Συμφωνία συνεργασίας Datamedia και CosmOTE


Η Datamedia Α.Ε. υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας που αφορά εγκατάσταση
Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων FileNET στην εταιρεία CosmOTE,
επένδυση που ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια δραχμές. Το έργο, το οποίο γίνεται σε
συνεργασία με την εταιρεία Ο1 Πληροφορική, αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου από τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης Λογισμικού της Datamedia για να καλύψει το τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της CosmOTE.


Η υιοθέτηση του συστήματος από την CosmOTE θα συμβάλει στην αύξηση της
παραγωγικότητας και στη μείωση του λειτουργικού κόστους, αφού πλέον η πρόσβαση
σε έγγραφα, συμβόλαια, τιμολόγια κ.λπ. θα γίνεται σε λιγότερο από 10
δευτερόλεπτα. Στο σύστημα θα αρχειοθετούνται όλα τα συμβόλαια πελατών, τα
τιμολόγια, οι αναλυτικοί λογαριασμοί, η αλληλογραφία με τους πελάτες, καθώς
και η επικοινωνία μέσω fax. Ειδικά το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών θα βελτιώσει
κατά πολύ τους χρόνους απόκρισης στον πελάτη, ικανοποιώντας έτσι καλύτερα τα
αιτήματα των συνδρομητών. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η ασφάλεια των ηλεκτρονικά
αρχειοθετημένων πληροφοριών και μειώνεται ο φυσικός χώρος αρχειοθέτησης
αρχείου.


Η απόσβεση της επένδυσης αναμένεται να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Με την ολοκλήρωση του έργου της CosmOTE, ο συνολικός αριθμός εγγράφων που
διαχειρίζονται τα συστήματα FileNET, τα οποία έχει εγκαταστήσει η Datamedia,
θα ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο. Η Datamedia δραστηριοποιείται στον χώρο
των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Εγγράφων από το 1990, με την
εγκατάσταση και υποστήριξη μεγάλων συστημάτων, αντιπροσωπεύοντας στην Ελλάδα
αλλά και στις γειτονικές αγορές τις μεγαλύτερες εταιρείες της παγκόσμιας
αγοράς συστημάτων διαχείρισης εγγράφων.


Διπλασιασμός κερδών για την Πειραιώς Leasing


Διπλασιασμό των κερδών προ φόρων πέτυχε η Πειραιώς Leasing στο πρώτο εξάμηνο
του 2000. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο
2000 ανήλθαν σε 1,093 δισ. δραχμές, έναντι 507 εκατ. δραχμών της αντίστοιχης
περυσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 116%.


Η αύξηση των κερδών προήλθε από την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας, η
οποία για την ίδια περίοδο έφθασε το 169%. Συγκεκριμένα, κατά το α' εξάμηνο
2000, η εταιρεία εκμίσθωσε πάγια αξίας 23 δισ. δραχμών, από 8,6 δισ. στο
αντίστοιχο διάστημα του 1999.


Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών έφθασε στο ποσό των 8,16 δισ. δραχμών, έναντι
5,21 δισ. δραχμών το 1999, σημειώνοντας αύξηση 57%. Η αξία των νέων εργασιών
της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000 έφθασε τα 23 δισ. δράχμες και
κάλυψε σχεδόν την παραγωγή ολόκληρου του 1999, που ήταν 24,4 δισ. δραχμές.


Αύξηση κύκλου εργασιών προβλέπει ο Όμιλος Κωτσόβολου


Με τζίρο που αναμένεται να ξεπεράσει τα 84 δισ. δραχμές και ενοποιημένο κύκλο
εργασιών Ομίλου άνω των 146 δισ. δραχμών αναμένει να κλείσει τη χρήση του 2000
ο Όμιλος εταιρειών Κωτσόβολου. Τα κέρδη της εταιρείας υπολογίζονται στα 10,1
δισ. δραχμές και του Ομίλου στα 11,5 δισ. δραχμές για το 2000.


