Επιβραδύνθηκε η βιομηχανική παραγωγή το δεύτερο τρίμηνο, καθώς οι περισσότεροι κλάδοι πλην αυτού της μεταποίησης παρουσίασαν αρνητική μεταβολή. Σύμφωνα με την ανάλυση που κάνει η ειδική έκδοση της Eurobank «7 ημέρες οικονομία», ο δείκτης σε ετήσια βάση υποχώρησε στο 0,6 από 1,4% και από τρίμηνο σε τρίμηνο παρουσίασε συρρίκνωση -1,4% από -0,02% το πρώτο τρίμηνο. Οι τομείς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού ήταν εκείνοι που παρέσυραν τον δείκτη. Ο πρώτος μειώθηκε -4,7% και -7% σε ετήσια και τριμηνιαία βάση, αντίστοιχα, ο δεύτερος κατά -2,1% και -3%, αντίστοιχα.