«Καμπάνες» έριξε πριν από δύο περίπου μήνες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη
χρηματιστηριακή εταιρεία Κονταλέξης Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες και στον
επιχειρηματία κ. Γεώργιο Μπατατούδη για παρατυπίες στη μεταβίβαση πακέτων
μετοχών των εταιρειών Οινέργα (Ιντερσάτ) και Εργάς.

Γιώργος Μπατατούδης: Δεν υπήρξε βλάβη για το επενδυτικό κοινό

Οι «καμπάνες» έπεσαν όταν διαπιστώθηκε ότι μέσω της Κονταλέξης
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες μεταβιβάζονταν «πακέτα μετοχών σε τιμές χαμηλότερες
από αυτές που ανακοίνωναν και οι διαφορές μεταφέρονταν σε προσωπικούς
λογαριασμούς άλλων προσώπων».

Χαμηλότερες τιμές

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, οι μεταβιβάσεις αυτές γίνονταν σε
τιμές χαμηλότερες από αυτές που γνωστοποιούνταν στο επενδυτικό κοινό. Για
παράδειγμα, σε μία περίπτωση μεταβιβάστηκαν από τον κ. Γ. Μπατατούδη 250.000
μετοχές της εταιρείας Εργάς μέσω της Κονταλέξης σε 11 πελάτες του εξωτερικού
και σε δύο πελάτες του εσωτερικού και στην τιμή των 3.059 δρχ.

Από τον έλεγχο της συναλλαγής προέκυψε ότι στον κ. Γ. Μπατατούδη κατεβλήθη το
ποσόν το οποίο του οφείλετο μειωμένο κατά 16,07%, οι αγοραστές κατέβαλαν το
ποσό που όφειλαν μειωμένο κατά 0,37% και η διαφορά η οποία ανέρχεται στο
15,56% της αξίας του πινακιδίου (119.411.985 δρχ) κατεβλήθη σε τρίτα πρόσωπα.

Τέτοιες κινήσεις που είχαν εντοπισθεί στο παρελθόν σε χρηματιστήρια του
εξωτερικού προσέφεραν στους αγοραστές τη δυνατότητα να αποκτήσουν μετοχές σε
επίπεδα χαμηλότερα από τα τρέχοντα. Δηλαδή, δεν πιεζόταν η τιμή της μετοχής
στο Χρηματιστήριο. Από την άλλη πλευρά, η υπολειπόμενη διαφορά που μπορεί να
ήταν είτε σε ρευστό είτε σε μετοχές θα μπορούσε να περάσει σε κάποια τρίτα
πρόσωπα χωρίς να εμφανίζονται οι συναλλαγές. Η διαφορά αυτή υπό ορισμένες
προϋποθέσεις μπορεί να ήταν για αυτά τα πρόσωπα καθαρό κέρδος.

Διαφορά ποσού

Αναλυτικότερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 24 Οκτωβρίου 2000 ανέφερε ότι
«στις 30.3.1999 μεταβιβάστηκε μέσω της Κονταλέξης πακέτο 520.000 μετοχών της
Οινέργα (Ιντερσάτ) από τον κ. Γ. Μπατατούδη στην Laidlow International στην
τιμή των 2.000 δρχ. Από τον έλεγχο των δύο πελατών διαπιστώθηκε ότι στις
31.3.1999 συμψήφισαν μέσω ενδιάμεσου λογαριασμού ποσόν 421.545.000 δρχ., με
αποτέλεσμα η μεταβίβαση των μετοχών να γίνει στις 1.200 δρχ. και όχι στις
2.000 δρχ. που γνωστοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό. Οι αγοραστές κατέβαλαν
κατά μέσον όρο 1.443 δρχ. ανά μετοχή και όχι 1.200 δρχ. ανά μετοχή, τιμή στην
οποία έγινε η πράξη. Η διαφορά του επιπλέον ποσού, το οποίο κατεβλήθη από τους
αγοραστές, αντιστοιχεί σε ποσότητα 84.275 μετοχών που παραδόθηκαν χωρίς να
καταβληθεί οποιοδήποτε τίμημα στον πελάτη Barstow Investement Corporation. Η
εταιρεία είναι εθνικότητας Λιβερίας και αντιπρόσωπος ταμίας της έχει οριστεί  ο οποίος είναι πρόεδρος της Lead Capital ΑΕΛΔΕ.
Υπενθυμίζεται ότι στην εν λόγω εταιρεία είχαν επιβληθεί στις 13.9.2000
κυρώσεις από την Επιτροπή για συμμετοχή σε ενέργειες που δεν επιτρέπονται από
ΕΛΔΕ για την υπόθεση της Ηλέκτρα και αποφασίστηκε να υποβληθεί σχετική έγκληση
στη Δικαιοσύνη.

