Προς αύξηση κεφαλαίου η Marfin Classic


Εντός Ιανουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Μαrfin Classic, υπέρ των παλαιών μετόχων, ύψους 12,88 δισ. δραχμών, που θα
πραγματοποιηθεί με την έκδοση μίας νέας μετοχής για κάθε δύο παλαιές, στην
τιμή των 1.000 δραχμών.


Τα νέα κεφάλαια θα διατεθούν στην αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών, στην
ενίσχυση των ήδη κτισμένων θέσεων της εταιρείας, καθώς και στη συμμετοχή της
σε άλλες, μη εισηγμένες επιχειρήσεις. Στις αρχές Δεκεμβρίου η Μαrfin Classic
παρουσίαζε κέρδη 1,8 δισ. δραχμών, ενώ το χαρτοφυλάκιό της εμφάνιζε αρνητική
υπεραξία 9,5 δισ. δραχμών.


Πλήρης κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου της Ελληνικής Τεχνοδομικής


Εκαλύφθη πλήρως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τεχνοδομικής.
Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας, άντλησε το ποσό των 44 δισ.
δραχμών, αυξάνοντας το ποσό των ιδίων κεφαλαίων της σε 142 δισ. δραχμές. Το
90,11% των καθαρών εσόδων της αύξησης, δηλαδή ποσό της τάξεως των 39,4 δισ.
δραχμών πρόκειται να διατεθεί για την αποπληρωμή δανείων και 16,4 δισ. δραχμές
προκειμένου να καλυφθεί η συμμετοχή στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της
θυγατρικής της Ελληνικής Τεχνοδομικής, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, και για την εξαγορά του 5%
της Εθνικής Ακινήτων.


Συμφωνία από Τεχνικές Εκδόσεις και Highsiding


Σε συμφωνία προχώρησε η εταιρεία Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε. με την Highsiding ΕΠΕ,
εκδότρια του περιοδικού μοτοσυκλέτας «0-300». Αποτέλεσμα της νέας συνεργασίας,
η συμμετοχή της Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε. με ποσοστό 35% στο μετοχικό κεφάλαιο
της δεύτερης, μετά τη μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία, διαδικασία που
προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του Ιανουαρίου 2001.


Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας Highsiding ΕΠΕ είναι η έκδοση του μηνιαίου
περιοδικού «0-300», το οποίο εκδίδεται τα τελευταία τρία χρόνια και διατηρεί
την πρώτη θέση των πωλήσεων στον χώρο του, επιτυγχάνοντας αύξηση των πωλήσεων
τόσο το 1999 όσο και το 2000. Παράλληλα, η εταιρεία Highsiding ΕΠΕ εκδίδει σε
ετήσια βάση τον ταξιδιωτικό οδηγό «Ταξίδια στην άλλη Ελλάδα» με εναλλακτικές
προτάσεις σε επιλεγμένες, άγνωστες περιοχές της χώρας μας, ενώ παράλληλα
διοργανώνει σεμινάρια οδήγησης, εξορμήσεις με μοτοσυκλέτες στα βουνά, test
rides για λογαριασμό αντιπροσωπειών και παρέχει υποστήριξη σε κάθε μορφή
μηχανοκίνητου αθλητισμού.


Με τη συμφωνία αυτή, μεταξύ των εταιρειών Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε. και
Highsiding ΕΠΕ μπαίνουν οι βάσεις και για μία νέα σειρά πολύπλευρων
δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων θα είναι και η ένταξη μαθημάτων ασφαλούς
οδήγησης για μοτοσυκλετιστές στο 4Τ-SAFETRACK (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς
Οδήγησης).


Στα μελλοντικά σχέδια των δύο εταιρειών συγκαταλέγονται επίσης η έκδοση νέου
ειδικού εντύπου για τους φίλους της εκτός δρόμου οδήγησης ­ κάτι που μόνο από
την Ελλάδα λείπει, εν αντιθέσει με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ­ καθώς
και μία σειρά από εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις, events και
διοργανώσεις με σκοπό την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τη μοτοσυκλέτα.


Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Τεχνικής Εταιρείας Βόλου


Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας ΤΕΒ κατά το ποσό των 4.470.000.000 δραχμών, λόγω της συγχώνευσης, με
απορρόφηση, της Μεσογαία Α.Ε. Συμμετοχών και Επενδύσεων, όπως είχε αποφασισθεί
από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της στις 1/11/2000.


Η αύξηση θα γίνει με την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 17.880.000
νέων κοινών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η καθεμία,
από τις οποίες 15.794.000 μετοχές θα λάβουν οι μέτοχοι της Μεσογαία Α.Ε.
Συμμετοχών και Επενδύσεων και οι υπόλοιπες 2.086.000 θα διανεμηθούν δωρεάν σε
αναλογία μιας νέας μετοχής ανά 8,3356 παλαιές, σε όσους ήταν μέτοχοι της
εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ στις 6/12/2000. Οι νέες δωρεάν
μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τη χρήση 2000. Η ημερομηνία καταχώρησης των
νέων μετοχών στις μερίδες των μετόχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής
τους στο ΧΑΑ θα ανακοινωθούν με δημοσίευση στον Τύπο.


Νέες αναθέσεις προμήθειας επίπλων γραφείου στην Δρομέας


Στην εταιρεία επίπλων γραφείου Δρομέας ΑΒΕΕΑ ανετέθη ο γραφειακός εξοπλισμός
του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, προϋπολογισμού 260 εκατ. δραχμών. Η
ανάθεση έγινε από τη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων, ύστερα
από διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει το σύνολο των
επίπλων γραφείου του νέου νοσοκομείου. Εξάλλου, η Δρομέας ανέλαβε και τη
διαμόρφωση με διαχωριστικά τοιχώματα, καθώς και τον γραφειακό εξοπλισμό του
νέου κτιρίου στο οποίο θα μεταφερθούν η διοίκηση και οι υπηρεσίες της
εταιρείας Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης. Επίσης, ξεκίνησε η συνεργασία της
εταιρείας Δρομέας με τη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου.


Συνεργασία με τη Razorfish η Unisystems


Η Unisystems και η εταιρεία Razorfish προχώρησαν σε συμφωνία συνεργασίας με
σκοπό την παροχή στην ελληνική αγορά λύσεων και υπηρεσιών στον χώρο του
ηλεκτρονικού επιχειρείν και της ψηφιακής στρατηγικής.


Μαζί με την Creative Marketing, η οποία είναι εταιρεία του Ομίλου της
Unisystems, θα προσφέρουν στους πελάτες τους πλατφόρμες για το μάρκετινγκ, την
παρουσίαση και τις εμπορικές συναλλαγές, διά μέσου όλων των ψηφιακών καναλιών,
όπως είναι το Ίντερνετ και το WAP.


Μέρισμα 47 δραχμών από την CPI


Τη διανομή μερίσματος 47 δραχμών ανά μετοχή ενέκρινε η τακτική συνέλευση της
εταιρείας πληροφορικής CPI. Οι μέτοχοι της εταιρείας που συμμετείχαν στην
πρόσφατη δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑΑ
λαμβάνουν μέρισμα για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου. Η CPI, στο μετοχικό
κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει με ποσοστό 10% η ιαπωνική ΟΚΙ,
δραστηριοποιείται τα τελευταία δέκα χρόνια στον χώρο της πληροφορικής ως
αντιπρόσωπος και διανομέας στον κλάδο των περιφερειακών προϊόντων υπολογιστών.


Τραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου από την Τράπεζα Κύπρου


Ένα ολοκληρωμένο και πλήρες φάσμα τραπεζικών συναλλαγών σε όλους τους πελάτες
της που είναι κάτοχοι κινητού τηλεφώνου προσφέρει η Τράπεζα Κύπρου. Η παροχή
της νέας υπηρεσίας Mobile Banking αποτελεί κίνηση της Τράπεζας για τη
βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών της με τη χρήση προηγμένης
τεχνολογίας. Μέσω του κινητού τηλεφώνου ο πελάτης έχει πρόσβαση, για πρώτη
φορά, σε μια ολοκληρωμένη κλίμακα υπηρεσιών real time, όπως κατάσταση
λογαριασμού, υπόλοιπα και μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών. Επίσης, οι
πελάτες της Τράπεζας μπορούν να πραγματοποιούν και χρηματιστηριακές συναλλαγές
με άμεση εκτέλεση εντολών, όπως η αγορά και πώληση μετοχών. Η εφαρμογή του
mobile banking από την Τράπεζα Κύπρου ολοκληρώθηκε σε σύντομο διάστημα μέσω
της συνεργασίας της με την Euronet Worldwide Inc και την Telestet.


Συνεργασία της Flexopack με την Paper Pack Τσουκαρίδης


Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν οι εταιρείες Flexopack και
Paper Pack Τσουκαρίδης. Σύμφωνα με ανακοίνωση των δύο εταιρειών, θα μπορούν να
προχωρούν από κοινού στην εξαγορά, απόκτηση συμμετοχής ή και σε συνεργασία με
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της συσκευασίας. Με βάση τη
συμφωνία, στον τομέα των προϊόντων συσκευασίας από πλαστικές ύλες τον κυρίαρχο
ρόλο θα έχει η Flexopack, ενώ στα αντίστοιχα προϊόντα από χαρτί τον κυρίαρχο
ρόλο θα έχει η Paper Pack.


Χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω κινητού


Σε συμφωνία κατέληξαν οι εταιρείες ALPHA Χρηματιστηριακή και PANAFON
προκειμένου να προσφέρουν μια νέα υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα απ' ευθείας
πρόσβασης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μέσω κινητού τηλεφώνου με τη χρήση
συστήματος IVR (Interactive Voice Response). Η ALPHA Χρηματιστηριακή,
εκμεταλλευόμενη τις νέες τεχνολογίες, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της,
κατόχους κινητού ή καρτοκινητού τηλεφώνου με σύνδεση PANAFON, καλώντας το 1414
να:


­ Εισάγουν και διαβιβάζουν εντολές στο ΧΑΑ εύκολα και άμεσα απ' όπου και αν
βρίσκονται.


­ Λαμβάνουν επιβεβαίωση για τη διαβίβαση των εντολών τους και ενημέρωση για
την πορεία εκτέλεσης των εντολών αυτόματα και δωρεάν με τη χρήση γραπτών
μηνυμάτων (SMS).


­ Λαμβάνουν μέσω SMS στο τέλος της ημέρας οριστική ενημέρωση για τις εντολές
τους.


­ Έχουν αυτόματη και δωρεάν αποτίμηση του χαρτοφυλακίου (με μηνύματα SMS) στο
τέλος της ημέρας για όλες τις μετοχές για τις οποίες έχουν δοθεί εντολές
αγοράς ή πώλησης, από κάθε παραδοσιακό ή εναλλακτικό κανάλι διαβίβασής τους.


­ Εκτελούν συναλλαγές Intraday.


­ Εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές τους αυτόματα με τον τραπεζικό λογαριασμό τους.


Η νέα αυτή υπηρεσία της ALPHA Χρηματιστηριακής προσφέρεται χωρίς καμία
συνδρομητική χρέωση και με τη χαμηλότερη προμήθεια στην αγορά (0,35%) με
ελάχιστη χρέωση 5.000 δραχμών και είναι μία από τις υπηρεσίες του ALPHATRADE.
Το ALPHATRADE είναι ένα σύνολο υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών μέσω
ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών δικτύων, που προστίθεται στις επιλογές και τη
δυνατότητα πρόσβασης μέσω των 450 καταστημάτων της ALPHA ΒΑΝΚ και της ALPHA
Χρηματιστηριακής.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από