Τρεις προτεραιότητες έθεσε για τη θητεία του στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ο νέος πρόεδρος Αθανάσιος Δαγούμας.

Οπως είπε κατά τη διάρκεια της ακρόασης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, πρώτη προτεραιότητα είναι η προστασία των καταναλωτών. Δεύτερη η εφαρμογή πολιτικών που θα μειώνουν το κόστος της ενέργειας και τρίτη προτεραιότητα οι παρεμβάσεις αυτές που θα φέρουν επενδύσεις στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας.Τέλος ο Δαγούμας υπογράμμισε την ανάγκη ώστε η ελληνική ΡΑΕ να αποκτήσει λόγο στη λήψη των ευρωπαϊκών αποφάσεων για τις αγορές ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.