Ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας, κατεστραμμένα μέσα εκτάκτου ανάγκης, ελλιπής
σήμανση, προβληματικός φωτισμός και εξαερισμός, κακή συντήρηση, αλλά και
άγνοια κινδύνου εκ μέρους των οδηγών είναι τα συμπεράσματα της έρευνας, που
πραγματοποιήθηκε στη σήραγγα Αρτεμισίου της Εθνικής οδού Κορίνθου - Τρίπολης.

Η είσοδος στη σήραγγα του Αρτεμισίου από την Κόρινθο. Σύμφωνα με τον κ.
Παπαδόπουλο, οι σηματοδότες δεν είναι σαφείς για όποιον δεν γνωρίζει τη
σήραγγα. «Το πράσινο θα έπρεπε να είναι βέλος και το κόκκινο Χ ενώ θα έπρεπε
να είναι και μεγαλύτερης διαμέτρου», δηλώνει


Στην έρευνα επισημαίνεται ότι ένα ατύχημα στη συγκεκριμένη σήραγγα μπορεί να
έχει τραγικές συνέπειες, καθώς δεν υπάρχουν διάδρομοι διαφυγής, τα
πυροσβεστικά μέσα είναι κατεστραμμένα, τα τηλέφωνα ανάγκης δεν λειτουργούν,
ενώ δεν υπάρχουν ούτε κιβώτια πρώτων βοηθειών.


Όπως αναφέρει ο συντονιστής του Τομέα Πρόληψης Ατυχημάτων του ΕΚΑΒ και
αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ι.Στ. Παπαδόπουλος,
ένα μικρό ατύχημα μέσα σε μια σήραγγα μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις
εξαιτίας της συσσώρευσης οχημάτων εντός αυτής, του πανικού που δημιουργείται
από την ανεπάρκεια γνώσεων των οδηγών, από την έλλειψη φυσικού φωτισμού και
αέρα, καθώς και εξαιτίας της δυσκολίας παρέμβασης σωστικών μέσων. «Ακόμη και
σε σήραγγες με υψηλές προδιαγραφές πρόληψης και ασφάλειας, όπως αυτή της
Μάγχης, όταν σημειώθηκε πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό συρμό η αντιμετώπισή της
είχε μεγάλες δυσκολίες», επισημαίνει ο κ. Παπαδόπουλος. «Η επικινδυνότητα της
σήραγγας του Αρτεμισίου αυξάνεται λόγω της μη συντήρησης, της μη λήψης
στοιχειωδών μέτρων και της ανεμελιάς που τροφοδοτείται από τη σπανιότητα
τέτοιων ατυχημάτων, τα οποία όμως όταν συμβούν έχουν τραγικές συνέπειες».


Προβλήματα και ελλείψεις

Κατεστραμμένη πινακίδα και τηλέφωνο στην ίδια κατάσταση. «Από τα έξι τηλέφωνα
της σήραγγας το ένα ήταν κατεστραμμένο ενώ τουλάχιστον τρία δεν
λειτουργούσαν», δηλώνει ο κ. Παπαδόπουλος


Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ώρα αιχμής (12.00-14.00) στη
σήραγγα του Αρτεμισίου (μήκους περίπου 1,5 χιλιομέτρου). Κατά
τη διεξαγωγή της κατεγράφησαν σημαντικές ελλείψεις και προβλήματα.
«Κατ' αρχήν», δηλώνει ο κ. Παπαδόπουλος, «δεν είναι ιδανική η ρύθμιση της
κυκλοφορίας προ και μετά τη σήραγγα. Στην είσοδο από Κόρινθο δεν υπάρχει
ειδοποίηση για σήραγγα με αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας, ενώ και οι
σηματοδότες στην ίδια είσοδο δημιουργούν σύγχυση στους οδηγούς. Θα έπρεπε να
είναι μεγαλύτερης διαμέτρου και να υπάρχει πράσινο βέλος για τη δεξιά και
κόκκινο «Χ» για την αριστερή λωρίδα. Όσο για τον φωτισμό εντός της σήραγγας
είναι τουλάχιστον ανεπαρκής. Λειτουργεί κάθε τρίτη λάμπα, ενώ όσοι κινούνται
στο πεζοδρόμιο ­ του οποίου μάλιστα τα αντανακλαστικά οριοθέτησης είναι
κατεστραμμένα ­ βλέπουν μόνο με τα φώτα των αυτοκινήτων. Επίσης δεν γνωρίζουμε
εάν υπάρχει ειδική γεννήτρια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος».


Ένα από τα πυροσβεστικά σημεία νερού μέσα στη σήραγγα. Όλα βρέθηκαν
κατεστραμμένα


Στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε η ύπαρξη μόνο δύο καμερών επιτήρησης στην αρχή
κάθε εισόδου, οι οποίες κρίθηκαν ανεπαρκείς. Εξάλλου επισημαίνεται ότι οι
περισσότερες φωτεινές πινακίδες των τηλεφώνων ανάγκης είναι κατεστραμμένες,
ενώ οι υπόλοιπες διακρίνονται δύσκολα ειδικά σε κατάσταση πανικού. «Τα
περισσότερα τηλέφωνα δεν λειτουργούν καν», λέει ο κ. Παπαδόπουλος.
«Επιχειρήσαμε να χρησιμοποιήσουμε τρία από αυτά. Τα δύο δεν λειτούργησαν, ενώ
το τρίτο ήταν κατεστραμμένο. Κατεστραμμένα και χωρίς σωλήνα είναι και όλα τα
πυροσβεστικά σημεία νερού, ενώ υπάρχουν δύο μόλις πυροσβεστήρες, που δεν
αρκούν σε περίπτωση ανάγκης».

«Η είσοδος», επισημαίνει ο κ. Παπαδόπουλος, «πρέπει να μελετηθεί και ίσως να
ρυθμιστεί καλύτερα. Τα αυτοκίνητα παραμένουν για αρκετό διάστημα μέσα στη
δεξιά λωρίδα, μέχρι αρκετά κοντά στην είσοδο»


Ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνει και την ανεπάρκεια εξαερισμού. Τα δύο
μηχανήματα, τα οποία υπάρχουν στις εισόδους της σήραγγας, δεν μπορούν να
καλύψουν όλη την έκτασή της, ενώ την ώρα που πραγματοποιήθηκε η έρευνα δεν
λειτουργούσαν ούτε και αυτά. «Φθάσαμε στα όρια της λιποθυμίας, με ζάλη και
τάση εμετού, και φαντάζεστε σε περίπτωση φωτιάς τι πρόκειται να γίνει. Όμως
εκτός από αυτό διαπιστώσαμε και την έλλειψη πινακίδων οι οποίες να πληροφορούν
για την πλησιέστερη έξοδο και το πλησιέστερο τηλέφωνο. Επίσης δεν υπάρχουν
μέσα στη σήραγγα κιβώτια πρώτων βοηθειών».


Εξίσου όμως επικίνδυνη με τις ελλείψεις και τα προβλήματα που παρουσιάζει η
σήραγγα, είναι και η συμπεριφορά των οδηγών μέσα σε αυτή.


«Τουλάχιστον 1 στα 10 αυτοκίνητα δεν ανάβει τα φώτα διασταύρωσης, ενώ 1 στα 7
ανάβει τα μικρά φώτα θέσης. Πάντως, πέρα από τις δικές μας διαπιστώσεις, θα
ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε γιατί η ήδη διανοιχθείσα παράλληλη σήραγγα δεν
λειτουργεί».