Παράλληλη Αγορά. Εναρμονίζονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής με τις βασικότερες
προϋποθέσεις της Κύριας Αγοράς


Μηνύσεις και πρόστιμα συνολικού ποσού 185,6 εκατ. δραχμών επέβαλε χθες η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε 5 εταιρείες και σε 3 φυσικά πρόσωπα. Οι παραβάσεις
αφορούσαν στην πρόσκληση σε δημόσια εγγραφή χωρίς άδεια και σε πλημμελή
ενημέρωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών.


Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε σε τέσσερις θεσμικές αλλαγές με
αποφάσεις και εισηγήσεις προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας που αφορούν στη
λειτουργία της ΝΕΧΑ, της Παράλληλης Αγοράς, στις δημόσιες εγγραφές και στους
αναδόχους. Ακόμη, αποφάσισε για τη διανομή συνεταιριστικών μεριδίων ενός
πιστωτικού συνεταιρισμού και ενέκρινε δύο εισαγωγές εταιρειών στην Παράλληλη
Αγορά.


Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμο ύψους 3 εκατ. δρχ. σε
κάθε μία από τις ΑΕΔΑΚ, Barclays, ΕΤΒΑ - Π&Κ και Λαϊκή για καθυστέρηση
υποβολής στοιχείων. Επίσης, αποφάσισε την επιβολή προστίμου 55,5 εκατ. δρχ.
στην Αγροτική Τράπεζα, για τη μη ανακοίνωση μεταβολής ποσοστών συμμετοχής της
στην εταιρεία ΚΑΕ Α.Ε. και Αγροτική ΑΕΓΑ.


Επιπλέον, επέβαλε πρόστιμο 37,6 εκατ. δρχ. στον κ. Χρύσανθο Καλλιονίδη, 37,6
εκατ. δρχ. στον κ. Κωνσταντίνο Ζαμανόπουλο και 45,9 εκατ. δρχ. στον κ. Ηλία
Κυριακίδη (μετόχους και μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας Κυριακίδης - Μάρμαρα
Γρανίτες ΑΒΕΕ) για διενέργεια συναλλαγών άνω των 100 εκατ. δρχ. σε μία
συνεδρίαση, χωρίς να δημοσιοποιήσουν τις συναλλαγές τους ως όφειλαν. Επίσης,
τα πρόστιμα επιβλήθηκαν και επειδή δεν ενημέρωσαν ως μέτοχοι άνω του 10% για
μεταβολή που αφορούσε ποσοστά άνω του 3%.


Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή έγκλησης κατά των μελών
του Δ.Σ. της εταιρείας Κολοσσός για δημοσίευση πρόσκλησης προς το κοινό για
δημόσια εγγραφή χωρίς άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Θεσμικές αλλαγές


Πέρα, όμως, από τις «καμπάνες», το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς προχώρησε και σε τέσσερις θεσμικές αλλαγές. Συγκεκριμένα
αποφάσισε για τις τροποποιήσεις και τις εισηγήσεις προς τον υπουργό Εθνικής
Οικονομίας για τη λειτουργία της Παράλληλης Αγορά, για τους αναδόχους, για τις
δημόσιες εγγραφές και για την εκκαθάριση και το Σύστημα Άυλων Τίτλων.


Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χθες αποφάσισε για:


Πρώτον, την εισήγηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την τροποποίηση
της υπ' αριθμ. 2063/99 απόφασης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Λειτουργία
της Παράλληλης Αγοράς», ώστε να εναρμονιστούν οι προϋποθέσεις εισαγωγής με τις
βασικότερες προϋποθέσεις της Κύριας Αγοράς (διάθεση και υφισταμένων μετοχών,
τρόπος υπολογισμού διασποράς) και της ΝΕΧΑ (υποχρεωτική διάθεση μετοχών που
προέρχονται από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τουλάχιστον σε ποσοστό 80%).


Δεύτερον, την τροποποίηση της απόφασης 13/174/26.10.99 «Όροι και προϋποθέσεις
τήρησης βιβλίου προσφορών και κατανομής μετοχών που διατίθενται με δημόσια
εγγραφή μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών» (ΦΕΚ Β 2099). Με την
τροποποίηση αυτή, θα πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία του
βιβλίου προσφορών για το τμήμα του 30% κάθε έκδοσης που διατίθεται στους
θεσμικούς επενδυτές.


Τρίτον, την τροποποίηση της απόφασης 9820/154/16.3.99 «Κανονισμός Εκκαθάρισης
Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Και Λειτουργίας Του Συστήματος Άυλων Τίτλων». Με
την τροποποίηση αυτή ορίζονται οι υποχρεώσεις προς το ΣΑΤ των ειδικών
διαπραγματευτών της ΝΕΧΑ.


Τέταρτον, την εισήγηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας για τροποποίηση της
υπ' αριθμ. 41517/Β. 1972/4.12.98 απόφασης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας
«Κανονισμός Αναδοχών», ώστε οι προς εισαγωγή εταιρείες για τις οποίες ο
ανάδοχος έχει καλύψει την αύξηση κεφαλαίου, εξαιρούνται από την απαγόρευση της
διενέργειας αγορών κατά τη διάρκεια της ευαίσθητης περιόδου (από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο ως και τρεις μήνες μετά την
εισαγωγή των μετοχών).


Εγκρίσεις


Τέλος, το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το
ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας Πιστωτικός Συνεταιρισμός Αττικής ΣΥΝ. Π.Ε.
Ανάπτυξη για τη διάθεση συνεταιριστικών μερίδων, όπως και την αύξηση τoυ
μετoχικoύ κεφαλαίoυ των εταιρειών MLS Πληροφορική Α.Ε. και ALSINCO Α.Ε. με
δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή τωv μετoχώv τους στηv Παράλληλη Αγoρά τoυ
ΧΑΑ.


Ακόμη, έδωσε την άδεια λειτουργίας της εταιρείας Dominium Επενδυτική ΑΕΕΧ και
αποφάσισε τον διορισμό χρηματιστηριακών εκπροσώπων στις εταιρείες Π & Α
Βοϊλής και Ωμέγα Χρηματιστηριακή ΕΠΕΥ, αλλά και τη τροποποίηση της άδειας
λειτουργίας της εταιρείας HSBC Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε., ώστε να
παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από