Σημαντική αύξηση κατά 65,1% στα καθαρά κέρδη των Ανανεώσιμων και αύξηση 40,8% στα καθαρά κέρδη των Παραχωρήσεων παρουσίασε η εταιρεία Ελλάκτωρ το εννεάμηνο.

Η αύξηση στα καθαρά κέρδη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Παραχωρήσεων κατά το εννεάμηνο του 2019 ήρθαν ως αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και αντίστοιχα της ενίσχυσης της κυκλοφορίας στους αυτοκινητόδρομους, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την επίδραση από τον σημαντικά μειωμένο κύκλο εργασιών του κλάδου της κατασκευής. Παράλληλα η θετική συνεισφορά του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Παραχωρήσεων καταγράφηκε το ίδιο διάστημα και στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του ομίλου, καθώς ανήλθαν για το εννεάμηνο του 2019 σε 151,2 εκατ. ευρώ έναντι των 59,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 153,3%, ενώ το περιθώριο EBITDA για το εννεάμηνο 2019 ήταν 14,9% έναντι 4,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. «Η συνεχώς ανοδική πορεία του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Παραχωρήσεων επιβεβαιώνει πλήρως τη στρατηγική του Ομίλου για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας σε αυτές τις δραστηριότητες, καθώς επιδεικνύουν σταθερά θετική απόδοση και συνεισφέρουν σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Παράλληλα, η συστηματική προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο Ομίλου για τη συνολική βελτίωση της απόδοσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δείχνει σταδιακά να αποδίδει, όπως αποδεικνύει και η συνεχής και σημαντική βελτίωση σε επίπεδο EBITDA», δήλωσε σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα εννεάμηνο 2019, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το εννεάμηνο του 2019 διαμορφώθηκε σε 1.016,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.381,6 εκατ.ευρω το εννεάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 75,6 εκατ. ευρω, έναντι -16,8 εκατ.ευρω για το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων υπήρξαν κέρδη 31,1 εκατ. ευρω έναντι ζημιών 77,4 εκατ. ευρω , σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημίες 4,7 εκατ.ευρω έναντι ζημιών 102,8 εκατ.ευρω , σε σχέση με το εννεάμηνο του 2018. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή, για το εννεάμηνο του 2019, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,1361 ευρω έναντι ζημιών 0,7264 ευρω την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τελος ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβριου 2019 διαμορφώθηκε σε 815,3 εκατ. ευρω έναντι 584,1 εκατ. ευρω στις 31 Δεκεμβρίου 2018.