Όμιλος Τιτάν. Συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των πωλήσεων και των κερδών
του Ομίλου Τιτάν και κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Συγκεκριμένα τα έσοδα
από πωλήσεις ανήλθαν σε 98,4 δισ. δρχ., σημειώνοντας αύξηση κατά 9,6% έναντι
του πρώτου εξαμήνου του 1999. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
αυξήθηκαν κατά 24,2% και έφθασαν τα 28 δισ. δρχ. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα
του Ομίλου, ύστερα από πρόβλεψη για αναλογούντες φόρους και την αφαίρεση των
δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 13 δισ. δρχ., παρουσιάζοντας έτσι αύξηση
8,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα του Ομίλου
επηρεάστηκαν θετικά από την αύξηση, σε σύγκριση με το 1999, της ζήτησης
τσιμέντου στις βασικές αγορές, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Αντιθέτως, η
αύξηση της τιμής των καυσίμων συμπίεσε το περιθώριο κέρδους, κυρίως στην
Ελλάδα.


Η άνοδος του δολαρίου ενίσχυσε τις πωλήσεις και τα περιθώρια κέρδους, αλλά
παράλληλα, δημιούργησε αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές από υποχρεώσεις του
Ομίλου, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα έκτακτα αποτελέσματα. Ο κύκλος
εργασιών της μητρικής εταιρείας Τιτάν αυξήθηκε κατά 4,4% και ξεπέρασε τα 54,8
δισ. δρχ., ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για αναλογούντες φόρους
έφθασαν τα 11,8 δισ. δρχ. έναντι 11,6 δισ. δρχ. πέρυσι. Στα κέρδη της μητρικής
εταιρείας συμπεριλαμβάνονται και 3,8 δισ. δρχ. από συμμετοχές έναντι 2,6 δισ.
δρχ. πέρυσι.


Druckfarben. Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 4,3 δισ. δρχ.
προχωρεί η εταιρεία Druckfarben. Η εταιρεία πρόκειται να εκδώσει 3.880.720
νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες θα διατεθούν στους παλαιούς
μετόχους με καταβολή μετρητών σε αναλογία 5 νέες για κάθε 10 παλαιές και με
τιμή διάθεσης 1.100 δρχ. η μία. Επίσης, η εταιρεία πρόκειται να διαθέσει
δωρεάν μετοχές από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σε αναλογία επίσης 5 νέες για
κάθε δέκα παλαιές.


Η διαδικασία της αύξησης με καταβολή μετρητών ξεκίνησε την 1 Σεπτεμβρίου και
θα ολοκληρωθεί στις 3 Οκτωβρίου. Το 49% των νέων κεφαλαίων που προσδοκά να
αντλήσει η εταιρεία, θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση των εξαγορών που ήδη
πραγματοποίησε η εταιρεία και οι οποίες οδήγησαν στον διπλασιασμό του
ενοποιημένου κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων της το 1999. Το 30% θα
διατεθεί για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού και ενίσχυση των
κεφαλαίων κίνησης, ενώ το υπόλοιπο για άλλες επενδυτικές δραστηριότητες.


Ελληνική ΕΤ. εμφιαλώσεως. Άρχισε η διαπραγμάτευση των νέων 93.729.760
κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρείας στο ΧΑΑ, ονομαστικής αξίας 100 δρχ.
εκάστη, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά
9.372.976.000 δρχ. με καταβολή μετρητών.


ΝΗΡΕΑΣ. Σημαντική άνοδο μεγεθών παρουσίασε ο ΝΗΡΕΑΣ το πρώτο εξάμηνο
του 2000, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.


Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ έφτασαν το εν
λόγω χρονικό διάστημα τα 7,9 δισ. έναντι 6,3 δισ. δρχ., σημειώνοντας αύξηση
25%. Επίσης, οι πωλήσεις σε ενοποιημένο επίπεδο έφθασαν τα 10,7 δισ. δρχ.
έναντι 6,8 δισ. δρχ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 55%. Σύμφωνα με τον ΝΗΡΕΑ, η
άνοδος αυτή των πωλήσεων οφείλεται στη σημαντική αύξηση των πωλήσεων της
μητρικής εταιρείας, στην ενσωμάτωση των πωλήσεων της ΑΛΠΙΝΟ και των
Ιχθυοτροφείων Φωκίδας, στην αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ, καθώς
επίσης και στην έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου της FEEDUS στην Πάτρα, οι
πωλήσεις της οποίας αναμένεται να φθάσουν το 2000 τα 2 δισ. δρχ. και τα κέρδη
τα 200 εκατ. δρχ.


Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ομίλου, ο επόμενος στόχος είναι η επέκταση στις
ιδιωτικές αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, όπου σε συνεργασία με τοπικό
αντιπρόσωπο θα παρουσιάσει σε διεθνή έκθεση τα τυποποιημένα προϊόντα των
εταιρειών του, όπως βούτυρο, φέτα, θαλασσινές νοστιμιές, κλπ.


PC SYSTEMS. Αύξηση κατά 128% σημείωσαν τα κέρδη της εταιρείας PC
SYSTEMS κατά το α' εξάμηνο του 2000, ξεπερνώντας τα 322 εκατ. δρχ. έναντι 141
εκατ. δρχ. πέρυσι. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε κατά
το α' εξάμηνο αύξηση 97% ξεπερνώντας τα 6,8 δισ., έναντι 3,4 δισ. δρχ. που
ήταν πέρυσι το ίδιο διάστημα.


Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας ο κύκλος εργασιών για το 2000 θα ξεπεράσει
τα 16 δισ., ενώ και τα κέρδη προ φόρων θα παρουσιάσουν σημαντική αύξηση.


Ορισμένες από τις σπουδαιότερες συνεργασίες που ολοκληρώθηκαν μέσα στο α'
εξάμηνο του 2000 είναι: η συνεργασία με την Cisco Systems και η υπογραφή
συμφωνίας με την πολυεθνική εταιρεία NetIQ για την αποκλειστική προώθηση στην
ελληνική αγορά της σειράς προϊόντων AppManager.


Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2000 ολοκληρώθηκε η εισαγωγή της εταιρείας
στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου.


Δύο από τα σημαντικότερα projects που έχει αναλάβει η PC SYSTEMS είναι η
παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στον ΑΘΗΝΑ 2004 και στην εταιρεία
Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από