Η ξένη χορεύτρια Εύα και Αθηναίος βιβλιοπώλης επανέλαβον το προπατορικόν αμάρτημα εις έκδοσιν μάλιστα βελτιωμένην και συμπληρωμένην προφανώς λόγω της επαγγελματικής ιδιότητος του Αδάμ. Επειδή όμως η Εύα απηλείτο να υποστή την τύχην της προμήτοτρος και ν΄απελαθή από τον ελληνικόν παράδεισον ο Αδάμ, έγγαμος ων και μη δυνάμενος μετά της καρδίας να της προσφέρη και την υπηκοότητά του, εμίσθωσε επί συμβάσει υπάλληλον της χαρτογραφικής υπηρεσίας, δεχθέντα αντί δέκα χιλιάδων δραχμών να γίνη ο εικονικός σύζυγος της φίλης του εκμισθωτού η οποία ούτω απέκτησε συμβατικά δικαιώματα επί του ονόματος και της υπηκοότητος του επί αμοιβή συζύγου. Ο παράδεισος εφαίνετο εξασφαλισθείς δια το ανισοσκελές αυτό συζυγικόν τρίγωνον. Την τελευταίαν όμως στιγμήν, επενέβη η νόμιμος σύντροφος του βιβλιοπώλου και το τρίγωνον ωδηγήθη ενώπιον του κριτού όπου κατεδικάσθη εις την σκληράν ποινήν της διαλύσεως.

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

Κατ' ευτυχή σύμπτωσιν η χθεσινή άφιξις των Γάλλων δημοτικών συμβούλων συνέπεσε με την νεροποντήν η οποία κατακλύσασα οδούς και πεζοδρόμια μετέβαλε την πόλιν εις μίαν γραφικήν λίμνην. Οι συμπαθείς ξένοι μας είχον έτσι την ευκαιρίαν να εκτιμήσουν τας προόδους της ελληνικής πρωτευούσης, η οποία τόσον επωφελώς χρησιμοποιεί τα όμβρια ύδατα δια την εντός των λεωφόρων της ναυσιπλοΐαν.

Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΟΜΕΛΕΤΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Μεγαλειτέρα ομελέττα ασφαλώς δεν… εψήθη ποτέ εις όλον τον κόσμον από την ομελέτταν περί της οποίας μας διηγείται η «Εφημερίς της Ιταλίας» εις την οποίαν ο εν Τέρνι ανταποκριτής της τηλεγραφεί τα εξής: «Ολίγον μετά το Νάρνι και ακριβώς εις την καμπήν του δρόμου προς το Τεστάτσιο ένα αυτοκίνητον με ρυμουλκούμενον φορτηγόν μετέφερον εις Ρώμην… 200.000 αυγά και προσπαθήσαν να αποφύγη σύγκρουσιν με επιβατικόν αυτοκίνητον τρέχον με μεγάλην ταχύτητα, επέπεσεν επί βράχου παρά την οδόν. Συνεπεία της συγκρούσεως τα μεν αυτοκίνητα εθρυμματίσθησαν - διασωθέντος του σωφέρ, ο οποίος επρόλαβε να πηδήση -η δε βενζίνη ανεφλέγη και τα δύο αυτοκίνητα με το περιεχόμενόν των έγιναν παρανάλωμα του πυρός. Αι 200.000 αυγών έσπασαν και αυτά και έγιναν χάρις εις την φωτιάν, μια ομελέττα δια… Τιτάνας!

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από