* ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ. Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους
της η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ για τη Δευτέρα 29/1/2001, στις 13.00, στα γραφεία της,
στον Άλιμο Αττικής (οδός Σολωμού 20). Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών της
εταιρείας από 320 δραχμές σε 340,75 (1 ευρώ), στα πλαίσια μετατροπής και
στρογγυλοποίησης της αξίας αυτών σε ευρώ, η οποία σε κάλυψη της προκύπτουσας
συνολικής διαφοράς θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους των
αποθεματικών της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Επίσης, η μερική τροποποίηση των εγκεκριμένων αποφάσεων περί του προορισμού
και της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας, η έγκριση αγοράς ίδιων μετοχών και η εκλογή νέου Δ.Σ.
Οι μέτοχοι θα αποφασίσουν και για νέα έγκριση για έκδοση Ομολογιακού Δανείου.


* ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. Σε επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τους
μετόχους της η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ για τις 29/1/2001, στις 10.00, στα γραφεία της
εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 16). Στα θέματα ημερήσιας
διάταξης περιλαμβάνονται η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, που
αναφέρεται στον σκοπό, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών εκ διαθέσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, καθώς και η έκδοση και η
διανομή δωρεάν μετοχών.


* ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους, κατόχους
κοινών μετοχών, η ΜΗΧΑΝΙΚΗ, την Τετάρτη 31/1/2001, στις 14.00, στα γραφεία της
έδρας της, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ. Αλεξάνδρου 91 και 25ης
Μαρτίου). Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται η τροποποίηση των
άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την
προσαρμογή αυτού στο ποσό που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της καλύψεως της
αυξήσεως. Επίσης, θα συζητηθεί η τροποποίηση της αποφάσεως ως προς τον τρόπο
διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από