Η απόφαση για την επένδυση σε μια μετοχή δεν γίνεται μόνο με βάση τις ειδήσεις
για συνεργασίες της εταιρείας αλλά και με βάση κάποιους βασικούς δείκτες. Οι
δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται από τους αναλυτές για να μετρήσουν πόσο ακριβή
ή πόσο φθηνή είναι μία μετοχή. Ένα από τα κριτήρια που δίνουν ένδειξη για το
πόσο «ελκυστική» είναι μία μετοχή, είναι ο λόγος τιμής προς τη λογιστική αξία
της μετοχής (Ρ/BV).


Έτσι, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν τις τιμές
των μετοχών στις 13 Οκτωβρίου του 2000, οι 100 τίτλοι με το χαμηλότερο Ρ/BV
ανήκουν σε εταιρείες μικρής, μεσαίας αλλά και μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Σύμφωνα
με τα στοιχεία, το χαμηλότερο Ρ/BV έχει η μετοχή της εταιρείας Τεχνοδομή με
0,414. Δείκτη Ρ/BV χαμηλότερο από τη μονάδα έχουν οι μετοχές των εταιρειών
Μηχανική (προνομιούχες) με 0,458, Μηχανική (κοινές) με 0,565, Επενδύσεις
Αναπτύξεως με 0,579, Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου με 0,644,
Αιολική ΑΕΕΧ με 0,746, ΕΤΜΑ (προνομιούχες) με 0,825, ΕΘΝΕΧ με 0,839 και
Εξέλιξη με 0,885.


Ακολουθούν 46 μετοχές διαφόρων εταιρειών, οι οποίες έχουν Ρ/BV κάτω από 2.
Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι μετοχές των εταιρειών ΕΤΜΑ (κοινές) με 1,084,
Τζιρακιάν Προφίλ με 1,102, Αλλατίνη με 1,131, ΕΥΔΑΠ με 1,205, Μινωικές Γραμμές
με 1,206, Σφακιανάκης ΑΕΒΕ με 1,333, Παρνασσός Επιχειρήσεις με 1,337,
Αλουμίνιο της Ελλάδος με 1,351, Ερμής με 1,378, Νότος Συμμετοχές με 1,406,
Κερνάνης Συμμετοχών με 1,413, ΕΤΒΑ Λήζινγκ με 1,419, ΕΤΒΑ με 1,439, Άκτιβ
Επενδυτική με 1,459, Μύλοι Αγίου Γεωργίου με 1,474, Τράπεζα Ασπίς με 1,477,
Πετζετάκις με 1,487, Τεχνική Ολυμπιακή με 1,495, Ελλατέξ με 1,553, Φριγκογκλάς
με 1,568 και Μεταλλοπλαστική Αγρινίου με 1,579.


Ο λόγος της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών μιας εταιρείας προς την
εσωτερική αξία δείχνει πόσες φορές διαπραγματεύεται η τιμή των μετοχών μιας
εταιρείας στο Χρηματιστήριο την εσωτερική της αξία (λογιστική αξία διά τον
αριθμό των μετοχών). Ο λόγος αυτός παρέχει ένδειξη για το εάν η μετοχή είναι
υποτιμημένη ή υπερτιμημένη στη Σοφοκλέους σε σχέση με την εσωτερική της αξία.


Όπως επισημαίνει ο καθηγητής κ. Νικήτας Νιάρχος θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
εσωτερική αξία συχνά δίνεται σε ιστορικές τιμές, εκτός από την περίπτωση που
γίνει αναπροσαρμογή. Αντίθετα, η τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο εκφράζει
την τρέχουσα αξία, όπως αυτή αποτιμάται από το επενδυτικό κοινό. Η εσωτερική
αξία προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων μιας εταιρείας
με τον αριθμό των μετοχών της που βρίσκονται σε κυκλοφορία στην αγορά. Όπως
επισημαίνει ο προϊστάμενος του τμήματος επενδύσεων της εταιρείας Rate Capital
ΑΧΕΠΕΥ, κ. Νίκος Μπερνίτσας, η εσωτερική αξία μιας εταιρείας χρησιμοποιείται
περισσότερο σε εταιρείες επενδύσεων, τράπεζες και εταιρείες κοινής ωφέλειας. Ο
δείκτης Ρ/BV δείχνει, προσθέτει ο κ. Μπερνίτσας, σε τι σχέση βρίσκεται η
λογιστική αξία της μετοχής σε σχέση με την αξία της στο Χρηματιστήριο.


Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται για εταιρείες που έχουν κάνει πρόσφατα
επανεκτίμηση των παγίων τους (revaluation), όπως είναι οι εταιρείες επενδύσεων
ή όσες δραστηριοποιούνται στον χώρο των ακινήτων.


Το μειονέκτημα του δείκτη Ρ/BV είναι ότι δεν εξετάζεται πόσο κοστίζει το
πάγιο, αλλά πόσο αυτό αποδίδει. Εξάλλου, όπως επισημαίνει ο κ. Νιάρχος, η αξία
των περισσότερων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται από την κερδοφόρα
δυναμικότητά τους και όχι την αξία τους όπως αυτή γράφεται στα βιβλία της εταιρείας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από