Γενική Τροφίμων - Μπάρμπα Στάθης. Από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 18
Οκτωβρίου θα διαρκέσει η περίοδος για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης
από τους παλαιούς μετόχους της εταιρείας Γενική Τροφίμων - Μπάρμπα Στάθης,
στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η εταιρεία προχωρεί στην
αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 3,47 δισ. δρχ. με την έκδοση 3.865.144
νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 900 δρχ. εκάστη, με καταβολή
μετρητών και τιμή διάθεσης 1.000 δρχ. εκάστη, που θα διατεθούν στους παλαιούς
μετόχους σε αναλογία 5 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές
ή προνομιούχες ανώνυμες μετοχές. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα
πραγματοποιηθεί από τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας στην Αθήνα, στη
Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο και στη Λάρισα.


Τασόγλου. Από τις 14 Σεπτεμβρίου έως τις 16 Οκτωβρίου θα διαρκέσει η
περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για τη συμμετοχή των παλαιών
μετόχων της εταιρείας Τασόγλου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας. Η εταιρεία πρόκειται σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης των
μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 15/6/2000, να αυξήσει το μετοχικό της
κεφάλαιο κατά 10,8 δισ. δρχ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 12.000.000
νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 125 δρχ η μία και τιμή διάθεσης
900 δρχ ανά μετοχή και σε αναλογία μία νέα για κάθε δύο παλαιές.


Τεχνοδομή. Αναβλήθηκε η προγραμματισθείσα για την περασμένη Τετάρτη πρώτη
επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της κατασκευαστικής εταιρείας
Τεχνοδομή λόγω έλλειψης απαρτίας (50,01%), η οποία απαιτείται από τον νόμο και
το καταστατικό της εταιρείας. Το ποσοστό των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές
τους για συμμετοχή στη γενική συνέλευση ήταν 53,08%, αλλά παρέστησαν
αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 47,55%, με
συνέπεια η συνέλευση να αναβληθεί. Η ημερομηνία της νέας γενικής συνέλευσης θα
οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.


ΑΓΕΤ. Σε συμπαραγωγή και εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος σχεδιάζει να
προχωρήσει η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ από κοινού με μεγάλο ευρωπαϊκό
όμιλο. Σκοπός της ΑΓΕΤ είναι σε πρώτη φάση η παραγωγή να καλύπτει τις ανάγκες
της μονάδας της στο Αλιβέρι Ευβοίας, ισχύος 100 Μεγαβάτ, και ό,τι περισσεύει
να διατίθεται σε τρίτους. Η νέα μονάδα θα είναι ισχύος 400 Μεγαβάτ και θα
καταναλώνει άνθρακα. Από την άλλη πλευρά, ο Τιτάν συνεχίζει την πολιτική
διείσδυσης στις αγορές των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων, της
Ασίας και της Αφρικής. Ο όμιλος βρίσκεται σε επαφές με τσιμεντοβιομηχανία στη
Σερβία αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να κινηθεί όσο διαρκεί το εμπάργκο.


ΚΕΡΑΝΗΣ. Έφοδο στην αγορά ακινήτων από την καπνοβιομηχανία ΚΕΡΑΝΗΣ.
Εξετάζει τη συνεκμετάλλευση από κοινού με τεχνική εταιρεία και τράπεζα του
παλαιού κτιρίου επί της Πειραιώς, όπου σήμερα στεγάζεται, με τη μετατροπή του
σε συγκρότημα γραφείων. Διαφορετικά, θα το παραχωρήσει στην Κτηματική Εταιρεία
του Δημοσίου, η οποία αναζητεί μεγάλα κτίρια στη Δυτική Αθήνα για να στεγάσουν
υπηρεσίες του Δημοσίου που απομακρύνονται από το κέντρο. Όλα αυτά, φυσικά,
μετά την πλήρη μετεγκατάσταση της επιχείρησης στο εργοστάσιο της
τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν στη Χαλκίδα, το οποίο έχει εξαγορασθεί από την
Κεράνης. Η μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού δεν αναμένεται να έχει τελειώσει
πριν από τον ερχόμενο Μάιο.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από