Επιστροφή σε ένα σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που μοιάζει με
αυτό των Δεσμών, με τη διαφορά ότι τα μαθήματα είναι πλέον 9 αντί για 4 και ο
προφορικός βαθμός έχει τη δική του σημασία, ήταν τελικά η επιλογή της νέας
ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας για τις βελτιώσεις στην εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση, η οποία αλλάζει πρόσωπο σε μεγάλο βαθμό.


Το βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης Αρσένη, η σύνδεση του βαθμού του
απολυτηρίου με τη διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ, καταργείται. Το απολυτήριο
αποσυνδέεται από τη διαδικασία εισαγωγής, ενώ ακόμα 8 βασικά σημεία
τροποποιούνται, όπως ανακοίνωσαν χθες οι κ.κ. Π. Ευθυμίου, Φ. Πετσάλνικος και
Αθ. Τσουροπλής. Οι μαθητές που θα μπουν στις τάξεις του Λυκείου την ερχόμενη
Δευτέρα θα βρουν ένα διαφορετικό σύστημα, το οποίο έχει ως κύριο στοιχείο
λιγότερες πανελλήνιες εξετάσεις και απεριόριστες δυνατότητες βελτίωσης βαθμών.


Ωστόσο, ο κ. Αρσένης δήλωσε μετά τις αλλαγές, σε ήπιους τόνους, ότι «δεν
θίγεται ο κορμός της μεταρρύθμισης», αλλά πρόσθεσε ότι «διατηρεί επιφυλάξεις
για τη διάκριση των μαθημάτων, γιατί χωρίς να μειώνεται ο αριθμός των
εξετάσεων μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα διαφάνειας».


Η εισαγωγή στα ΑΕΙ θα κρίνεται μόνο από τους βαθμούς στα πανελλαδικώς
εξεταζόμενα μαθήματα, που είναι 9 για την Γ' Λυκείου και άλλα 9 για τη Β'
Λυκείου, όμως ο βαθμός της Β' Λυκείου θα υπολογίζεται μόνο εφόσον είναι
μεγαλύτερος από αυτόν της Γ' τάξης ­ κάτι που ίσχυε και πριν από τις
βελτιώσεις. Επιπλέον στοιχείο που καθορίζει αποφασιστικά την εισαγωγή στα ΑΕΙ
παραμένει ο προφορικός βαθμός. Το στοιχείο αυτό, κατά τον κ. Ευθυμίου, παρά
τις ενδεχόμενες παρενέργειες (χαριστικές η αυστηρές βαθμολογίες) ήταν αναγκαίο
να διατηρηθεί, γιατί «οφείλουμε να εμπιστευτούμε τον Έλληνα εκπαιδευτικό. Αν
καταργούσαμε την προφορική βαθμολογία, θα ήταν σαν να καταργούσαμε τον
εκπαιδευτικό». Ως ασφαλιστική δικλίδα για ενδεχόμενες αυθαιρεσίες ωστόσο
παραμένει ο μηχανισμός προσαρμογής των 3 μονάδων (αν ο προφορικός βαθμός
απέχει απο τον γραπτό περισσότερο, τότε αναπροσαρμόζεται ώστε η διαφορά να μην
είναι μεγαλύτερη των 3 μονάδων).


Όσο για τα Θρησκευτικά, τελικά παραμένουν εκτός πανελλαδικών εξετάσεων μαζί με
άλλα μαθήματα και μάλιστα δεν μετατρέπονται ούτε σε ειδικό μάθημα για τις
Θεολογικές σχολές. Αναλυτικά, οι αλλαγές έχουν ως εξής:


* Τα μαθήματα κατεύθυνσης και ορισμένα μαθήματα Γενικής Παιδείας στις τάξεις
Β' και Γ' Λυκείου, εξετάζονται με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα. Όλα τα
υπόλοιπα μαθήματα, η ξένη γλώσσα και ένα μάθημα επιλογής εξετάζονται σε
επίπεδο σχολικής μονάδας, όπως φαίνεται στους σχετικούς πίνακες.


* Με τη ρύθμιση αυτή τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα περιορίζονται σε 9
από 14.


* Διαχωρίζεται η διαδικασία προαγωγής και απόλυσης των μαθητών από τη
διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.


* Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών, απαιτείται γενικός μέσος όρος
τουλάχιστον 9,5 (το οποίο στρογγυλοποιείται σε 10). Ο γενικός μέσος όρος
προκύπτει από το σύνολο των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συνυπολογιζομένου
και του προφορικού βαθμού. Ο μηχανισμός προσαρμογής προφορικής και γραπτής
βαθμολογίας με τις τρεις και πέντε μονάδες, ισχύει ως έχει και για τα
ενδοσχολικώς και για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.


Η πρόσβαση σε ΑΕΙ - ΤΕΙ


Η πρόσβαση στα ΑΕΙ / ΤΕΙ θα γίνεται με βάση: α) τον γενικό μέσο όρο (ΓΜΟ), θα
προκύπτει μόνον από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα συμπεριλαμβανομένης
της γραπτής και προφορικής βαθμολογίας και β) τον βαθμό τον οποίο θα έχουν οι
μαθητές στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, τα οποία διατηρούνται ως έχουν.


* Για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διατηρούνται οι ισχύοντες
συντελεστές, δηλαδή ο μέσος όρος των μαθημάτων που θα εξετάζονται σε εθνικό
επίπεδο πολλαπλασιάζεται επί 8, ο βαθμός του πρώτου μαθήματος αυξημένης
βαρύτητας επί 1,3, του δεύτερου επί 0,7. Ο αριθμός των τελικών μορίων
πολλαπλασιάζεται επί 10. Μέγιστος βαθμός θα είναι τα 2.000 μόρια.


* Ως προς την εξαγωγή του μέσου όρου τόσο του Απολυτηρίου όσο και αυτού που
προκύπτει από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα εφαρμόζεται το ισχύον
σύστημα. Λαμβάνεται, δηλαδή, υπόψη η επίδοση των μαθητών και στις δύο τάξεις
(30% για τη Β' και 70% για τη Γ') υπό τον όρο ότι ο ΓΜΟ της Β' τάξης είναι
μεγαλύτερος από αυτόν της Γ' τάξης.


* Διατηρείται η επιλογή Τμημάτων από δύο επιστημονικά πεδία, καθώς και η
δυνατότητα αντικατάστασης των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας από αντίστοιχα
μαθήματα Γενικής Παιδείας με παράλληλη μείωση των συντελεστών τους (0,9 για το
πρώτο και 0,4 για το δεύτερο), αν ο μαθητής δεν έχει παρακολουθήσει τα
προβλεπόμενα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας.


* Το Απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου εκδίδεται μία φορά και δεν αλλάζει. Η
έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού αποφοίτησης από το Λύκειο καταργείται.


* Οι απόφοιτοι Λυκείου που θέλουν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους, μπορούν
χωρίς περιορισμό να επαναλαμβάνουν τη γραπτή εξέτασή τους, στα πανελλαδικώς
εξεταζόμενα μαθήματα της Γ' Λυκείου όσες φορές επιθυμούν. Ο προφορικός βαθμός
παραμένει ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση, ως βαθμολογία τους υπολογίζεται η
τελευταία τους επίδοση. Επίσης, ο υποψήφιος μπορεί να διατηρήσει τη βαθμολογία
του στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και να συμμετέχει στη διαδικασία
επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 10% του συνόλου των θέσεων
ανά τμήμα.


Οι επιτυχόντες σε Τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, μπορούν να διατηρήσουν την εγγραφή τους
σε αυτά, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στις εξετάσεις επόμενων ετών ή τη
συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου.


* Οι μαθητές της Β' και Γ' Λυκείου οι οποίοι, λόγω ασθενείας ή ανωτέρας βίας,
δεν έλαβαν μέρος σε εξετάσεις του Ιουνίου, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν
σε όσα μαθήματα δεν προσήλθαν σε ειδική εξεταστική περίοδο αμέσως μετά το
τέλος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.


Άλλες βελτιώσεις


Η εξεταστέα και η διδακτέα ύλη ταυτίζονται και ανακοινώνονται ως το τέλος
Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.


* Τα θέματα που τίθενται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις διαβαθμίζονται ως προς
τον βαθμό δυσκολίας τους και οι μαθητές θα γνωρίζουν τον συντελεστή βαρύτητας
κάθε θέματος.


* Τα θέματα στα Μαθηματικά και τη Φυσική για τους μαθητές της Θετικής και της
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης θα είναι κοινά.


