Αύξηση κερδών για την Καπνοβιομηχανία Καρέλιας


Κέρδη εμφάνισε η Καπνοβιομηχανία Καρέλιας για το εννεάμηνο του 2000.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία, στο διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2000 εμφάνισε
καθαρά κέρδη ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δραχμών, έναντι 3,8 δισεκατομμυρίων
δραχμών για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 1999. Σύμφωνα με τη λογιστική
κατάσταση της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 31,1 δισεκατομμύρια
δραχμές, από 25,6 δισεκατομμύρια δραχμές στο εννεάμηνο του 1999,
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 21%.


Προς συγχώνευση ERGODATA και INFO-QUEST


Σε σχέση ανταλλαγής μετοχών που θα είναι ευνοϊκή για τους μετόχους της
Ergodata φαίνεται ότι προσανατολίζεται η διοίκηση της Info-Quest, που
ανακοίνωσε στις αρχές της εβδομάδας τη συγχώνευση των δύο εταιρειών. Τα
διοικητικά συμβούλια Info-Quest και Ergodata αποφάσισαν τη σύγκληση έκτακτων
γενικών συνελεύσεων στις 29 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, στη
συνέλευση της Info-Quest, εκτός από το θέμα της συγχώνευσης, θα συζητηθεί η
μετάταξη της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και η
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, καθώς
και η επαναφορά μετοχών της εταιρείας. Η σχέση αξιών μεταξύ Info-Quest και
Ergodata εκτιμάται από τα διοικητικά συμβούλια σε έξι προς ένα. Η σχέση αξιών
πρόκειται να οριστικοποιηθεί με τη σύνταξη του ισολογισμού μετασχηματισμού με
ημερομηνία 31/12/2000, ενώ η σχέση ανταλλαγής μετοχών θα προκύψει από το
Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.


Ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα της Χαϊδεμένος


Ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας Χαϊδεμένος με την
αξιοποίηση των κεφαλαίων που άντλησε από τη δημόσια εγγραφή κατά την εισαγωγή
της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Μάλιστα, τα κεφάλαια που δαπανήθηκαν
υπερέβησαν τα 500 εκατομμύρια δραχμές, προκειμένου η εταιρεία να ολοκληρώσει
επένδυση σε καινούργια μηχανήματα, επένδυση που ξεπέρασε τα 2,7 δισεκατομμύρια
δραχμές. Ειδικότερα, εγκαταστάθηκε υπερσύγχρονη μονάδα πεντάχρωμης
μεταξοτυπικής μηχανής για να καλύψει ανάγκες στον χώρο της διαφήμισης σε
προϊόντα indoor και outdoor.


Στα 142 δισ. τα ίδια κεφάλαια της Ελληνικής Τεχνοδομικής


Στα 142 δισεκατομμύρια δραχμές ανέρχονται πλέον τα ίδια κεφάλαια της Ελληνικής
Τεχνοδομικής, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της
κεφαλαίου, ύψους 44 δισεκατομμυρίων δραχμών, ενώ σε μηδενικά επίπεδα
κυμαίνεται πλέον ο δανεισμός της εταιρείας.


Στον κατασκευαστικό τομέα, η εταιρεία βρίσκεται σε επαφές για την απόκτηση
συμμετοχής σε μια μη εισηγμένη τεχνική εταιρεία, διαπραγματεύσεις οι οποίες
ενδέχεται να ολοκληρωθούν και εντός των επόμενων εβδομάδων. Στον τομέα των
ακινήτων τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία με την Εθνική Ακινήτων για την από
κοινού αξιοποίηση των ακινήτων που διαθέτει η Εθνική Ακινήτων στη Δραπετσώνα
και στο Τατόι.


