Την ανώτατη διάκριση του Παγκόσμιου Ιδρύματος του Πολλαπλού Μυελώματος (International Myeloma Foundation), το διεθνές βραβείο Robert A. Kyle Lifetime Achievement Award, έλαβε χθες ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Θάνος Δημόπουλος. Το βραβείο απονεμήθηκε στη συνάντηση των μελών της Παγκόσμιας Ομάδας Μελέτης του Πολλαπλού Μυελώματος, που γίνεται παραδοσιακά δύο μέρες πριν από την έναρξη του Ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας. Το πολλαπλό μυέλωμα είναι μια σοβαρή νεοπλασματική νόσος του αίματος, αλλά την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί σημαντική εξέλιξη στην αντιμετώπισή του με οκτώ εγκρίσεις νέων φαρμάκων. Αυτή η επανάσταση στην αντιμετώπιση της νόσου έχει οδηγήσει σε μακρές επιβιώσεις και σε πολλούς ασθενείς η νόσος έχει μετατραπεί σε χρόνια πάθηση.