* Οι διορθωτές - βαθμολογητές υπογραμμίζουν τα λάθη των μαθητών πάνω στα
γραπτά με διαφορετικά χρώματα. Σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, ο τρίτος
βαθμολογητής δεν γνωρίζει τη βαθμολογία των δύο προηγουμένων. Τελικός βαθμός
στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, θα είναι ο μέσος όρος που προκύπτει από τον
βαθμό του τρίτου βαθμολογητή και τον πλησιέστερο προς αυτόν βαθμό των δύο
προηγουμένων. Στην περίπτωση, όμως, κατά την οποία ο τρίτος βαθμός είναι
ακριβώς ο μέσος όρος των δύο πρώτων, ως τελικός βαθμός θα λαμβάνεται ο
συγκεκριμένος μέσος όρος.


* Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιείται υποχρεωτικά ένα μόνο
ωριαίο διαγώνισμα στο Α' τετράμηνο. Η διενέργεια ολιγόλεπτων τεστ αφήνεται
στην κρίση των εκπαιδευτικών. Κάθε άλλη γραπτή ενδοσχολική εξέταση παύει να
ισχύει.


* Συνεχίζεται η πιλοτική εφαρμογή του Τεστ Δεξιοτήτων με στόχο την εξοικείωση
καθηγητών και μαθητών.


Η Νέα Δημοκρατία


Μετά τις ανακοινώσεις, ο υπεύθυνος του τομέα Παιδείας της Ν.Δ. κ. Γ. Καλός,
δήλωσε ότι η ανυπαρξία ολοκληρωμένης και σταθερής εκπαιδευτικής πολιτικής, στα
μέτρα των αναγκών της χώρας και της εποχής μας, δεν μπορεί, πλέον, να
καλύπτεται από συρραφές διορθώσεων και ιδιοφυών «μπαλωμάτων» με παραπλανητικές
ετικέτες, προς εξευμενισμό της μαθητικής κοινότητος που δικαιολογημένα αγωνιά
και αγανακτεί».


Εξάλλου, το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του χαρακτήρισε «μερεμέτια σ' ένα σαθρό από τα
θεμέλιά του αντιεκπαιδευτικό οικοδόμημα» τις νέες εξαγγελίες του υπουργού Παιδείας.


Σαράντα οκτώ εκατομμύρια βιβλία στα σχολείαΣαράντα οκτώ εκατομμύρια βιβλία θα διανεμηθούν συνολικά εφέτος στα σχολεία
όλων των βαθμίδων, ανάμεσα στα οποία και τα πρώτα πολλαπλά βιβλία!


Μάλιστα, ο όγκος δουλειάς που έπεσε στον ΟΕΔΒ για την έγκαιρη έκδοσή τους ήταν
τόσο μεγάλος που έστειλε χθες στο νοσοκομείο με υπερκόπωση τον διευθυντή του
κ. Α. Ράθωση.


Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου, τέσσερις τίτλοι προορίζονται για
νηπιαγωγεία, 272 για Δημοτικά, 93 για τα Γυμνάσια, 245 για τα Λύκεια και 500
για τα ΤΕΕ, εκ των οποίων οι 373 είναι τίτλοι νέων βιβλίων και τα 80 είναι
πολλαπλά για το Λύκειο. Εξάλλου, ο κ. Φ. Πετσάλνικος ανακοίνωσε ότι εφέτος θα
προσληφθούν 3.300 φύλακες σχολείων και ότι τη Δευτέρα θα ανακοινωθούν οι
προσλήψεις αναπληρωτών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τέλος, για το θέμα της
περικοπής αδειών καθηγητών για μεταπτυχιακά, για το οποίο διαμαρτύρεται η
ΟΛΜΕ, είπε ότι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν ανανεωθεί ήδη 450 άδειες και
ακόμα 170-200 νέες θα εγκριθούν, ενώ στη Δευτεροβάθμια ανανεώθηκαν 307 και
δόθηκαν 90 νέες. Διευκρίνισε, όμως, ότι δεν μπορούν να δίνονται ανεξέλεγκτα
άδειες για μεταπτυχιακά, καθώς διαπιστώθηκε ότι πολλές αιτήσεις είχαν άσχετο
αντικείμενο όπως...


«Μελέτη για νέες ασκήσεις στο μονόζυγο» και «Γραφή στην Αρχαία Σουμερία»!

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από