ΠΩΛΗΣΕΙΣ 77 ΔΙΣ. ΔΡΧ. Η ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ


Χρονιά των ρεκόρ για την εταιρεία Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης το 2000.
Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας, οι ενοποιημένες πωλήσεις του
εννεαμήνου 2000 έφτασαν τα 77,3 δισεκατομμύρια δραχμές, αυξημένες κατά 55%
έναντι του περυσινού εννεαμήνου.


Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 47%, από 15,4 δισεκατομμύρια δραχμές στο
εννεάμηνο του 1999 σε 22,7 δισεκατομμύρια δραχμές στο εννεάμηνο του 2000. Τα
καθαρά κέρδη (μετά τα μερίδια μειοψηφίας) αυξήθηκαν κατά 40%, φθάνοντας στα
7,4 δισ. δραχμές.


Για το ίδιο διάστημα, τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων ανήλθαν σε 15,3
δισ. δραχμές, αυξημένα κατά 50% από τα αντίστοιχα του 1999. Στη φετινή χρήση
ενσωματώθηκε πλήρως στα ενοποιημένα αποτελέσματα της Αργυρομεταλλευμάτων &
Βαρυτίνης ο Όμιλος ΙΚΟ-ERBSLOEH, με εργοστάσια στη Γερμανία και στη Γαλλία.


Ο Όμιλος της ΙΚΟ, του οποίου η Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης κατέχει το
74,9%, είχε ενοποιημένες πωλήσεις 18,3 δισ. δραχμών στο εννεάμηνο και μεικτά
κέρδη 2,3 δισ. δραχμών. Η συμμετοχή του Ομίλου ΙΚΟ αύξησε τις ενοποιημένες
πωλήσεις της Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης κατά 13,7 δισεκατομμύρια
δραχμές.


ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΣΗ


Αυξημένες πωλήσεις και κέρδη παρουσίασε η εταιρεία ΕΝΔΥΣΗ στη χρήση εννεαμήνου
2000. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της εταιρείας είναι της τάξεως των 2,5
δισεκατομμυρίων δραχμών και παρουσιάζουν αύξηση 7,8 % σε σχέση με το
αντίστοιχο περυσινό διάστημα και τα καθαρά κέρδη προ φόρων είναι αυξημένα κατά
3,6 % και ανέρχονται σε 248 εκατομμύρια δραχμές.


Όσον αφορά τα ενοποιημένα μεγέθη, οι πωλήσεις ανέρχονται σε 4,5 δισεκατομμύρια
δραχμές, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 92,2%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων
εμφανίζουν ελαφρά μείωση κατά 3,6%, γεγονός που οφείλεται στη δημιουργία νέων
καταστημάτων. Η εταιρεία ΕΝΔΥΣΗ Α.Ε. διαχειρίζεται σήμερα, μαζί με τις
θυγατρικές της και την προσθήκη των τεσσάρων νέων καταστημάτων ΚΟΟΚΑΙ, 44
καταστήματα λιανικής πώλησης επώνυμων ειδών ένδυσης και υπόδησης, διαθέτοντας
μερικά από τα πλέον αναγνωρίσιμα σήματα του κλάδου.


ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ SPORTSMAN ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ


Στο τελικό στάδιο συμφωνίας για την είσοδό της στην αγορά της Ρουμανίας, όπου
θα ξεκινήσει μέσα στο α' εξάμηνο του 2001 τη λειτουργία της η πρώτη boutique
Lacoste στο Βουκουρέστι, βρίσκεται η εταιρεία SPORTSMAN. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα του εννεαμήνου, οι ενοποιημένες πωλήσεις παρουσιάζουν σημαντική
αύξηση κατά 81,2% και ανέρχονται στο ποσό των 13,9 δισ. δραχμών, έναντι 7,7
δισεκατομμυρίων δραχμών στην αντίστοιχη περίοδο του 1999.


Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για το εννεάμηνο είναι 3,6 δισεκατομμύρια δραχμές.
Όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, σημειώνεται ότι
τον περασμένο Σεπτέμβριο ξεκίνησε τη λειτουργία της η δεύτερη boutique Lacoste
στην Πολωνία, από θυγατρική εταιρεία της Sportsman International. Για το
σύνολο της χρήσεως 2000, η Sportsman Α.Ε. προβλέπει ενοποιημένες πωλήσεις της
τάξεως των 19,9 δισεκατομμυρίων δραχμών και καθαρά κέρδη 4,4 δισ. δραχμών.


ΤΕΧΝΟΛΓΙΑ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗ NOVABANK


Οι νέες τεχνολογίες της Microsoft αξιοποιήθηκαν από την Profile και τη
θυγατρική της εταιρεία BeCom, για την ανάπτυξη ενός προηγμένου Internet
Banking συστήματος της NovaBank. To συγκεκριμένο σύστημα παρέχει τη δυνατότητα
πρόσβασης σε τραπεζικές υπηρεσίες, μέσω του Internet, από το σπίτι ή το
γραφείο, επί 24ώρου βάσεως, 365 ημέρες τον χρόνο.


Η νέα γενιά των προϊόντων Microsoft ΝΕΤ παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, η
οποία έχει ειδικά σχεδιαστεί για να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες του
Internet. Βασισμένη στην απόδοση, την αξιοπιστία, την κλιμάκωση και την
ασφάλεια των Microsoft Windows 2000, αποτελεί μια ολοκληρωμένη και τεχνολογικά
προηγμένη πρόταση για επιτυχείς λύσεις στο Internet.


