Οι ισχύοντες όροι εισαγωγής στην Παράλληλη Αγορά δεν ανταποκρίνονται στα
σημερινά δεδομένα της αγοράς


Τρεις βασικές θεσμικές αλλαγές που αφορούν στη λειτουργία της Παράλληλης
Αγοράς, τις δημόσιες εγγραφές, αλλά και στους αναδόχους, φέρνει η ανακοίνωση
της λίστας με τις 279 αιτήσεις εταιρειών που εκκρεμούν για να εισαχθούν στο
ΧΑΑ.


Για όλα αυτά, αλλά και για άλλα τρέχοντα θέματα, όπως νέες εισαγωγές και
απόφαση για το ευρώ, θα συζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, το οποίο έχει προγραμματιστεί να συνέλθει αύριο.


Παράλληλη Αγορά


Συγκεκριμένα, πρόκειται να τροποποιηθεί η απόφαση του υπουργού Εθνικής
Οικονομίας 20/63/99 για τη λειτουργία της Παράλληλης Αγοράς. Για τη λήψη της
απόφασης πρόκειται να ληφθεί υπόψη η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΧΑΑ.


Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου αναφέρει ότι ο εν
λόγω επαναπροσδιορισμός των προϋποθέσεων εισαγωγής στοχεύει στη διαμόρφωση
ενός νέου καθεστώτος εισαγωγής. Συγκεκριμένα:


Οι ισχύοντες όροι εισαγωγής στην Παράλληλη Αγορά, οι οποίοι αφορούν ιδίως στην
υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή και τον τρόπο υπολογισμού της
απαιτούμενης διασποράς, δεν ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα της αγοράς.


Περαιτέρω, ορισμένες διατάξεις της υπουργικής απόφασης για τη λειτουργία της
Παράλληλης Αγοράς, θέτουν αυστηρότερες προϋποθέσεις εισαγωγής από αυτές που
ορίζονται για την Κύρια Αγορά, χωρίς κάτι τέτοιο να δικαιολογείται από την
κείμενη.


Κρίθηκε συνεπώς απαραίτητη η εναρμόνιση των διατάξεων αυτών με τις αντίστοιχες
για την Κύρια Αγορά, στον βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις βασικές
αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Παράλληλης, ως αγοράς που απευθύνεται σε
εταιρείες με μικρότερα οικονομικά μεγέθη.


Στα πλαίσια αυτά, η εισήγηση του Δ.Σ. του ΧΑΑ αφορά κυρίως στις ακόλουθες
τροποποιήσεις:


* Την τροποποίηση του τρόπου καθορισμού της απαιτούμενης διασποράς ως
προϋπόθεση εισαγωγής. Ειδικότερα, το ποσοστό της διασποράς στο ευρύ κοινό
πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 20% του συνόλου των μετοχών, σε κάθε
περίπτωση δε, οι μετοχές της εταιρείας να είναι κατανεμημένες σε 1.000
τουλάχιστον πρόσωπα, από τα οποία κανένα να μην κατέχει άνω του 2% του συνόλου
των μετοχών.


* Την υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου κατά ποσοστό τουλάχιστον 80%, σύμφωνα με τα
πρότυπα της ΝΕΧΑ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εισροή «φρέσκου χρήματος» κατά
την εισαγωγή. Η υποχρέωση αυτή δεν θα ισχύει εφ' όσον η εταιρεία υπαχθεί στην
«κατηγορία του αναδόχου».


* Την παροχή δυνατότητας διάθεσης και υφιστάμενων μετοχών σε ποσοστό μέχρι 20%
του συνόλου.


* Την κατάργηση του περιορισμού στον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης με
δημόσια εγγραφή όταν έχει προηγηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά το
προηγούμενο της αίτησης εισαγωγής εξάμηνο, περιορισμός που έχει καταργηθεί ήδη
για την Κύρια Αγορά.


Δημόσιες εγγραφές


Αποφασίστηκε να προωθηθεί, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το ΥΠΕΘΟ, η
απαραίτητη κανονιστική μεταβολή για την καθιέρωση της διαδικασίας του βιβλίου
προσφορών (book building) σε όλες τις δημόσιες εγγραφές. Θεωρείται ότι με τη
μέθοδο αυτή διαμορφώνεται με πιο αποτελεσματικό και «ορθό» τρόπο η τιμή
διάθεσης των μετοχών κατά τη δημόσια εγγραφή.


Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να τροποποιηθεί αύριο η απόφαση 13/174/26.10.99 που
αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις τήρησης βιβλίου προσοφορών και
κατανομής μετοχών που διατίθνεται με δημόσια εγγραφή μεταξύ των διαφόρων
κατηγοριών επενδυτών (θεσμικοί-ιδιώτες). Επίσης, περιλαμβάνει συγκεκριμένη
μεθοδολογία για την κατανομή των μετοχών, ανάλογα με το μέγεθος της έκδοσης.
Τέλος, το ίδιο θεσμικό πλαίσιο ισχύει και για τις δημόσιες εγγραφές για τη
ΝΕΧΑ.


Οι ανάδοχοι


Στο μεταξύ, για αύριο έχουν προγραμματιστεί οι τροποποιήσεις της υπουργικής
απόφασης για τους αναδόχους και της απόφασης για τον «Κανονισμό Εκκαθάρισης
Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων». Όσον
αφορά στις τροποποιήσεις που αφορούν στους αναδόχους, η εισήγηση του
Χρηματιστηρίου περιλαμβάνει προτάσεις για τροποποίηση του ενημερωτικού
δελτίου, τη δέσμευση των μετόχων (lock up) για μη μεταβίβαση των μετοχών τους
για έξι μήνες από την εισαγωγή της εταιρείας κ.λπ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από