Εγκύκλιο για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων
απέστειλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς τις χρηματιστηριακές εταιρείες, τις
εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσίων, τις εταιρείες επενδύσεων
χαρτοφυλακίου και τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Σύμφωνα με την εγκύκλιο θα πρέπει οι
παραπάνω εταιρείες να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις συναλλαγές με
πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών και εταιρειών διαφόρων
χωρών. Ειδικότερα, οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να εξετάζουν με ιδιαίτερη
προσοχή τις συναλλαγές με πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, συμπεριλαμβανομένων
πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών, προερχόμενα από Ισραήλ, Λίβανο,
Λιχτενστάιν, Μπαχάμες, Νησιά Κάιμαν, Νησιά Κουκ, Νησιά Μάρσαλ, Παναμά, Ρωσία,
Φιλιππίνες, Ντομίνικα (Dominica), Ναούρου (Nauru), Νιούε (Niue), Αγ. Κιτς και
Νέβις (St. Kitts and Nevis), Αγ. Βικέντιο και Γρεναδίνες (St. Vincent and The
Grenadines).


Οι διαδικασίες


Για όλες τις συναλλαγές με πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, από τις παραπάνω χώρες,
που υπερβαίνουν το ποσό των 10 εκατομμυρίων δραχμών, θα πρέπει να
ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται, ενώ η παράβαση της υποχρέωσης
αυτής μπορεί να επισύρει εκτός των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων και την
επιβολή διοικητικών κυρώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας τους.


Σημειώνεται ότι οι εταιρείες μπορούν να καταρτίζουν «Πίνακα Εξαιρέσεων» στον
οποίο θα καταχωρούνται οι πελάτες των οποίων η εμπορική δραστηριότητα
δικαιολογεί μεγάλο αριθμό συναλλαγών με τις χώρες αυτές.


Ορισμένα παραδείγματα συναλλαγών ή συμπεριφορών που ενδεχομένως συνδέονται με
πρόθεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και θα πρέπει να
ενεργοποιούν την προβλεπόμενη στις σχετικές διατάξεις διαδικασία είναι τα
ακόλουθα:


* Κίνηση λογαριασμών με μεγάλα ποσά που τηρούνται στο όνομα εταιρειών, οι
οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητα και σε άλλες χώρες (offshore companies).


* Ενεργοποίηση αδρανών λογαριασμών.


*Πληρωμή μεγάλων ποσών σε μετρητά ή επιταγές.


* Ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά προσώπων κατά τη διεξαγωγή συναλλαγής.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από