Η ΟΛΠ ΑΕ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας και σε συνεννόηση με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννη Πλακιωτάκη εξέτασε με θετικό πνεύμα το αίτημα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και αποφάσισε την παράταση της διάρκειας των χαρακτηρισμένων προσωρινών επισκευαστικών θέσεων και των μειωμένων χρεώσεων που αυτές αφορούν τα πλοία της ακτοπλοΐας στον επιβατικό λιμένα Πειραιά μέχρι τις 30 Απριλίου 2020. Η συγκεκριμένη κίνηση, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες, στοχεύει, σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας, στην άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών της επιδημίας και στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων μερών της ΟΛΠ ΑΕ.