Αποκλειστική αντιπροσώπευση από την Veterin


Την αποκλειστική αντιπροσώπευση του προϊόντος Complesal (λίπασμα) στην Ελλάδα
ανέλαβε η Veterin, μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας με την εταιρεία Haifa
Chemicals Hellas. Με την επιχειρηματική αυτή ενέργεια στόχος είναι η ενίσχυση
των πωλήσεων του προϊόντος, το οποίο διακινείται στην ελληνική αγορά εδώ και
20 χρόνια, μέσω του δικτύου διανομής της Veterin. To συμβόλαιο που υπεγράφη
αφορά την αποκλειστική αντιπροσώπευση η οποία ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2001
και θα διαρκέσει 4 χρόνια. Η συμφωνία προβλέπει την ενίσχυση του προϊόντος και
διαφημιστικά και αναμένεται ότι θα αποδώσει πωλήσεις της τάξεως του ενός
δισεκατομμυρίου δραχμών για το 2001.


Νέο πολυκατάστημα για την Εικόνα Ήχος


To 15ο πολυκατάστημα της αλυσίδας ηλεκτρονικών «Εικόνα Ήxος» εγκαινιάστηκε
πρόσφατα. Η ολοκλήρωση της επέκτασης του Ομίλου και η ανάπτυξη εργασιών του
αναμένεται να ανεβάσουν τον κύκλο εργασιών στα 20 δισ. δραxμές κατά την
τρέxουσα xρήση. Οι προβλέψεις είναι ότι η ίδρυση νέων υπερκαταστημάτων
λιανικής πώλησης ηλεκτρικών συσκευών θα εξασφαλίσουν στον Όμιλο υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης εργασιών στα επόμενα xρόνια, διευρύνοντας το μερίδιό του
στην αγορά. Ο Όμιλος Εικόνα Ήxος θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της
αλυσίδας καταστημάτων και στις περιοxές της Νότιας Ελλάδας. Ήδη, η νέα αυτή
επέκταση θα γίνει μέσω της Εικόνα Ήxος Α.Ε. (Νοτίου Ελλάδος) ­ στην οποία
συμμετέxει πλέον με 44% και ο Όμιλος Φειδάκη ­ και θα δημιουργηθούν 15 νέα
υπερκαταστήματα στις νότιες περιοxές της xώρας.


Μονάδα στην Καρδίτσα για τη Μουζάκης


Επένδυση ύψους 4,2 δισ. δραχμών αποτελεί η νέα εκκοκκιστική μονάδα του Ομίλου
Ελευθερίου Μουζάκη. Πρόκειται για μια σύγxρονη βιομηxανική μονάδα εκκόκκισης
βάμβακος η οποία ανήκει κατά 100% στην εισηγμένη εταιρεία Ελ. Δ. Μουζάκης. Η
μονάδα είναι σε ιδιόκτητη έκταση 80 στρεμμάτων στην Πασxαλίτσα Καρδίτσας. Η
παραγωγική δυναμικότητα της μονάδος είναι 65.000 τόνοι σύσπορου βάμβακος, ενώ
η εταιρεία διαθέτει μια ακόμη μονάδα, με δυναμικότητα 60.000 τόνων, στις
Σέρρες.


Αύξηση κεφαλαίου η Metrolife - Εμπορική


Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προχωρεί η εταιρεία Metrolife-Εμπορική.
Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων θα διαρκέσει από τις 6 Οκτωβρίου 2000 έως
τις 6 Νοεμβρίου 2000 και σύμβουλος έκδοσης είναι η Εμπορική Τράπεζα. Η αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με καταβολή μετρητών και την έκδοση
17.591.420 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η
κάθε μία. Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους με άσκηση του
δικαιώματος προτίμησης και με αναλογία μιας νέας μετοχής για κάθε μία παλαιά,
στην τιμή των 1.200 δρχ. ανά μετοχή. Επίσης, με την έκδοση 527.740 νέων κοινών
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία, μετά τη μερική
κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και διάθεση σε μέλη
της διοικήσεως, συνεργάτες και εργαζομένους της εταιρείας και των θυγατρικών
εταιρειών του Ομίλου στην τιμή των 1.200 δραχμών ανά μετοχή. Δικαίωμα
προτίμησης στην αύξηση έχουν όσοι ήταν κύριοι μετοχών στις 27/9/2000, μετά το
κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Από τις 28/9/2000, οι μετοχές της
εταιρείας διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα προτίμησης.


