1. Χρεόγραφο είναι το μέσο εκείνο με το οποίο ο εκδότης του (μπορεί να
είναι το κράτος, δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες) αναλαμβάνει την υποχρέωση να
πληρώσει τον δανειστή του με το ποσό που δανείστηκε και επιπλέον τους
συμφωνημένους τόκους για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που διαρκεί ο
δανεισμός.


Η έκδοση ενός χρεογράφου αποτελεί το αποδεικτικό της οφειλής του εκδότη, ενώ
πλέον εκδίδονται σε άυλη μορφή και ο επενδυτής που θέλει να προχωρήσει σε
αυτήν την μορφή επένδυσης θα πρέπει να ανοίξει λογιστική μερίδα.


2. Ομόλογα σταθερού επιτοκίου: Είναι τα ομόλογα που αποδίδουν στον
κάτοχό τους σταθερό επιτόκιο. Είναι συνήθως τίτλοι με τριετή, πενταετή,
επταετή και δεκαετή διάρκεια, στους οποίους ο επενδυτής γνωρίζει εκ των
προτέρων το ποσό του τόκου του θα λάβει από τον έκδοτη του τίτλου μετά την
λήξη του ομολόγου.


3. Ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου: Είναι τα ομόλογα εκείνα των οποίων
το επιτόκιο κυμαίνεται ανάλογα με κάποιο άλλο επιτόκιο αναφοράς. Συνήθως είναι
τίτλοι διάρκειας τριών, πέντε και επτά χρόνων με αντίστοιχες ετήσιες
τοκοφόρους περιόδους.


4. Ομόλογα άνευ τοκομεριδίου: Είναι ομόλογα τα οποία διατίθενται σε
τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής από το ποσό του ονομαστικού επιτοκίου το οποίο
φέρουν. Ο τόκος τους καταβάλλεται στη λήξη τους και συνήθως τα ομόλογα αυτής
της κατηγορίας έχουν χρονικό ορίζοντα δύο ετών.


5. Ομόλογα τιμαριθμοποιημένα: Είναι τα ομόλογα εκείνα τα οποία
προσφέρουν σταθερή και εξασφαλισμένη απόδοση πάνω από τον πληθωρισμό.


6. Ομόλογα με ρήτρα σε ξένο νόμισμα: Είναι τα ομόλογα εκείνα των οποίων
η απόδοση εξαρτάται από το επιτόκιο του ξένου νομίσματος, καθώς και την
ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος σε σχέση με το ξένο νόμισμα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από