* ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ. Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της
η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. στις 4/10/2000, στις 10 το πρωί, στα γραφεία
της στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 64, 4ος όροφος. Θέματα της ημερήσιας διάταξης
είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.552.800.000 δρχ.
με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και διανομή
δύο δωρεάν μετοχών για καθεμία παλαιά, η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του
καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω της κατά τα ανωτέρω αυξήσεως και η
επικύρωση εκλογής συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της
εταιρείας.


* MARFIN CLASSIC. Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της η
MARFIN CLASSIC Α.Ε.Ε.Χ. στις 4/10/2000, στις 15.00, στο Μαρούσι, στα γραφεία
της εταιρείας (οδός Λ. Κηφισίας 50, στο Μαρούσι). Θέμα της ημερήσιας διάταξης
είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου 5 του
καταστατικού περί κεφαλαίου.


* ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM. Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τους
μετόχους της η ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM Α.Ε. στις 10/10/2000, στις 15.30,
στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Φωκαίας 3, Πειραιάς).


Θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η λήψη απόφασης για συγχώνευση διά
απορροφήσεως, βάσει του Ν. 2166/93, της «CITY COM Ανώνυμης Εταιρίας
Τηλεπικοινωνιών», η έγκριση τού από 10/7/2000 υπογραφέντος σχεδίου σύμβασης
συγχώνευσης των δύο εταιρειών, του ισολογισμού μετασχηματισμού και της έκθεσης
διαπίστωσης της λογιστικής αξίας του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και τής από
10/7/2000 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη γενική συνέλευση, σχετικά
με τη συγχώνευση.


Επίσης, ο ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για υπογραφή του συμβολαίου
συγχώνευσης και κάθε άλλης σύμβασης, πράξης και δήλωσης, απαραίτητης για την
ολοκλήρωση της συγχώνευσης και η λήψη αποφάσεων για αλλαγή της επωνυμίας της
εταιρείας, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω της
συγχώνευσης και για μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από