Εκτιμήσεις για αύξηση της παραγωγής της Λεβεντέρης το 2001


Αύξηση της παραγωγής της αναμένει η εταιρεία Λεβεντέρης για το 2001, καθώς και
αύξηση του κύκλου εργασιών της. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της εταιρείας στη
χρήση του 2001 προβλέπεται να φτάσουν στα 3,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Η αύξηση
της παραγωγής θα προέλθει από νέα μηχανήματα που τοποθετεί στο εργοστάσιό της
στη ΒΙΠΕ Βόλου, με τα οποία θα αυξήσει τη δυναμικότητα του εργοστασίου, ενώ
από το 2001 δρομολογεί επένδυση ύψους ενός δισ. δραχμών. Η νέα επένδυση θα
αφορά επίσης σε νέα μηχανήματα και θα χρηματοδοτηθεί από τα διαθέσιμα της
εταιρείας. Στα σχέδια της εταιρείας για το 2001-2006 είναι να υλοποιήσει
πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 5 δισεκατομμυρίων δραχμών, για την αύξηση
της παραγωγικής δυναμικότητάς της και τη μείωση του κόστους παραγωγής.


Προς αύξηση κεφαλαίου η Φοίνιξ


Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΦΟΙΝΙΞ αποφάσισε η έκτακτη
γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η αύξηση θα γίνει κατά το ποσό των
425.455.416 δραχμών, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και τη μεταβολή της
ονομαστικής αξίας της μετοχής, από 396 δραχμές σε 450 δραχμές. Επίσης, με τη
διαίρεση (SPLIT) κάθε παλαιάς μετοχής ονομαστικής αξίας 450 δραχμών σε τρεις
νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 150 δραχμών η κάθε μία. Το Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρείας καθόρισε, επίσης, ότι δικαιούχοι της παραπάνω απόφασης της
έκτακτης γενικής συνέλευσης είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που ήταν
εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιό της έως και την 13η Δεκεμβρίου 2000. Από τις
14/12/2000, οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ χωρίς το
δικαίωμα στην αύξηση κεφαλαίου. Για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των
νέων μετοχών θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση της εταιρείας.


Νέα συμφωνία για την Κορασίδης


Σε νέα συμφωνία συνεργασίας προχώρησε ο Όμιλος Κορασίδη, μέσω της εταιρείας
Ράδιο Α. Κορασίδης ΕΕΑΕ, με τον όμιλο Electrolux Hellas αναλαμβάνοντας την
αποκλειστική διάθεση και διανομή στην Ελλάδα των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
της Electrolux. Ο Όμιλος Electolux Hellas είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας των
σημάτων AEG, Electrolx και Zanussi. Όπως ανακοινώθηκε, μέσω της συνεργασίας
αυτής η εταιρεία εμπλουτίζει την κλίμακα των προϊόντων της και βελτιώνει τον
τρόπο διάθεσης και πώλησης των συγκεκριμένων προϊόντων, επιτυγχάνοντας
υψηλότερα περιθώρια κέρδους.


Αύξηση κερδών για την Kego


Στο ποσό των 704 εκατ. δραχμών ανήλθαν στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου
του 2000 τα κέρδη της Kego Α.Ε. σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 14,6% σε
σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο, όταν αυτά είχαν διαμορφωθεί
σε 614 εκατ. δραχμές. Αύξηση παρουσίασαν για το ίδιο διάστημα και οι πωλήσεις
της εταιρείας, οι οποίες ξεπέρασαν τα 6,14 δισ. δραχμές από 4,76 δισ. δραχμές
που ήταν στο εννεάμηνο του 1999. Όπως εκτιμά η διοίκηση της εταιρείας, τα
κέρδη για το σύνολο της χρήσης αναμένεται να διαμορφωθούν σε 900 εκατομμύρια
δραχμές. Η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της KEGO Α.Ε. για το
διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου οφείλεται κατά κύριο λόγο στη λειτουργία του
νέου εργοστασίου παραγωγής ιχθυοτροφών και συμπληρωμάτων ζωοτροφών στη Νέα
Αρτάκη Χαλκίδας.


Επέκταση στη Ρουμανία για τη SPORTSMAN


Στο τελικό στάδιο συμφωνίας για την είσοδό της στην αγορά της Ρουμανίας
βρίσκεται η εταιρεία ειδών ρουχισμού Σπόρτσμαν Α.Ε., μέλος του Ομίλου Notos
Com Holdings. Η δραστηριοποίηση της εταιρείας στη ρουμανική αγορά αναμένεται
να ξεκινήσει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2001 με τη λειτουργία της πρώτης
μπουτίκ Lacoste, όπως γνωστοποίησαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας στην
παρουσίαση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Σπόρτσμαν στον Σύνδεσμο
Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών.