Εξαγορά από τη Sex Form


Στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Petit Elephant
International Ανώνυμος Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία παιδικών Εσωρούχων
προχώρησε η Sex Form Α.Ε. Όπως ανακοινώθηκε, το κόστος της εξαγοράς αυτής
ανήλθε στο ποσό του 1.844.558.400 δραχμών. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε την
περασμένη εβδομάδα και δεν υπερβαίνει το 20% των ιδίων κεφαλαίων της Sex Form
Α.Ε, τα ίδια κεφάλαια της οποίας είναι 9.812.140.495 δραχμές.


Νέα συμμετοχή για την Πλαίσιο Computers


Στην εξαγορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. Μελετών
& Ερευνών προχώρησε η Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ, ενώ ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλός της Γεώργιος Γεράρδος απέκτησε προσωπικά ποσοστό 27%. Άμεσος στόχος
της Πλαίσιο Computers είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στην αγορά της
ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς η ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. εκπροσωπεί στην Ελλάδα
το δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Βρετανίας, το Middlesex University.


Νέο διοικητικό συμβούλιο στη Δέλτα


Νέα σύνθεση απέκτησε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Δέλτα Συμμετοχών
Α.Ε. μετά τον πρόσφατο θάνατο του προέδρου της Αριστείδη Δ. Δασκαλόπουλου. Η
σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου είναι: πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος Δημήτρης Δασκαλόπουλος, αντιπρόεδρος Παναγιώτης Κανελλόπουλος, μέλη
Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Αχιλλέας Φώλιας, Στυλιανός Αργυρός, Απόστολος
Ταμβακάκης και Οδυσσέας Κυριακόπουλος.


Επέκταση και στην Ασία η Πλαστικά Κρήτης


Την υπογραφή προσυμφώνου για την αγορά 30 στρεμμάτων στη βιομηχανική περιοχή
Minhang της Σαγκάης ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας Πλαστικά Κρήτης. Την
ανακοίνωση αυτή έκανε η διοίκηση της εταιρείας κατά τη διάρκεια της γενικής
συνέλευσης των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου. Στην περιοχή
αυτή η εταιρεία πρόκειται να εγκαταστήσει νέα παραγωγική μονάδα.


Κοινοπρακτικό δάνειο για την INFORMATICS


Για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης και για εξαγορές
και συμμετοxές σε άλλες εταιρείες του κλάδου πληροφορικής θα χρησιμοποιηθούν
τα κεφάλαια ύψους 5 δισεκατομμυρίων δραχμών που θα αντλήσει η εταιρεία
Informatics από σύναψη κοινοπρακτικού δανείου που έxει ήδη υπογραφεί.
Οργανώτρια-διαxειρίστρια τράπεζα του δανείου είναι η EFG Eurobank (EFGr.ΑΤ) -
Ergasias Α.Ε., ενώ στη xρηματοδότηση συμμετέxουν οι τράπεζες Alpha, Γενική,
Εθνική, Εμπορική και Πειραιώς.


Με την υπογραφή της σύμβασης η Informatics, όπως εκτιμά η διοίκησή της, μπορεί
αυτοδύναμα πλέον να συνεxίσει την υλοποίηση του επιxειρηματικού της σxεδίου.
Για το πρώτο εξάμηνο του 2000 τα ενοποιημένα αποτελέσματα της εταιρείας
κινήθηκαν με ρυθμούς ανάπτυξης 104% στις πωλήσεις και 57% στην κερδοφορία,
έναντι της αντίστοιxης περιόδου του 1999.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από