Η πλατφόρμα αυτή επελέγη από τη NovaBank και αξιοποιήθηκε από την εταιρεία
Profile, στρατηγικό συνεργάτη της Microsoft, η οποία υλοποίησε επιτυχώς το
σύστημα Internet Banking.


Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Profile εγκατέστησε το Investment Banking Integrated
System, ένα ολοκληρωμένο πελατοκεντρικό, πολυνομισματικό επενδυτικό σύστημα,
σχεδιασμένο για να καλύψει ανάγκες στους τομείς του Custody και του Asset /
Portfolio Management, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δικτύου
καταστημάτων. Ακόμη, η BeCom, εταιρεία του Ομίλου, εγκατέστησε το BFS (Banking
Financial System) για την ολοκλήρωση της παρουσίας της NovaBank στο Internet.


ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 15 ΔΡΑΧΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ


Τη διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2000, αξίας 15 δραχμών ανά μετοχή,
αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Δικαιούχοι
μέτοχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών κατά
τη λήξη της συνεδρίασης στις 30/11/2000.


Από την 1η Δεκεμβρίου 2000 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο
Αξιών Αθηνών χωρίς το δικαίωμα του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2000. Το
προσωρινό μέρισμα θα καταβληθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2000 με την αποστολή
δίγραμμης επιταγής στις διευθύνσεις που οι δικαιούχοι έχουν δηλώσει στο ΣΑΤ.


ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ


Την κεφαλαιοποίηση ποσού 1.035.000.000 δραχμών, το οποίο αποτελεί αποθεματικό
υπέρ το άρτιο και την έκδοση 10.350.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, σε
αναλογία 15 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν
στους μετόχους, αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ. Δικαιούχοι της αύξησης αυτής θα είναι οι μέτοχοι της
εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις
30/11/2000.


Από την 1η Δεκεμβρίου 2000 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το ανωτέρω
δικαίωμα. Οι νέες μετοχές θα είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στις μερίδες
και στους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο ΣΑΤ.


Για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων άυλων μετοχών στο ΧΑΑ θα
υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση της εταιρείας.


ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ


Σε αγορά ποσοστού 10% των μετοχών της, με σκοπό τη στήριξη της τιμής της
μετοχής της, θα προχωρήσει η εταιρεία ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Όπως ανακοινώθηκε, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της,
στις 20/10/2000, αποφάσισε σύμφωνα με τον νόμο και τις διατάξεις του
καταστατικού να προβεί η εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν.
2190/1920, στη στήριξη της χρηματιστηριακής αξίας των εισηγμένων μετοχών της
στην αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της.
Συγκεκριμένα, αποφασίσθηκε ότι θα αγορασθούν 891.600 μετοχές, με ανώτατη τιμή
τις 10.000 δρχ. ανά μετοχή, εντός των επόμενων 18 μηνών από τη λήψη της
απόφασης αυτής. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, στις 23/11/2000,
αποφάσισε ομόφωνα την αγορά εκ μέρους της εταιρείας 200.000 μετοχών της στην
τιμή, κατ' ανώτατο όριο, των 4.000 δρχ. ανά μετοχή, κατά το χρονικό διάστημα
από 24/11/2000 έως και 30/4/2001.


ΣΤΗΝ QUALITY & RELIABILITY ΤΟ 35% ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Την εξαγορά ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας πληροφορικής ανακοίνωσε
η Quality & Reliability Α.Ε. Συγκεκριμένα το 35% της Computer Solutions, η
οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των εφαρμογών λογισμικού και συναφών
υπηρεσιών για την υγεία, εξαγοράστηκε από την εταιρεία Q & R, μέλος του
Ομίλου Πουλιάδη. Η Quality & Reliability Α.Ε. απέκτησε το 35% της
εταιρείας, όπως αποφασίστηκε από τη συνέλευση της Computer Solutions,
συμμετέχοντας σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.


ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ


Την υπογραφή του συμβολαίου εξαγοράς της Κρητικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως
ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως. Συγκεκριμένα, η εταιρεία 3Ε
απέκτησε το 100% της κρητικής εταιρείας και η υπογραφή των σχετικών συμβολαίων
πραγματοποιήθηκε, όπως ανακοινώθηκε, μετά τη χορήγηση των απαραίτητων
εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.


ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΤΟΝ


Αυξημένες πωλήσεις κατά 19% παρουσίασε η εταιρεία ΕΛΤΟΝ Χημικά ΑΕΒΕ το
εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2000, ενώ σημαντική αύξηση παρουσίασαν και
τα κέρδη της εταιρείας. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 4,82
δισ. δρx. έναντι 4,06 δισ. δραxμών το αντίστοιxο xρονικό διάστημα πέρυσι και
τα κέρδη προ φόρων σε 486 εκατ. δρx., έναντι 453 εκατ. δραχμών πέρυσι. Στα
αποτελέσματα της ΕΛΤΟΝ εντάσσονται και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
όλων των θυγατρικών του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατα
εξαγορασθείσης Μοσxολιός Προϊόντα Χημικής Βιομηxανίας Α.Ε. Στα αποτελέσματα
περιλαμβάνονται, εκτός από τη μητρική εταιρεία, η Elton Corporation Ρουμανίας,
η Elton Corporation Ltd Βουλγαρίας και η Μοσxολιός. Οι προβλέψεις της
διοίκησης της ΕΛΤΟΝ ανεβάζουν τις πωλήσεις για το 2000 στο ύψος των 11,3 δισ. δραxμών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από