Μέχρι τις 12 Νοεμβρίου πρέπει να υποβάλουν αίτηση για να καταταγούν σε
οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου όσοι υπηρετούσαν με
σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου στο Δημόσιο, στην Αυτοδιοίκηση και στα ΝΠΔΔ
και πληρούν τις προϋποθέσεις που έθετε ο σχετικός νόμος που ψηφίστηκε τον
Αύγουστο στη Βουλή.


Χθες απεστάλη από το υπουργείο Εσωτερικών εγκύκλιος που ρυθμίζει το θέμα.
Υπενθυμίζεται ότι η μετατροπή των συμβάσεων δεν αφορά όσους καλύπτουν εποχικές
ή πρόσκαιρες ανάγκες αλλά το προσωπικό που υπηρετούσε τη 12η Σεπτεμβρίου 2000
ή που υπηρέτησε στο χρονικό διάστημα από 1-8-1999 μέχρι 31-3-2000 με πλήρες
ωράριο εργασίας ή με σύμβαση μίσθωσης έργου με νόμιμα καταρτισμένη σύμβαση.
Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις οι προϋποθέσεις του νόμου (τουλάχιστον 24
μήνες προϋπηρεσία) πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της σύμβασης. Για τους
απασχολούμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου, τυχόν διακοπή της σύμβασης δεν
πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες. Για το προσωπικό με σύμβαση έργου η
υπηρεσία των 24 μηνών πρέπει να έχει παρασχεθεί μετά την 1-1-1995. Σε
περίπτωση που έχουν συναφθεί με το ίδιο πρόσωπο συμβάσεις εργασίας και έργου,
για τη συμπλήρωση των 24 μηνών υπολογίζονται αθροιστικά τα διαστήματα.


Αίτηση μέχρι τις 12 Νοεμβρίου πρέπει να υποβάλουν και οι στρατευμένοι που
έχουν τις προϋποθέσεις κατάταξης. Θα καταταγούν, όμως, στις οργανικές θέσεις
μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από
αυτές.


Υπενθυμίζεται ότι δεν υπάγονται στη ρύθμιση το προσωπικό καθαριότητας
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το προσωπικό που ασχολείται με
την καθαριότητα των κτιρίων Δημόσιων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ με ανάθεση, με
σύμβαση έργου από ειδικά συνεργεία καθαρισμού ή από ιδιώτες επαγγελματίες και
το προσωπικό που απασχολείται σε Περιφερειακές Υπηρεσίες με πάγια επιχορήγηση
για τον καθαρισμό.


Εξαιρείται, επίσης, το επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ και των
ερευνητικών ιδρυμάτων που ασκεί ερευνητικό έργο. Η περίπτωση αφορά
αποκλειστικά πτυχιούχους (οι μη πτυχιούχοι δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση).
Ακόμη, εξαιρείται το προσωπικό που έχει προσληφθεί για την κατασκευή έργων με αυτεπιστασία.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από