Η εδραίωση του θεσμικού ρόλου του ΣΜΕΧΑ, αλλά και το πάγιο αίτημα για τη
δημιουργία χρηματιστηριακού δικαστηρίου είναι δύο από τις βασικότερες
επισημάνσεις του προέδρου των Χρηματιστών κ. Παναγιώτη Βοϊλή στον απολογισμό
της διοίκησης του Συνδέσμου για το 1999. Όπως αναφέρεται στον απολογισμό, σε
σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται και η τυπική αναγνώρισή του ως οργάνου –
θεσμικού φορέα της Κεφαλαιαγοράς με αρχή τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής του στο
Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με ένα μέλος.


Επιπλέον, πολλά από τα μέτρα που πρόσφατα ανακοίνωσαν η κυβέρνηση και η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου στηρίχθηκαν σε
προτάσεις που με μορφή υπομνήματος υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΜΕΧΑ
στον πρόεδρο του ΣΟΕ και σύμβουλο του υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Γιάννη
Στουρνάρα.


Επίσης, πάγιο αίτημά μας, αυτό για τη δημιουργία χρηματιστηριακού δικαστηρίου,
στο οποίο επιμείναμε παρά την αρνητική αντιμετώπισή του από τις αρχές, όπως
πληροφορούμαστε ωρίμασε και αποτελεί πλέον αντικείμενο συζητήσεων για την
υλοποίησή του.