Τον περασμένο Σεπτέμβριο ξεκίνησε η λειτουργία της δεύτερης μπουτίκ Lacoste
στην Πολωνία, από θυγατρική εταιρεία της Sportsman International, ενώ
εφαρμόζεται ήδη πρόγραμμα ανάπτυξης της νέας αντιπροσωπίας (μέσω της
θυγατρικής Αταλάντη ΑΒΕΕ) Kookai, η οποία αναμένεται να αυξήσει κατά
τουλάχιστον ένα δισ. δρχ. τις ενοποιημένες πωλήσεις της Σπόρτσμαν Α.Ε. σε
ετήσια βάση.


Για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης οι ενοποιημένες πωλήσεις αναμένεται να
φθάσουν στο ποσό των 19,3 δισεκατομμυρίων δραχμών έναντι 10,1 δισεκατομμυρίων
δραχμών στην προηγούμενη χρήση και τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα ανέλθουν
στα 4,3 δισεκατομμύρια δραχμές.


Σχέδια για μετατροπή της Mevaco σε Holding


Τη μετατροπή της Mevaco σε Holding σχεδιάζει η διοίκηση της εισηγμένης
μεταλλουργικής βιομηχανίας, η οποία την περίοδο αυτή πραγματοποιεί σειρά
επαφών με άλλους επιχειρηματίες με στόχο την ίδρυση μεικτών εταιρειών που θα
δραστηριοποιηθούν σε τομείς όπου υπάρχουν μεγάλες συνέργιες με τις
δραστηριότητες του μεταλλουργικού κλάδου. Στα πλαίσια αυτά, η διοίκηση της
εταιρείας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με επιχειρηματία
της Βόρειας Ελλάδας προκειμένου να ιδρύσουν από κοινού εταιρεία η οποία θα
παράγει μεταλλικά εξαρτήματα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα εξάγεται στις
χώρες της Βαλκανικής. Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας πρόκειται να
συζητήσει στις αμέσως επόμενες ημέρες πρόταση για συνεργασία με Έλληνα
επιχειρηματία που δραστηριοποιείται ήδη στον χώρο του αυτοκινήτου για τη
δημιουργία μεικτής εταιρείας, η οποία θα δραστηριοποιηθεί παραγωγικά στον
τομέα των αυτοκινήτων. Σε ανάλογες κινήσεις προχωρεί η εταιρεία και στους
τομείς των μεταλλικών κατασκευών που αφορούν ηλεκτρονικούς διαφημιστικούς
πίνακες. Στο πρώτο εννεάμηνο του έτους η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις
ύψους 1,58 δισ. δρχ. και κέρδη προ φόρων 412,2 δισ. δρχ.


Ηλεκτρονικές αγορές μέσω κινητού από την Panafon


Τη δυνατότητα σύνδεσης με το Panafon hello, το ηλεκτρονικό κατάστημα της
Panafon, θα μπορούν να έχουν με μια κλήση από το κινητό τους τηλέφωνο οι
συνδρομητές όλων των Δικτύων, στη διεύθυνση http: //www. panafon-hello.
gr/wap. Συγκεκριμένα, οι χρήστες του Panafon a la Carte και του CU θα μπορούν
να ανανεώσουν τον χρόνο ομιλίας τους, να έχουν πρόσβαση στον πλούσιο κατάλογο
των προϊόντων του καταστήματος (κινητά τηλέφωνα, καρτοκινητή επικοινωνία,
αξεσουάρ, ασύρματα τηλέφωνα, συνδρομή Internet), να ενημερωθούν για τα
προϊόντα του μέλλοντος, να πληροφορηθούν για τις προσφορές του καταστήματος,
καθώς και να παρακολουθήσουν την πορεία των παραγγελιών τους. Το μόνο που
χρειάζεται είναι να διαθέτουν συσκευή που να υποστηρίζεται από την τεχνολογία
WAP. Όπως ανακοινώθηκε, η κίνηση αυτή της PANAFON ανοίγει τον δρόμο για τις
e-συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου και σημαίνει την έναρξη μίας ολόκληρης
σειράς παρόμοιων υπηρεσιών από την Panafon προς όλους τους χρήστες κινητής
τηλεφωνίας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από