καταστημάτων, μετά την επιτυχή αναδιοργάνωση 30 καταστημάτων στην
περιοχή Αττικής, με τη δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων προϊόντων, για την
κάλυψη όλων των εργασιών της τράπεζας, ξεκίνησε η αναδιοργάνωση της δεύτερης
σειράς η οποία αποτελείται από 100 καταστήματα που κατανέμονται σε όλη τη
χώρα. Εντός του πρώτου εξαμήνου θα έχουν ολοκληρωθεί 80 καταστήματα και μέχρι
το τέλος του έτους, το σύνολο των 220 καταστημάτων που θα προσφέρουν
ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής πίστης και λιανικής τραπεζικής. Εντός
του επόμενου έτους προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωση του συνόλου
των 611 καταστημάτων της τράπεζας".


Το Χρηματιστήριο


Οι όποιες εξελίξεις πάντως δεν θα είναι άμοιρες των χρηματιστηριακών
εξελίξεων. Ποια είναι η πρόβλεψη του κ. Βρανά για το μέλλον της Σοφοκλέους;
Και τελικά συμφέρει η επένδυση στην κεφαλαιαγορά; "Ανάλογα με τη χρονική
περίοδο που καλύπτει η ανάλυση της πορείας των χρηματιστηρίων, σε όλες τις
αγορές, ανεπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες, προκύπτουν διαφορετικά συμπεράσματα. Σε
μακροπρόθεσμη ανάλυση, η επένδυση σε μετοχές έχει αποδειχθεί σημαντικά πιο
αποδοτική από τις επενδύσεις σε ομόλογα ή καταθέσεις. Είναι ενδεικτικό για την
ελληνική κεφαλαιαγορά ότι παρά τη μεγάλη υποχώρηση του Γενικού Δείκτη κατά το
προηγούμενο έτος, οι αποδόσεις της τριετίας Ιανουαρίου 1998-Φεβρουαρίου 2001
φθάνουν στο εντυπωσιακό ποσοστό του 116% (Γ.Δ. 1.1.98: 1.479 μονάδες,
12.2.2001: 3.195 μονάδες). Κατά συνέπεια οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις
αποδίδουν στο Χρηματιστήριο. Οι βραχυχρόνιες αποδόσεις, σε διαστήματα έτους ή
μικρότερα, παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις και ως εκ τούτου οι τοποθετήσεις
βραχυχρόνιου χαρακτήρα φέρουν μεγαλύτερο κίνδυνο" θα πει ο υποδιοικητής της
Εθνικής.


Σε μακρόχρονη βάση όμως; "Στη μακροχρόνια περίοδο, οι τιμές των μετοχών
διαμορφώνονται από τις οικονομικές συνθήκες και τις προοπτικές ανάπτυξης και
κερδοφορίας των επιχειρήσεων" εξηγεί ο κ. Βρανάς και συνεχίζει: "Με δεδομένο
ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς της τάξεως τού 4%-5% και η
επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας εξελίσσεται ιδιαίτερα θετικά,
αναμένεται θετική ανταπόκριση και της χρηματιστηριακής αγοράς. Εκείνο που έχει
σημασία για τους ιδιώτες επενδυτές είναι η προσεκτική επιλογή μετοχών ή
εναλλακτικά η ανάθεση της διαχείρισης των επενδύσεών τους σε εξειδικευμένους
φορείς της κεφαλαιαγοράς, όπως είναι τα αμοιβαία κεφάλαια, οι εταιρείες
επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή οι μονάδες private banking των τραπεζών, οι οποίοι
διαθέτουν τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογική υποστήριξη για την
αποτελεσματική διαχείριση μετοχικών χαρτοφυλακίων".


Ποιος είναι ο Ανδρέας ΒρανάςΟ κ. Α. Βρανάς γεννήθηκε στον Πειραιά το 1952. Είναι κάτοχος πτυχίου
Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1975), κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος Masters στα χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του
Manchester (1978) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα χρηματοοικονομικά
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990). Από το 1979 μέχρι το 1985 εργάστηκε στην
ΕΤΕΒΑ ως οικονομικός αναλυτής επενδύσεων. Την περίοδο 1985-1988 εργάστηκε στο
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ως οικονομικός σύμβουλος (1985-86) και ως ειδικός
γραμματέας ιδιωτικών επενδύσεων (1987-88). Από το 1988 έως το 1996 εργάστηκε
ως διευθυντικό στέλεχος στην ΕΤΕΒΑ στους τομείς χρηματοδοτήσεων, μετοχικών
επενδύσεων και κεφαλαιαγοράς. Το 1996 ανέλαβε υποδιοικητής της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος και εκτελεί χρέη αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις αρμοδιότητες του κ. Βρανά υπάγονται οι Διευθύνσεις Επιχειρηματικών
Χρηματοδοτήσεων, η Διεύθυνση Δικτύου Εσωτερικού και οι Περιφερειακές
Διοικήσεις της Τράπεζας. Επιπλέον ο κ. Βρανάς είναι πρόεδρος θυγατρικών
εταιρειών της ΕΤΕ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από