Τα 191 εκατ. δρχ.

Στις 29.4.1999 μεταβιβάστηκε μέσω της Κονταλέξης πακέτο 720.000 μετοχών της
Οινέργα (Ιντερσάτ) σε 15 πελάτες του εξωτερικού στην τιμή των 2.178 δρχ. ανά
μετοχή. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι στον κ. Γ. Μπατατούδη κατεβλήθη το ποσόν
το οποίο του οφείλετο από τη συναλλαγή, μειωμένο κατά 24,30%, οι αγοραστές
πελάτες κατέβαλαν το ποσόν που όφειλαν μειωμένο κατά 11,85% και η διαφορά που
ανέρχεται στο 12,45% της αξίας του πινακιδίου ή σε 190.979.296 δρχ. κατεβλήθη
σε τρίτα πρόσωπα.

Τι έδειξε ο έλεγχος

Στις 22.6.1999 μεταβιβάστηκε μέσω της Κονταλέξης πακέτο 280.000 μετοχών της
Οινέργα από τον κ. Γ. Μπατατούδη σε 10 πελάτες του εξωτερικού και σε δύο
πελάτες του εσωτερικού στην τιμή των 4.400 δρχ. ανά μετοχή. Από τον έλεγχο της
συναλλαγής προέκυψε ότι στον κ. Γ. Μπατατούδη κατεβλήθη το ποσόν το οποίο του
οφείλετο μειωμένο κατά 38,55%, οι αγοραστές κατέβαλαν το ποσό που όφειλαν
μειωμένο κατά 12,72% και η διαφορά η οποία ανέρχεται στο 28,78% της αξίας του
πινακιδίου ή σε 356.070.037 δρχ. κατεβλήθη σε τρίτα πρόσωπα.

Η διαφορά των 199,4 εκατ. δρχ.

Στις 15.7.1999 μεταβιβάστηκε μέσω της Κονταλέξης πακέτο 250.000 μετοχών της
Εργάς από τον κ. Γ. Μπατατούδη σε 11 πελάτες του εξωτερικού και σε δύο του
εσωτερικού στην τιμή των 3.059 δρχ. Από τον έλεγχο της συναλλαγής προέκυψε ότι
στον κ. Γ. Μπατατούδη κατεβλήθη το ποσόν το οποίο του οφείλετο μειωμένο κατά
16,07%, οι αγοραστές κατέβαλαν το ποσό που όφειλαν μειωμένο κατά 0,37% και η
διαφορά η οποία ανέρχεται στο 15,56% της αξίας του πινακιδίου ή σε 119.411.985
δρχ. κατεβλήθη σε τρίτα πρόσωπα.

Άλλη υπόθεση

Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρεται και σε μία ακόμη υπόθεση η οποία
αφορά τη μεταβίβαση στις 27.5.1999 πακέτου 350.000 μετοχών της Εργάς από τον
Γ. Μπατατούδη στην τιμή των 3.205 δρχ. Από τον έλεγχο των συναλλαγών προέκυψε
ότι στον Γ. Μπατατούδη κατεβλήθη το ποσόν το οποίο του οφείλετο μειωμένο κατά 48,93%.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από