Β Παγκόσμιος Πόλεμος

08 Μαΐου 202109 Οκτωβρίου 202015 Δεκεμβρίου 201908 Νοεμβρίου 201901 Αυγούστου 201909 Μαΐου 201911 Οκτωβρίου 201814 Φεβρουαρίου 201712 Φεβρουαρίου 201712 Σεπτεμβρίου 201628 Δεκεμβρίου 201507 Οκτωβρίου 201520 Ιουλίου 201506 Ιουλίου 201528 Μαΐου 201520 Ιανουαρίου 201519 Φεβρουαρίου 2013