Περισσότεροι από 7.000 εθελοντές δήλωσαν συμμετοχή στην πλατφόρμα ethelontes.gov.gr του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. Το εθελοντικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες της υγείας που μπορούν να βοηθήσουν, όπως ιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, ψυχολόγοι, φοιτητές και συνταξιούχοι επιστημών υγείας. Επίσης, μπορεί να συμμετάσχει όποιος επιθυμεί να προσφέρει παρέχοντας διοικητική, τεχνική και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη στο σύστημα υγείας ανεξαρτήτως της ειδίκευσής του. Οι εθελοντές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στη σχετική φόρμα καταγραφής. Στην επιλογή τους συνεκτιμάται η εργασιακή εμπειρία, οι δεξιότητες και το ενδιαφέρον τους σε πεδία που χρήζουν ενίσχυσης.