Τροποποιούνται οι περιβαλλοντικοί όροι του νέου αερολιμένα Κρήτης και των οδικών του συνδέσεων. Οπως έγινε χθες γνωστό από το υπουργείο Περιβάλλοντος, οι αλλαγές που γίνονται αφορούν, μεταξύ άλλων, την αναδιάταξη των τροχιοδρόμων και την πρόβλεψη απομονωμένης θέσης στάθμευσης για αεροσκάφος που για λόγους ασφαλείας πρέπει να απομονωθεί από τις συνήθεις δραστηριότητες του αεροδρομίου. Επιπλέον, αφορούν την προσαρμογή της περιμετρικής οδού και των εσωτερικών οδών του αεροδρομίου αλλά και της χωρητικότητας της μονάδας αποθήκευσης και διανομής καυσίμων αεροσκαφών.